Ze względu na wysokie kwoty, kredyt hipoteczny przyznawany jest na kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Jego długość może być różna w różnych bankach. Wybór optymalnego okresu kredytowania w dużym stopniu determinuje zdolność kredytowa. Na szybszą spłatę musi być nas po prostu stać.

Zdolność kredytowa rośnie wraz ze wzrostem okresu kredytowania

Wydłużanie okresu kredytowania zwiększa kwotę kredytu jaką skłonny będzie udzielić nam bank. W dłuższym okresie, spłacamy niższe raty i mamy większą zdolność kredytową. W krótszym okresie, raty mogą być bardzo wysokie, w związku z czym bank nie podejmie ryzyka i zgodzi się wyłącznie na niższą pożyczkę. Może być nawet tak, że na 20 letni okres kredytowania nie będziemy mieli wcale zdolności kredytowej, ale już 30- letni kredyt będzie nam mógł być udzielony.

Na długim okresie bank zarabia najlepiej

Im mniej rat, tym niższy koszt całkowity kredytu. Odsetki stanowią mniejszą część raty. Im jednak okres jest dłuższy, tym niższa rata, ale w całkowitym rozrachunku oddamy bankowi dużo więcej. Część odsetkowa jest dużo wyższa od części kapitałowej spłacanych w ratach kredytu. Obniżenie raty o kilkadziesiąt złotych poprzez wydłużenie okresu spłaty może w przyszłości kosztować nas kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wcześniejsza spłata

To że zdecydowaliśmy się na długi okres kredytowania nie oznacza, że nie będziemy mogli spłacić kredytu wcześniej. Osoby, które w trakcie spłaty kredytu są w stanie oszczędzać, mogą po pewnym czasie dokonać wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu, pozbywając się go tym samym całkowicie, bądź zmniejszając raty lub skracając dzięki temu okres pozostający do spłaty pozostałej części. Banki w pierwszych latach kredytowania pobierają od tej operacji prowizję, ale już po trzech lub pięciu latach można takiej spłaty dokonać bezkosztowo.

Krótki okres generuje wyższe ryzyko

Na kredyt ze spłatą w krótkim okresie, musi być nas stać. Rata kredytu nie powinna przekraczać 50 proc. naszego miesięcznego budżetu. Dobrze jest więc mieć większy buffor wolnych środków, zwłaszcza zaciągając zobowiązanie kredytowe w dobie niskich stóp procentowych. Każdy ruch stóp procentowych w górę ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie naszego kredytu, a tym samy wysokość raty. Pamiętajmy więc, że wysokość raty jaką spłacamy dziś, za kilka lat może być o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych wyższa.