Nadzór może zakazać polis z funduszem

KNF dostaje do ręki nowe narzędzie do walki z polisami inwestycyjnymi, zwanymi nie zawsze poprawnie polisolokatami.

Publikacja: 08.02.2017 21:26

Nadzór może zakazać polis z funduszem

Foto: Fotorzepa/Magda Starowieyska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie mogła zakazać wprowadzania ofert określanych jako detaliczny produkt zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, nakazać zawieszenie wprowadzania takiego produktu oraz wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie.

Będzie też uprawniona do nakładania kar sięgających do 5 mln euro lub 3 proc. składki przypisanej brutto wskazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, bądź dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat powstałych w wyniku naruszenia, jeśli jest możliwe ich ustalenie, a w przypadku osoby fizycznej – do 700 tys. euro.

Takie propozycje zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Dzięki zmianom nadzór zyska dodatkowe narzędzia do ochrony interesów nabywców polis inwestycyjnych. Ubezpieczenia te mylone często z polisolokatami w ostatnich latach przysporzyły sporo problemów osobom, które je kupiły i poniosły spore straty.

O tym, czy nowe uprawnienia nie będą tylko na papierze, zdecyduje KNF.

– Praktyka pokaże, czy będzie z tych uprawnień efektywnie i na czas korzystać. Konieczne będzie stworzenie sytemu monitorowania tych produktów – wskazuje Anna Dąbrowska, główny specjalista z Biura Rzecznika Finansowego. – Mamy nadzieję, że posiadając rozszerzone uprawnienia związane z ochroną osób ubezpieczających i ubezpieczonych, w przyszłości także w odniesieniu do wprowadzanych produktów, unikniemy problemów podobnych do tych obserwowanych w ostatnim czasie z ubezpieczeniami na życie z UFK.

Na nową regulację trzeba było długo czekać.

– Proponowane zmiany prawne powinny być wprowadzone dziesięć lat temu – uważa Piotr Sułek ze stowarzyszenia Przywiązani do Polisy. – KNF od lat nie nadąża za rynkiem i nie reagowała nawet wówczas, gdy posiadała stosowne uprawnienia. Przykładem niech będzie wniosek o przeprowadzenie kontroli wobec dramatycznie spadającej wartości jednostek funduszy skierowany przez ponad 350 posiadaczy polis grupowego ubezpieczenia w TUnŻ Europa i Open Life w 2015 r. Do dnia dzisiejszego KNF kontroli nie przeprowadziła.

Dokument został przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają do 8 marca. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie mogła zakazać wprowadzania ofert określanych jako detaliczny produkt zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, nakazać zawieszenie wprowadzania takiego produktu oraz wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie.

Będzie też uprawniona do nakładania kar sięgających do 5 mln euro lub 3 proc. składki przypisanej brutto wskazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, bądź dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat powstałych w wyniku naruszenia, jeśli jest możliwe ich ustalenie, a w przypadku osoby fizycznej – do 700 tys. euro.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Portfel inwestycyjny
Jak ochronić oszczędności przed inflacją?
Portfel inwestycyjny
Inwestycja w lokal komercyjny? W Polsce rzadkość