Jedna inwestycja, kilka strategii

Dobra koniunktura na giełdzie sprzyja nie tylko bezpośrednio inwestującym w akcje, ale także zainteresowanym funduszami. TFI poszerzają swoje oferty, a banki i towarzystwa ubezpieczeniowe proponują lokaty strukturyzowane i polisy inwestycyjne, z których zysk jest uzależniony od notowań indeksów lub jednostek funduszy.

Publikacja: 14.05.2017 16:56

Jedna inwestycja, kilka strategii

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

Specyfika tego typu inwestycji polega na tym, że można je rozpocząć tylko w czasie, gdy instytucja finansowa prowadzi zapisy na dany produkt (trwają one zazwyczaj kilka tygodni). Trzeba więc śledzić oferty i zgłosić się w odpowienim czasie.

Teraz, do końca maja 2017 r., dostępna jest oferta PZU Życie – Świat Zysków. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z inwestycją.

Świat Zysków występuje w dwóch wariantach. W pierwszym minimalna wpłata wynosi 6 tys. zł, w drugim – 10 tys. zł. W obu przypadkach pieniądze są inwestowane na pięć lat, a zysk ma zależeć od wzrostu wartości indeksu Multi-Strategia. Konstrukcja indeksu opiera się na dwóch subindeksach: dynamicznym i defensywnym.

Środki wpłacone przez klientów inwestowane są w różne subfundusze z oferty TFI PZU. Są wśród nich: PZU Akcji Krakowiak, PZU Energia Medycyna Ekologia (ich waga wynosi po 37,5 proc., a więc stanowią zdecydowaną większość) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych i Akcji Małych i Średnich Spółek (waga po 12, 5 proc.). Wszystkie te fundusze stanowią pierwszy koszyk – dynamiczny.

Z kolei koszyk defensywny składa się z dwóch subfunduszy: PZU Papierów Dłużnych Polonez i PZU Dłużny Rynków Wschodzących (w równych częściach).

W czasie trwania inwestycji strategia jest aktywnie dopasowywana do aktualnej sytuacji rynkowej. Gdy rośnie wartość subindeksu dynamicznego, Świat Zysków inwestuje w akcje. Gdy subindeks dynamiczny traci na wartości, a wartość subindeksu defensywnego rośnie, preferowane są inwestycje w aktywa bezpieczne.

Inwestycja w obu wariantach: z mniejszą i większą wpłatą, zapewnia ochronę kapitału: w przypadku wpłaty w wysokości minimum 6 tys. zł ochrona wynosi 100 proc., a w przypadku wpłaty co najmniej 10 tys. – 99 proc., ponieważ 1 proc. to opłata subskrypcyjna. Należy jednak pamiętać, że ochrona kapitału jest ważna tylko wtedy, gdy pieniędzy nie wycofamy przed terminem.

Istnieje jeszcze inne ryzyko: jeżeli inwestycja nie przyniesie zysku, po pięciu latach wartość zwróconych pieniędzy będzie już inna, ponieważ zostanie uszczuplona przez inflację. ©?

—Ewa Bednarz

Trzeba liczyć się z ryzykiem

1 Produkty strukturyzowane (w tym te w formie polisy inwestycyjnej) teoretycznie powinny przynieść wyższy zysk niż lokaty bankowe, ale nie jest to w żaden sposób zagwarantowane. Gwarancja dotyczy natomiast zwrotu kapitału po ustalonym terminie (choć nie zawsze 100 proc.).

2 Tego typu inwestycje często mają skomplikowaną konstrukcję. Przeciętnemu klientowi trudno zrozumieć sposób wyliczania potencjalnego zysku. Niekiedy zależy on wielu wskaźników mierzonych w różnych momentach. Generalna zasada jest taka: jeśli nie bardzo wiemy, na czym dana inwestycja polega, trzymajmy się od niej z daleka.

3 Wybierając produkt strukturyzowany nie można się sugerować wynikami podobnej inwestycji w przeszłości. Nawet jeśli sposób inwestowania był taki sam, w zmienionych warunkach rynkowych rezultaty mogą być zupełnie inne.

Specyfika tego typu inwestycji polega na tym, że można je rozpocząć tylko w czasie, gdy instytucja finansowa prowadzi zapisy na dany produkt (trwają one zazwyczaj kilka tygodni). Trzeba więc śledzić oferty i zgłosić się w odpowienim czasie.

Teraz, do końca maja 2017 r., dostępna jest oferta PZU Życie – Świat Zysków. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z inwestycją.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy