Inwestowanie z polisą w banku. Czy to się opłaca

Zainwestowanie 5 tys. zł, 10 tys. zł lub więcej jest bardzie ryzykowne niż systematyczne oszczędzanie małych kwot, ale inwestycje z jednorazową składką dają dodatkowe, choć niewielkie świadczenia.

Publikacja: 17.12.2020 16:35

Inwestowanie z polisą w banku. Czy to się opłaca

Foto: Adobe Stock

Banki oferują programy ze składką jednorazową we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i TFI. Pieniądze są inwestowane w większość banków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a dodatkowym bonusem jest wypłata symbolicznego świadczenia w przypadku śmierci naturalnej lub nieznacznie większego, jeżeli śmierć nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Warto sprawdzić: Bitcoin, ether, lumen, ripple. Ostrożnie z kryptowalutami

Niepewne świadczenia

Wysokość dodatkowego świadczeń jest często uzależniona od wieku ubezpieczeniowego. W Alior Banku na 100 tys. zł mogą liczyć uposażeni ubezpieczonych, którzy nie przekroczyli 75 roku żucia. Jeżeli skończyli już 75 lat, ale nie skończyli 80 lat, wskazani w polisie dostaną o połowę mniej. Na najniższą wypłatę – 30 tys. zł, mogą liczyć zstępni ubezpieczonego, który skończył 80 lat. Dodatkowym warunkiem jest nieprzekroczenie 83 roku życia. Długowieczni nie mogą więc liczyć na zabezpieczenie rodziny czy własnego pochówku.

Nest Bank poszedł jeszcze dalej. Na dodatkowe 5 proc. wartości zgromadzonych oszczędności na rachunku, może liczyć rodzina, której bliski uczestniczył w programie Nest Invest – utworzonym we współpracy z Vienna Life Online, ale nie dożył 60. roku życia.

Bank Millennium proponuje dwie składki: podstawową i dodatkową. W ubezpieczeniu podstawowym w przypadku śmierci ubezpieczonego wartość polisy zostanie powiększona o 5 proc, ale nie więcej niż 5 tys. zł; w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku o 5 tys. zł. W ubezpieczeniu dodatkowym świadczenie wzrośnie odpowiednio do 20 tys. zł i do 50 tys. zł.

Wysokość świadczenia różnicuje także Getin Noble Bank w programie Multi Kapitał. W przypadku śmierci – w wariancie podstawowym ubezpieczenia i uposażeni, dostaną 1 tys. zł oraz wartość rachunku udziałów, a w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem 10 tys. zł i wartość udziałów. W wariancie rozszerzonym mogą liczyć na dodatkowe 110 tys. zł. Pierwszy obejmuje śmierć ubezpieczonego i śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W wariancie rozszerzonym trzeba wybrać ubezpieczenie od śmierci naturalnej lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Warto sprawdzić: Najlepsze fundusze inwestycyjne 2020. Ranking „Rzeczpospolitej”

Wysokie opłaty za inwestowanie w bankach

Wpłaty do programów inwestycyjnych z jednorazową składką wymagają nie tylko wysokich wpłat, ale kosztują.

Czasem jest to opłata dystrybucyjna, o którą pomniejszana jest kwota inwestycji, a czasem opłata pobierana przy wypłacie części oszczędności przed upływem terminu umowy.

Alior Bank pobiera 2 proc. wartości zainwestowanego kapitału, jeżeli zostanie wypłacony w ciągu pierwszych pięciu lat.

Citibank w programie Warta Aktywny Kapitał 2,2 proc. rocznie w przypadku funduszy kategorii A i 1,9 proc. rocznie w przypadku funduszy kategorii B.

W Nest Bank opłata wstępna dystrybucyjna przy wpłacie do 50 tys. zł wynosi; 2,95 proc., powyżej 50 tys. zł 1,95 proc. Bank pobiera też do 2,5 proc. opłaty umorzeniowej. W ofercie są dwa rodzaje ubezpieczeń inwestycyjnych: Nest Invest ze składką wynoszącą 10 tys. zł i Nest Solidne Inwestycje ze składką wynoszącą 5 tys. zł. Pierwsze jest obliczone na 5 lat. Bonusem jest dopisanie po pięciu latach oszczędzania 5 proc. składki początkowej zapisane na rachunku jednostek funduszy. W Nest Solidne Inwestycje można wybrać portfel modelowy, złożony z wybranych UFK różnych towarzystwa inwestycyjnych i odpowiadający akceptowanemu ryzyku: Stabilny, Rozważny lub Śmiały. Zróżnicowany jest wiek wstępu w Wariancie Standardowym – 18-70 lat i w Wariancie Dojrzałym 70-75 lat. Zaletą programu jest kwartalna wypłata wypracowanych zysków, tzw. Automatyczny Częściowy Wykup. Nest Bank pobiera też dodatkowo 1,49 proc. w skali roku opłaty administracyjno-dystrybucyjnej w tym 0,012 proc. w skali roku opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe.

Oferta dla wybranych

W Pekao SA i Getin Banku ubezpieczenia inwestycyjne są przeznaczone dla klientów bankowości osobistej.

Pekao oferuje inwestycje w trzech walutach: złotych, euro lub dolarach. Minimalna wpłata wynosi 25 tys. zł lub równowartość w dolarach lub euro według kursy NBP. Do ubezpieczenia można dopłacać po 100 zł, 100 euro lub 100 dolarów. Pieniądze są inwestowane w fundusze modelowe aktywnie zarządzane przez TFI PZU. Wartość rachunku w przypadku śmierci powiększona jest o symboliczny tysiąc złotych. Wyższe jest – jak i w innych ofertach – w przypadku śmierci w nieszczęśliwym wypadku – świadczenie powiększony jest o 25 proc. składki jednorazowej, maksymalnie do 150 tys. zł.

Warto sprawdzić: Które banki próbują ułatwić życie swoim klientom

Pekao SA nie pobiera opłaty wstępnej a opłata za zarządzanie wynosi 1,69 proc. w skali roku. Opłata dystrybucyjna pobierana jest przez pierwsze pięć lat polisowych i wynosi: od 1,39 proc. w pierwszym roku do 0,99 proc. w piątym roku. Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe na wypadek śmierci pobierane jest w zależności od wieku i wynosi od 0,10 zł do 27,57 zł miesięcznie. Na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku: 0,10 zł za każdy 1 tys. zł sumy ubezpieczenia.

W Getin Noble Banku i Portfelu Możliwości Premium – podobnie jak w Pekao – wysokość ubezpieczenia w przypadku śmierci wynosi 1 tys. zł oraz wartość rachunku udziałów. W przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem 10 tys. zł w wariancie podstawowym i 110 tys. zł w wariancie rozszerzonym.

Ubezpieczenie w strukturze

Credit Agricole oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w postaci produktów strukturyzowanych w czasowych subskrypcjach. We wrześniu pochwalił się, że przez dziewięć lat współpracy z towarzystwem Credit Agricole Life Insurance Europe, sprzedał ich za miliard złotych. Od 2011 r. w ofercie znalazło się 24 edycji ubezpieczeń na życie z UFK, z czego 18 nadal pracuje na przyszłe zyski zainteresowanych taką formą inwestycji.

W bieżącej ofercie znajduje się pięcioletnie Ubezpieczenie z UFK Zielona Planeta, które daje możliwość wypracowania zysku na wzroście indeksu Euronext Green Planet E Decrement, obejmującym 50 europejskich spółek, wyróżniających się dbałością o środowisko. Jeśli wierzy się w rosnącą świadomość ekologiczną i wzrost indeksu przez pięć lat, będzie można zarobić 130 proc, jeżeli jednak indeks spadnie poniżej 90 proc., odzyska się tylko 90 proc. zainwestowanego kapitału, a właściwie mniej, ponieważ inflacja nie szybko znacznie się obniży.

Warto sprawdzić: Jak zmienić za drogie konto bankowe niesprawnej babci

Ubezpieczenie w przypadku zgonu w trakcie trwania umowy jest równa liczbie jednostek uczestnictwa funduszu zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w dniu zgonu, pomnożonej przez wartość jednej jednostki uczestnictwa funduszu i powiększona o 10 proc. wpłaconej składki ubezpieczeniowej, ale nie więcej niż 10 tys. zł. Na Zieloną Planetę można wpłacać od 3 tys. zł do 2 mln zł. Opłaty są uzależnione od wysokości wpłaty i wynoszą od 2,5 proc. do 0,75 proc.

Banki oferują programy ze składką jednorazową we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i TFI. Pieniądze są inwestowane w większość banków w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a dodatkowym bonusem jest wypłata symbolicznego świadczenia w przypadku śmierci naturalnej lub nieznacznie większego, jeżeli śmierć nastąpi w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Warto sprawdzić: Bitcoin, ether, lumen, ripple. Ostrożnie z kryptowalutami

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?