Inwestujemy też w zagraniczny dług korporacyjny

Pierwsze miesiące tego roku pokazują, że klienci w poszukiwaniu bezpiecznej przystani chętnie lokują środki w fundusze dłużne papierów korporacyjnych. Okazuje się, że popularnością cieszą się nie tylko rozwiązania inwestujące na krajowym podwórku, ale również te skupione na zagranicznych inwestycjach

Publikacja: 05.04.2013 12:45

Inwestujemy też w zagraniczny dług korporacyjny

Foto: Analizy Online

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku fundusze dłużne zagraniczne pozyskały 0,8 mld zł nowego kapitału, dodatkowo wstępne dane za marzec pokazują dalszy napływ środków - wynika z raportu Analiz Online. Największą popularnością cieszą się rozwiązania inwestujące w zagraniczny dług korporacyjny.

W pierwszych 2 miesiącach najwięcej środków pozyskał Pioneer Obligacji Strategicznych (Fundusze Globalne SFIO), łącznie 250 mln zł netto. Fundusz, który od początku roku zyskuje 2,78 proc., ekspozycję na zagraniczny dług przedsiębiorstw buduje poprzez fundusze z grupy Pioneer Investments. Ich portfele składają się z papierów dłużnych emitowanych przez firmy o podwyższonym ryzyku kredytowym. Od dłuższego czasu największym składnikiem portfela jest fundusz Pioneer Funds – Strategic Income, który ponad 90 proc. swoich aktywów inwestuje w wysoko dochodowe papiery dłużne (high yield bonds).

 

 

Ogromnym zainteresowaniem klientów w tym roku cieszył się także ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego, który w 2 miesiące pozyskał 174 mln zł nowego kapitału i dodatkowo w marcu kolejne 128 mln zł. W odróżnieniu od produktu Pioneer Pekao TFI, jego aktywa inwestowane są w 100 proc. w jeden fundusz - ING (L) Renta Fund Global High Yield. Fundusz ten przynajmniej 70 proc. aktywów, inwestuje w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań. Strategia od początku roku przyniosła klientom stopę zwrotu na poziomie 2,84 proc.

Trzecim wyborem klientów poszukujących rozwiązań inwestujących w globalny dług korporacyjny jest Skarbiec Lokacyjny. Łącznie w styczniu i lutym saldo wpłat i wypłat do funduszu wyniosło 94 mln zł. To rozwiązanie, którego zarządzający ekspozycję na rynku obligacji korporacyjnych buduje wykorzystując bezpośrednie i pośrednie (z wykorzystaniem innych funduszy) inwestycje w dłużne papiery wartościowe typu „high yield". Według danych na koniec lutego łączne zaangażowanie w papiery komercyjne wynosiło ponad 80 proc. Fundusz rok 2013 rozpoczął mniej dynamicznie niż konkurenci, w pierwszym kwartale zyskał 1 proc.

Ciekawą alternatywą dla polskich funduszy dłużnych, jest także AXA FIZ Globalnych Obligacji. Fundusz dedykowany zamożnej grupie odbiorców, swoje aktywa inwestuje w fundusze dłużne typu „high yield" z grupy AXA. Od początku roku certyfikaty funduszu zyskały +1,4 proc. W opinii Macieja Bombola, prezesa AXA TFI, w tym roku stopa zwrotu z funduszu może sięgać 6-7 proc.

Fundusze  inwestujące w globalne papiery korporacyjne stanowią uzupełnienie oferty dla rozwiązań krajowego długu przedsiębiorstw. Dla klientów TFI to także alternatywa wobec rozwiązań inwestujących na rynku polskich papierów skarbowych. Globalny dług korporacyjny wydaje się być dobrym kierunek dla tych, którzy poszukują atrakcyjnych stóp zwrotu w połączeniu z bezpieczeństwem. Jego ważnym atutem pozostaje także szersza gama instrumentów i większa płynność rynku. Efekty tych poszukiwań od kilku miesięcy dostrzegamy także obserwując zwiększone zainteresowanie funduszami oferowanymi przez zagraniczne instytucje w Polsce, gdzie wśród wielu rozwiązań to właśnie globalne fundusze dłużne cieszą się największą popularnością.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku fundusze dłużne zagraniczne pozyskały 0,8 mld zł nowego kapitału, dodatkowo wstępne dane za marzec pokazują dalszy napływ środków - wynika z raportu Analiz Online. Największą popularnością cieszą się rozwiązania inwestujące w zagraniczny dług korporacyjny.

W pierwszych 2 miesiącach najwięcej środków pozyskał Pioneer Obligacji Strategicznych (Fundusze Globalne SFIO), łącznie 250 mln zł netto. Fundusz, który od początku roku zyskuje 2,78 proc., ekspozycję na zagraniczny dług przedsiębiorstw buduje poprzez fundusze z grupy Pioneer Investments. Ich portfele składają się z papierów dłużnych emitowanych przez firmy o podwyższonym ryzyku kredytowym. Od dłuższego czasu największym składnikiem portfela jest fundusz Pioneer Funds – Strategic Income, który ponad 90 proc. swoich aktywów inwestuje w wysoko dochodowe papiery dłużne (high yield bonds).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami