W styczniu obligacje oszczędnościowe oferowane w PKO BP (także przez internet i telefon) będą miały takie samo oprocentowanie jak w grudniu. Papiery dwuletnie gwarantują 2 proc. rocznie (stała stawka), a trzyletnie 2,1 proc. (w pierwszym sześciomiesięcznym okresie; potem oprocentowanie zostanie ustalone na kolejne pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M).

Kupując czterolatki, zapewniamy sobie odsetki w wysokości 2,3 proc., a w przypadku dziesięciolatek jest to 2,5 proc. w skali roku. Obie stawki dotyczą pierwszego roku. W kolejnych latach będą wyliczane przez dodanie do wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy stałej marży (1,25 proc. dla czterolatek i 1,5 proc. dla dziesięciolatek). Odsetki od papierów dwuletnich i dziesięcioletnich są dopisywane do kapitału i wypłacane po zakończeniu oszczędzania, od trzyletnich – co pół roku, a od czteroletnich – co roku.