Tym samym zapisy na obligacje zostaną skrócone. Czwartek jest ostatnim dniem w którym można wziąć udział w ofercie. Już teraz jednak wiadomo, że środowe i czwartkowe zapisy zostaną zredukowane.

Best dzięki kolejnej udanej emisji obligacji pozyska 60 mln zł. Obecna oferta jest ostatnią realizowaną przez Best w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3 proc., co daje ponad 5 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Wykup tej serii obligacji nastąpi w czerwcu 2022 r.