Jedna inwestycja, kilka strategii

Dobra koniunktura na giełdzie sprzyja nie tylko bezpośrednio inwestującym w akcje, ale także zainteresowanym funduszami. TFI poszerzają swoje oferty, a banki i towarzystwa ubezpieczeniowe proponują lokaty strukturyzowane i polisy inwestycyjne, z których zysk jest uzależniony od notowań indeksów lub jednostek funduszy.

Publikacja: 14.05.2017 16:56

Jedna inwestycja, kilka strategii

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

Specyfika tego typu inwestycji polega na tym, że można je rozpocząć tylko w czasie, gdy instytucja finansowa prowadzi zapisy na dany produkt (trwają one zazwyczaj kilka tygodni). Trzeba więc śledzić oferty i zgłosić się w odpowienim czasie.

Teraz, do końca maja 2017 r., dostępna jest oferta PZU Życie – Świat Zysków. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z inwestycją.

Świat Zysków występuje w dwóch wariantach. W pierwszym minimalna wpłata wynosi 6 tys. zł, w drugim – 10 tys. zł. W obu przypadkach pieniądze są inwestowane na pięć lat, a zysk ma zależeć od wzrostu wartości indeksu Multi-Strategia. Konstrukcja indeksu opiera się na dwóch subindeksach: dynamicznym i defensywnym.

Środki wpłacone przez klientów inwestowane są w różne subfundusze z oferty TFI PZU. Są wśród nich: PZU Akcji Krakowiak, PZU Energia Medycyna Ekologia (ich waga wynosi po 37,5 proc., a więc stanowią zdecydowaną większość) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych i Akcji Małych i Średnich Spółek (waga po 12, 5 proc.). Wszystkie te fundusze stanowią pierwszy koszyk – dynamiczny.

Z kolei koszyk defensywny składa się z dwóch subfunduszy: PZU Papierów Dłużnych Polonez i PZU Dłużny Rynków Wschodzących (w równych częściach).

W czasie trwania inwestycji strategia jest aktywnie dopasowywana do aktualnej sytuacji rynkowej. Gdy rośnie wartość subindeksu dynamicznego, Świat Zysków inwestuje w akcje. Gdy subindeks dynamiczny traci na wartości, a wartość subindeksu defensywnego rośnie, preferowane są inwestycje w aktywa bezpieczne.

Inwestycja w obu wariantach: z mniejszą i większą wpłatą, zapewnia ochronę kapitału: w przypadku wpłaty w wysokości minimum 6 tys. zł ochrona wynosi 100 proc., a w przypadku wpłaty co najmniej 10 tys. – 99 proc., ponieważ 1 proc. to opłata subskrypcyjna. Należy jednak pamiętać, że ochrona kapitału jest ważna tylko wtedy, gdy pieniędzy nie wycofamy przed terminem.

Istnieje jeszcze inne ryzyko: jeżeli inwestycja nie przyniesie zysku, po pięciu latach wartość zwróconych pieniędzy będzie już inna, ponieważ zostanie uszczuplona przez inflację. ©?

—Ewa Bednarz

Trzeba liczyć się z ryzykiem

1 Produkty strukturyzowane (w tym te w formie polisy inwestycyjnej) teoretycznie powinny przynieść wyższy zysk niż lokaty bankowe, ale nie jest to w żaden sposób zagwarantowane. Gwarancja dotyczy natomiast zwrotu kapitału po ustalonym terminie (choć nie zawsze 100 proc.).

2 Tego typu inwestycje często mają skomplikowaną konstrukcję. Przeciętnemu klientowi trudno zrozumieć sposób wyliczania potencjalnego zysku. Niekiedy zależy on wielu wskaźników mierzonych w różnych momentach. Generalna zasada jest taka: jeśli nie bardzo wiemy, na czym dana inwestycja polega, trzymajmy się od niej z daleka.

3 Wybierając produkt strukturyzowany nie można się sugerować wynikami podobnej inwestycji w przeszłości. Nawet jeśli sposób inwestowania był taki sam, w zmienionych warunkach rynkowych rezultaty mogą być zupełnie inne.

Specyfika tego typu inwestycji polega na tym, że można je rozpocząć tylko w czasie, gdy instytucja finansowa prowadzi zapisy na dany produkt (trwają one zazwyczaj kilka tygodni). Trzeba więc śledzić oferty i zgłosić się w odpowienim czasie.

Teraz, do końca maja 2017 r., dostępna jest oferta PZU Życie – Świat Zysków. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z inwestycją.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Portfel inwestycyjny
Jak ochronić oszczędności przed inflacją?