TOP 10 lokat bankowych na 12 miesięcy

Z 1,95 proc. do 2 proc. w skali roku wzrosło średnie oprocentowanie najlepszych dziesięciu lokat rocznych zakładanych na kwotę 10 tys. zł.

Publikacja: 10.10.2017 14:19

TOP 10 lokat bankowych na 12 miesięcy

Foto: Bloomberg

Powodem tych pozytywnych zmian był Santander Consummer Bank, który z 1,9 do 2,05 proc. podniósł oprocentowanie na Lokacie Online Nowe Środki. Minimalna kwota depozytu wynosi 1 tys. zł. Klient może na nim ulokować do 250 tys. zł.

Najwyższe zyski niezmiennie gwarantuje Nest Bank na Nest Lokacie Nowe Środki (2,5 proc. w skali roku). Bank wymaga minimalnego wkładu na poziomie 1 tys. zł. Nie spełnienie warunku zasilenia lokaty nowymi środkami, powoduje redukcję oprocentowania do 1,2 proc. w skali roku.

2,4 proc. odsetek w skali roku zarobić można na Lokacie Cloud w Idea Banku. Wystarczy przez rok zasilać konto osobiste kwotą min. 10 proc. wartości lokaty. W innym przypadku oprocentowanie depozytu spadnie do 0,5 proc. w skali roku. Minimalny wkład powinien przekraczać 500 zł.

W Toyota Banku właściciele Konta Jedynego założyć mogą Depozyt Plus z oprocentowaniem 2,3 proc. w skali roku. Wystarczy, że na rachunek lokaty wpłynie min. 5 tys. zł.

Oprocentowanie 1,6 proc. z dodatkowym bonusem w wysokości 0,5 proc. w skali roku oferuje Bank Ochrony Środowiska na Lokacie z Bonusem. Wystarczy utrzymać na koncie osobistym średniomiesięczne saldo w wysokości min 10 proc. kwoty lokaty w każdym miesiącu jej trwania oraz wykonywać transakcje bezgotówkowe kartą debetową na kwotę min. 300 zł. Najniższy wkład na depozyt może wynieść 1 tys. zł.

O 0,1 pkt. proc. mniej zarobić można na lokacie w ramach Oferty na nowe środki w Credit Agricole. Minimalna kwota lokaty to 1 tys. zł. Łączna kwota nowych śródków nie może przekraczać 100 tys. zł.

W pozostałych bankach oferowane stawki oprocentowania dla loka 12-miesięcznych są nieco niższe. 1,8 proc. w skali roku na Lokacie Klasycznej daje BGŻOptima. 1,75 proc. na Lokacie Kompletnej i lokacie terminowej zakładanej przez bankowość mobilną oferuje odpowiednio Bank Millennium oraz PlusBank. 1,7 proc. zyskać zaś można na e-Lokacie Progresywnej w Getin Banku. Zestawienie z oprocentowaniem na poziomie 1,55 proc. w skali roku zamyka natomiast Lokata mobiln@ eurobanku.

Poza rankingiem znalazły się lokaty z oprocentowaniem od 0,3 do 1,5 proc. w skali roku.

null

Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć