Jak legalnie obniżyć podatek PIT. 18 ulg

2 maja mija termin składania deklaracji podatkowych za 2022 r. Warto pamiętać, że polskie prawo przewiduje aż 18 ulg, z których można skorzystać, rozliczając się z Urzędem Skarbowym.

Publikacja: 19.04.2023 17:56

Jak legalnie obniżyć podatek PIT. 18 ulg

Foto: Adobe Stock

Warto znać aktualne przepisy i ustalenia, ponieważ zastosowanie konkretnej ulgi pozwala obniżyć wysokość kwoty odprowadzanej do fiskusa. Tym bardziej, że Polski Ład i nowelizacja prawa, która nastąpiła w ostatnich miesiącach, wprowadziły nowe możliwości odliczeń, z ulgą dla pracujących seniorów i ulgą dla rodzin, w których jest 4 i więcej dzieci na czele. Co ważne - obecnie składając deklarację podatkową, można przekazać 1,5 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, a nie 1 proc., jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Czytaj więcej

PIT najprościej rozliczyć przez Internet

Co i jak odliczać w PIT

Najważniejsze: dostępne dwa rodzaje odliczeń – od podatku i od dochodu. – To drugie wydaje się atrakcyjniejsze, ponieważ dzięki niemu podatnik „wskakuje” do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Z kolei odliczenie od podatku zmniejsza wysokość samej kwoty podatku. Dlatego wypełniając PIT-a, warto pamiętać, aby skorzystać ze wszystkich możliwych przysługujących ulg i odliczeń, by otrzymać wyższy zwrot lub zapłacić mniejszy podatek – radzi Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Odliczenia od podatku:

• ulga prorodzinna (na dzieci),

• ulga za pracę za granicą (tzw. ulga abolicyjna).

Przy składaniu rozliczenia podatkowego za 2022 r., od dochodu można odliczyć aż kilkanaście ulg, m.in.

• składki zdrowotne (nowa ulga!),

• ulgę na zabytki (nowa ulga!),

• ulgę ma marketing produktu i ulgę na stworzenie nowego produktu (nowe ulgi!),

• ulgę na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe (nowa ulga!),

• ulgę termomodernizacyjną,

• ulgę na badanie i rozwój,

• IKZE (konto emerytalne),

• składki ZUS,

• ulgę na leki i na sprzęt rehabilitacyjny,

• ulgę za samochód,

• ulgę na Internet,

• darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, a także na kult – Kościół i organizacje pożytku publicznego,

• ulgę dla krwiodawców,

• darowizny na cele walki z COVID-19.

Listę wszystkich obowiązujących ulg oraz zwolnień podatkowych znajdziemy na stronie Podatki.gov.pl.

Czytaj więcej

Polski Ład łaskawy. Rekordowe zwroty podatku PIT w 2023

Uwaga na nowe ulgi PIT

Przy rozliczaniu PIT-a, można skorzystać z kilku nowych ulg, co jest związane m.in. z pojawieniem się Polskiego Ładu.

Jedną z nich jest ulga dla pracujących seniorów (a dokładniej należy na nią patrzeć jak na preferencyjne zasady opodatkowania). Aby z niej skorzystać, konieczne jest zaświadczenie o rezygnacji z przyjmowania świadczeń emerytalnych. To ulga dla osób, które mimo wkroczenia w wiek emerytalny (dla kobiet to wiek 60+, a dla mężczyzn 65+), pozostają aktywne zawodowo. W praktyce oznacza to brak pobierania świadczeń emerytalnych: emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z ZUS, świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej, uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów – mowa o kwocie maksymalnej 85 528,00 zł, które powstały w wyniku:

• pracy na etacie,

• umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),

• działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5 proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

• zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj więcej

Zerowy PIT dla seniorów. Sprawdzamy czy się opłaca

Ulgę 4+ dla rodzin wielodzietnych, z której mogą skorzystać podatnicy, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Jest niezależna od ulgi prorodzinnej. Zwalnia od płacenia podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528,00 zł. Wspominany limit dotyczy każdego rodzica oddzielnie. Dotyczy przychodów z:

• pracy na etacie,

• umowy zlecenie (zawartej z m.in. podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą),

• z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (czyli 12 proc. i 32 proc.), podatkiem liniowym 19 proc., 5-proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku),

• zasiłku macierzyńskiego.

Oznacza to jednocześnie, że ulga 4+ nie obejmuje m.in. przychodów otrzymywanych z:

• zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego,

• umów o dzieło,

• praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę) .

Ulga „4+” skierowana jest nie tylko do rodziców biologicznych, ale również do rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny. Aby skorzystać z ulgi, podatnicy muszą wychowywać dzieci/sprawować opiekę nad dziećmi:

• małoletnimi,

• pełnoletnimi, otrzymującymi zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),

• pełnoletnimi, do ukończenia 25. roku życia, które się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych np. limity dochodów osiąganych przez pełnoletnie, uczące się dziecko).

Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie PIT przez małżonków. Ile można zyskać

Z ulgi można skorzystać również w trakcie roku. Wystarczy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2. Wtedy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Jeśli rodzic nie skorzystał z tej możliwości, może rozliczyć ulgę „tradycyjnie” w rocznym zeznaniu podatkowym.

Warto znać aktualne przepisy i ustalenia, ponieważ zastosowanie konkretnej ulgi pozwala obniżyć wysokość kwoty odprowadzanej do fiskusa. Tym bardziej, że Polski Ład i nowelizacja prawa, która nastąpiła w ostatnich miesiącach, wprowadziły nowe możliwości odliczeń, z ulgą dla pracujących seniorów i ulgą dla rodzin, w których jest 4 i więcej dzieci na czele. Co ważne - obecnie składając deklarację podatkową, można przekazać 1,5 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, a nie 1 proc., jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Polacy zadłużają się na potęgę. Za co trafiamy do rejestru długów?
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą