Kredyt studencki po nowemu. Duże zmiany od stycznia 2019

Student, który uzna, że potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego na czas kontynuacji przez niego nauki, nie musi już czekać do lipca danego roku, aby złożyć podanie o kredyt. Może to teraz zrobić w dowolnym miesiącu.

Publikacja: 02.02.2019 17:35

Kredyt studencki po nowemu. Duże zmiany od stycznia 2019

Foto: Adobe Stock

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące pożyczek dla studentów. Sprawdzamy jak tera z wygląda kredyt studencki.

Czytaj także: Nie taki kredyt studencki straszny, jak go malują

Zmiany w ustawie

Zmienione zasady przyznawania kredytów studenckich obowiązują od stycznia 2019 r. i wprowadziła je Konstytucja dla Nauki – ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowe przepisy reformujące krajowe szkolnictwo wyższe zastąpiły cztery istniejące dotychczas ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Konstytucja dla Nauki podwyższyła m.in. próg wiekowy i terminy składania wniosków o finansowanie. Wcześniej o kredyt wnioskować mogli studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia. Obecnie granica ta wynosi 30 lat dla studentów i 35 lat dla doktorantów. O kredyt można natomiast wnioskować w dowolnym momencie roku.

Dla kogo kredyt studencki

Aby otrzymać kredyt studencki należy spełnić kilka podstawowych warunków. Trzeba mieć status studenta lub doktoranta, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia, wymagane będzie przedłożenie bankowi zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na dany rok akademicki. Najważniejszym kryterium jest odpowiednia wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Na dzień dzisiejszy nie może on przekraczać 2,5 tys. zł netto. Bank kredytujący będzie wymagał również poręczenia spłaty przez rodziców, a w przypadku braku możliwości sprostania przez nich wymogom dochodowym, można starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 600 zł, i jest to rata podstawowa. Do wyboru jest również kwota 800 zł albo 1 tys. zł – rata podwyższona, albo 400 zł – rata obniżona. Wybraną opcję należy wskazać na etapie składania wniosku o kredyt.

Który bank udziela kredytów studenckich

Kredyt studencki jest udzielany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Wnioski przyjmują: PKO BP, Banku Pekao, BPS i zrzeszone z nim banki spółdzielcze oraz SGB-Bank wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Finansowanie przyznawane jest na okres studiów tylko raz i nie dłużej niż na 6 lat.

Dlaczego warto

Utrzymywanie się z kredytu studenckiego w okresie nauki jest przede wszystkim bardzo korzystne, bo prawie darmowe. Przez cały okres edukacji i przez kolejne dwa lata po jej ukończeniu naliczone przez bank odsetki spłaca za żaka państwo. Koszty jakie student ponosi to odsetki, które naliczą się już po tym okresie. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. Wysokość oprocentowania zaciągniętego długu określa ustawa i wynosi ono zaledwie połowę stopy redyskontowej NBP.

Obecnie jest to 0,87 proc. w skali roku. Na studencie spoczywa dodatkowo obowiązek opłacenia prowizji za udzielenie kredytu (od 0 proc. do 5 proc. kwoty otrzymywanych miesięcznych wypłat). Ta część kosztu odliczana jest jednak od wypłacanych transz, których jest 10 w każdym roku akademickim. W sytuacji, gdy student może pochwalić się bardzo dobrymi wyniki w nauce ma też szanse na to, by połowa jego długu została umorzona.

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące pożyczek dla studentów. Sprawdzamy jak tera z wygląda kredyt studencki.

Czytaj także: Nie taki kredyt studencki straszny, jak go malują

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze