Nie łatwo dziś o dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy

Nie jest łatwo obecnie znaleźć dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy. Banki stawiają warunki.

Publikacja: 18.01.2018 12:22

Nie łatwo dziś o dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy

Foto: AdobeStock

Oczekujący wyższych niż przeciętnie zysków na kontach oszczędnościowych muszą nastawić się na przeniesienie swoich oszczędności do innego banku, po to by zyskać status „nowego klienta” lub deponować na rachunek „nowe środki”. Za nowe środki uważa się najczęściej środki pieniężne klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w danym banku ponad wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez niego w danej instytucji na wyznaczony przez bank dzień.

Najwyższe oprocentowanie na rynku oferuje Orange Finanse. Na Koncie Oszczędnościowym zarobić można 3,6 proc. w skali roku pod warunkiem dokonywania comiesięcznych transakcji kartą płatniczą w kwocie min. 300 zł. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez sześć miesięcy, o ile saldo rachunku nie przekracza 10 tys. zł. W przeciwnym wypadku obniżane jest do 0,5 proc. dla kwot do 50 tys. zł i do 0,65 proc. w skali roku, gdy próg ten zostanie przekroczony jeszcze bardziej. Produkt dedykowany jest nowym klientom wnioskującym o otwarcie Konta Oszczędnościowego podczas zakładania rachunku bankowego.

3 proc. w skali roku przez trzy miesiące oferuje nowym klientom T-Mobile Usługi Bankowe. Podwyższonemu oprocentowaniu podlegają środki do 50 tys. zł. Po tym okresie lub przekroczeniu progów kwotowych odsetki z konta Oszczędnościowego obniżone są do poziomu 1,05 proc. w skali roku. Bank wymaga założenia rachunku osobistego w wariancie Konto Freemium lub Konto Premium.

Bank Millennium z 2,5 proc. do 2,7 proc. w skali roku podniósł oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Profit. Promocyjną stawką, która obowiązywać ma przez 92 dni, objęte są wpłaty do 200 tys. zł. Nadwyżka oprocentowana jest na poziomie 1,5 proc. w skali roku. Warunkiem koniecznym jest wpłata na Konto Profit nowych środków. Oferta dedykowana jest posiadaczom rachunku osobistego w Banku Millennium.

2,55 proc. w skali roku zarobić można na Koncie Oszczędnościowym Plus w Deutsche Banku. Taka stawka obowiązuje przez okres czterech miesięcy dla wpłat nie przekraczających 100 tys. zł. Po zakończeniu promocji albo przekroczeniu wskazanego salda – oprocentowanie spada do poziomu 1,05 proc. Produkt dedykowany jest nowym klientom i osobom deponującym nowe środki. Aby skorzystać z oferty nie trzeba posiadać konta osobistego w Deutsche Banku.

Konto Oszczędnościowe w Getin Banku zapewnić może odsetki na poziomie 2,5 proc. w skali roku. Specjalne oprocentowanie obowiązuje przez okres czterech miesięcy. Wystarczy nie przekroczyć progu wpłaconych nowych środków – 200 tys. zł. Po czterech miesiącach oprocentowanie spada do poziomu 1 proc. dla wpłat do 50 tys. zł i 1,1 proc. w skali roku dla wyższego salda rachunku. Wraz z założeniem Konta Oszczędnościowego w Getin Banku, klientowi zakładane jest Konto Osobiste.

Alior Bank podniósł w styczniu z 2 proc. do 2,5 proc. w skali roku oprocentowanie Konta Lokacyjnego. Oferta dotyczy nowych środków do kwoty 100 tys. zł. Podwyższone odsetki wypłacane są klientowi przez cztery miesiące. Dla środków niestanowiących nowych środków oraz po okresie promocyjnym oprocentowanie ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID 1M z dziesiątego dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o 0,5 pkt. proc.

2,5 proc. w skali roku dla nowych środków oferuje również ING Bank Śląski. Oferta obowiązuje przez okres czterech miesięcy od momentu otwarcia Otwartego Konta Oszczędnościowego. Środki podlegające promocji nie powinny przekraczać kwoty 100 tys. zł – w przeciwnym wypadku (i po wygaśnięciu promocji) oprocentowanie rachunku obniżane jest do standardowego. Obecnie wynosi 0,7 proc. w skali roku.

Osoby otwierające w eurobanku Konto w pakiecie Prestige, Active lub Na co dzień mogą skorzystać z okazji i w ciągu kolejnych trzydziestu dni założyć promocyjnie oprocentowany Rachunek Ekstra Zysk. Konto gwarantuje odsetki na poziomie 2,5 proc. w skali roku. Promocja obowiązuje przez trzy miesiące dla środków do 30 tys. zł. Nadwyżka oprocentowana jest stawką 2 proc. Po wygaśnięciu promocji, przez kolejne miesiące konto generować będzie zyski na poziomie 0,65 proc. w skali roku.

2,5 proc. w skali roku wypracuje jeszcze Konto Smart w BGŻOptima. Akcją specjalną objęte są nowe środki do kwoty 150 tys. zł. Promocja obowiązuje do 25 stycznia 2018 r. Po tym czasie oprocentowanie rachunku wyniesie 0,7 proc. w skali roku. Bank wymaga otwarcia rachunku osobistego.

W Nest Banku konto Nest Oszczędności gwarantuje 2,25 proc. zysku w skali roku do kwoty 50 tys. zł nowych środków. Wpłacając więcej, oprocentowanie spada do 1,22 proc. Również tyle wyniesie po zakończonej promocji, czyli miesiącu w którym założono konto i kolejnych dwóch pełnych miesiącach jego funkcjonowania. Wymagane jest założenie konta osobistego.

Do końca marca oprocentowanie na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym podwyższa Toyota Bank. Wynosi 2,22 proc. dla wpłat do 100 tys. zł. Potem spada do poziomu WIBOR 3M podwyższonego o 0,25 pkt. proc. Bank wymaga założenia rachunku osobistego.

2,2 proc. w skali roku daje Konto Wymarzony Cel w Raiffeisen Polbank. Rachunek w promocji będzie generował takie zyski dla wpłat do 100 tys. zł do końca marca. Potem oprocentowanie spadnie do 0,525 proc. w skali roku. Konto Wymarzony Cel z bonusem dostępne jest dla posiadaczy ROR w Raiffeisen Polbank.

Posiadacze konta osobistego, deklarujący wpływy dochodów na minimalnym poziomie 1,5 tys. zł oraz aktywnie korzystający z karty płatniczej Banku Ochrony Środowiska mogą zarobić na EKOkoncie oszczędnościowym Standard 2 proc. w skali roku. Oprocentowanie dotyczy wpłat do 50 tys. zł. Środki powyżej tej kwoty oprocentowane są na poziomie 1,5 proc. Bank nie ogranicza promocji czasowo.

Na 2 proc. w skali roku liczyć można jeszcze w BGŻ BNP Paribas. Konto Dobrze Oszczędnościowe będzie generowało podwyższone zyski do 9 marca bieżącego roku. Potem odsetki z rachunku obniżone zostaną do poziomu 0,65 proc. w skali roku.

Oczekujący wyższych niż przeciętnie zysków na kontach oszczędnościowych muszą nastawić się na przeniesienie swoich oszczędności do innego banku, po to by zyskać status „nowego klienta” lub deponować na rachunek „nowe środki”. Za nowe środki uważa się najczęściej środki pieniężne klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w danym banku ponad wszystkie środki pieniężne zgromadzone przez niego w danej instytucji na wyznaczony przez bank dzień.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?