Ale trzeba zaakceptować dłuższy okres lokowania pieniędzy (co prawda obligacje w dowolnym momencie można przedstawić do przedterminowego wykupu).

Oprocentowanie papierów rządowych nie zmienia się już od dłuższego czasu, podobnie jak stopy procentowe NBP.We wrześniu nowe emisje są oferowane ze stawkami: 2,1 proc. (dwulatki), 2,2 proc. (trzylatki), 2,4 proc. (czterolatki) i 2,7 proc. w skali roku (dziesięciolatki). Ci, którzy otrzymują świadczenie z programu Rodzina 500 plus, mają też do dyspozycji rodzinne sześciolatki (oprocentowanie 2,8 proc. w skali roku) oraz dwunastolatki (3,2 proc.).

Jedynie stawka dla papierów dwuletnich jest stała. W przypadku pozostałych rodzajów obligacji zmienia się co sześć miesięcy (trzylatki) lub po upływie każdego roku od zakupu.

Oprocentowanie papierów trzyletnich jest powiązane ze stawką WIBOR 6M, natomiast pozostałych obligacji oszczędnościowych – ze wskaźnikiem inflacji powiększanym o stałą marżę (od 1,25 do 2 proc.).