Ponadprzeciętne wyniki przy ograniczonym ryzyku

NN Stabilnego Wzrostu jest adresowany do klientów, którzy zachowawczo podchodzą do inwestycji na giełdzie i są nastawieni przede wszystkim na to, by wartość jednostki uczestnictwa stabilnie rosła w długim terminie.

Publikacja: 11.10.2017 18:15

Ponadprzeciętne wyniki  przy ograniczonym ryzyku

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Akcje stanowią około 30 – 35 proc. aktywów funduszu. Struktura tej części portfela jest bliska indeksowi WIG, co oznacza, że reprezentacja krajowych spółek jest bardzo szeroka. Tym samym portfel jest dużo bardziej zdywersyfikowany niż u konkurentów. Największy udział mają w nim duże spółki z indeksu WIG20; stanowią około 55 – 60 proc. akcyjnej części portfela. Udział małych spółek, reprezentantów indeksów sWIG80 i WIGmini, jest stosunkowo niewielki, niższy niż w konkurencyjnych funduszach.

Pozostałą część aktywów funduszu stanowi papiery dłużne. 90 proc. z nich to polskie obligacje skarbowe. Od konkurentów fundusz odróżnia się stosunkowo niewielkim udziałem papierów korporacyjnych. Dużą część z nich stanowią papiery tureckich banków o stosunkowo wysokiej rentowności.

Biorąc pod uwagę wynik wypracowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, trzeba przyznać, że NN Stabilnego Wzrostu wypada powyżej przeciętnej. W tym czasie uzyskał stopę zwrotu w wysokości 9,6 proc. Była ona o 2,4 pkt proc. wyższa od średniej w tej grupie funduszy. Przyczyniło się do tego duże zaangażowanie w akcje spółek z indeksu WIG20, a także sprzyjająca sytuacja na polskim rynku papierów skarbowych.

Rezultaty wypracowane w dłuższym terminie również są wyraźnie powyżej rynkowej średniej. Wyniki za okres 24 i 36 miesięcy należą do 25 proc. najlepszych w grupie porównywalnych funduszy.

Na uwagę zasługuje też to, że posiadacze jednostek funduszu nie ponoszą ponadprzeciętnego ryzyka. Miesięczne odchylenie standardowe stóp zwrotu kształtuje się wyraźnie poniżej średniej dla tej grupy funduszy. Przyznając cztery gwiazdki, Analizy Online doceniły nie tylko wyższe od średnich stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku, ale też dobrą organizację procesu inwestycyjnego oraz rozbudowane zaplecze analityczne oferowane przez NN IP TFI

Akcje stanowią około 30 – 35 proc. aktywów funduszu. Struktura tej części portfela jest bliska indeksowi WIG, co oznacza, że reprezentacja krajowych spółek jest bardzo szeroka. Tym samym portfel jest dużo bardziej zdywersyfikowany niż u konkurentów. Największy udział mają w nim duże spółki z indeksu WIG20; stanowią około 55 – 60 proc. akcyjnej części portfela. Udział małych spółek, reprezentantów indeksów sWIG80 i WIGmini, jest stosunkowo niewielki, niższy niż w konkurencyjnych funduszach.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć