Od początku zarządza nim Witold Garstka. Przez ostatnie 12 lat fundusz radził sobie bardzo dobrze. Często znajdował się w czołówce zestawień stóp zwrotu. Stopniowo w funduszu zachodziły zmiany. Polegały one przede wszystkim na coraz większej koncentracji na papierach skarbowych. Gdy TFI uruchomiło odrębny fundusz inwestujący w obligacje korporacyjne, Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych całkowicie zrezygnowała z tego typu inwestycji.

Obecnie fundusz ma prostą, wręcz klasyczną konstrukcję. Wyniki praktycznie w całości zależą od sytuacji na polskim rynku obligacji skarbowych. Punktem odniesienia jest benchmark; wyniki funduszu mogą się od niego odchylać w określonych granicach. Zarządzający nie podejmuje więc dużego ryzyka. Krajowi inwestorzy cenią takie rozwiązania. Dowodzi tego sukces sprzedażowy funduszu na naszym rynku (blisko 1,2 mld zł aktywów). Jednak z drugiej strony relatywnie duże zbliżenie do benchmarku powoduje, że funduszowi trudno jest rywalizować o pierwsze lokaty pod względem wyników. W ostatnich dwóch latach (czyli od wprowadzenia nowej polityki inwestycyjnej) jego stopy zwrotu znajdowały się na poziomie średniej w grupie.

Według opinii analityków firmy Analizy Online fundusz raczej nie będzie zaskakiwał ani pozytywnie, ani negatywnie. Prawdopodobnie nadal jego wyniki będą się mieściły w połowie zestawień. Jeżeli inwestorowi to odpowiada, może zainteresować się funduszem, zwłaszcza że jest on atrakcyjny pod względem kosztów (brak opłat manipulacyjnych). Ale jeśli ktoś chciałby do maksimum wykorzystać koniunkturę na rynku papierów dłużnych, ma do wyboru bardziej agresywne (i ryzykowne) propozycje.

Analizy Online pozostawiły ocenę funduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych bez zmian, na poziomie trzech gwiazdek.