Najniższa stawka dotyczy papierów trzymiesięcznych, a najwyższa – dziesięcioletnich. Atrakcyjniejsze obligacje sześcioletnie i 12-letnie są dostępne wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus. Można je kupić tylko za kwotę otrzymaną z tego programu.

Najbardziej popularne są papiery trzymiesięczne, ponieważ Polacy nie lubią zamrażać pieniędzy na długo. Ale pamiętajmy, że obligacje o dłuższych terminach można w dowolnym czasie przedstawić do przedterminowego wykupu w PKO BP.