Materiał powstał we współpracy z Goldsaver

Inflacja, wysokie ceny surowców energetycznych i paliw, turbulencje na rynkach. Taka jest dziś rzeczywistość w szeroko pojętym otoczeniu gospodarczym, w którym żyjemy.

Globalna niepewność związana jest przede wszystkim z wojną, która toczy się w Europie, tuż za naszą wschodnią granicą. Ale społeczność międzynarodową niepokoją także wydarzenia na Bliskim Wschodzie, w tle jest również niepewność co do rozwoju sytuacji wokół Tajwanu.

Ochronić wartość pieniądza

W tej sytuacji najbardziej wytrawni globalni gracze szukają tzw. bezpiecznych przystani, aby w nich ulokować swoje aktywa na czas niepokoju i ochronić w ten sposób ich wartość. Jedną z takich znanych od lat bezpiecznych przystani jest złoto. Dlatego zainteresowanie zakupem tego kruszcu rośnie zarówno ze strony inwestorów prywatnych, jak i banków centralnych z całego świata.

Czytaj więcej

Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie

Jednak, co ważne, aktywnie chronić swoje oszczędności poprzez ulokowanie ich w złocie mogą także osoby prywatne, każdy z nas. O czym więc warto pamiętać, zanim zdecydujemy się na zakup cennego kruszcu i przechowanie za jego pomocą wartości naszych pieniędzy w czasie?

5 zasad oszczędzania w złocie

Jeśli planujemy rozpocząć oszczędzanie w złocie warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach i upewnić się, że kruszec jest sposobem oszczędzania dostosowanym do naszych oczekiwań.

Oto niektóre z podstawowych warunków, jakie należy wziąć pod uwagę zanim zdecydujemy się wejść w posiadanie złota (fizycznego):

1. Dywersyfikacja portfela – pamiętajmy o podstawowej zasadzie inwestowania i oszczędzania, a więc rozdzielaniu naszego majątku na różne aktywa. Złoto może być jednym z takich aktywów,

2. Myślenie długoterminowe – złoto to z reguły środek do lokowania naszych oszczędności, z myślą o zachowaniu wartości pieniędzy na później: na emeryturę czy wręcz o przekazaniu ich kolejnemu pokoleniu. Rozważmy, jaką część oszczędności pieniędzy zamierzamy ulokować w taki sposób,

3. Bez kolizji z celami krótkoterminowymi – w związku z poprzednią zasadą warto pamiętać, że nie ma sensu lokować w złocie pieniędzy, których możemy potrzebować już w najbliższym czasie, bo planujemy choćby wakacyjny wyjazd, zakup nowego sprzętu AGD, RTV czy samochodu. Ceny złota – jak wszystkich aktywów – w krótkim i średnim terminie ulegają wahaniom będącym efektem bieżących wydarzeń rynkowych i politycznych i takie podejście może się skończyć stratą,

4. Regularne zakupy – lepszym podejściem niż jednorazowy zakup jest rozłożenie lokowania naszych oszczędności na jakiś przyjęty przez nas, regularny odstęp czasu. Specjaliści określają takie podejście mianem strategii DCA (dollar-cost averaging, ang. uśrednianie kosztu w dolarze). Pozwala ono uśrednić cenę, mimo jej ewentualnych wahań na rynku. W praktyce strategia DCA polega tym, że zamiast jednego dużego zakupu w wybranym przez nas momencie, dokonujemy wielu mniejszych zakupów, w regularnych odstępach czasu, np. w określonym dniu miesiąca. Historia pokazuje, że taka strategia lepiej sprawdza się w długim terminie niż wyczekiwanie na najlepszy moment, który możemy źle oszacować. A zatem największą wadą strategii DCA jest to, co jednocześnie jest też jej największą zaletą – długoterminowość. Korzyści wynikające z uśredniania ceny są realnie odczuwalne w długim terminie, podczas gdy jednorazowy zakup daje nam natychmiastowy efekt,

5. Warto panować nad emocjami – w finansach emocje nie są dobrym doradcą. Gdy sytuacja na rynkach już robi się niestabilna, na sile złota, jako bezpiecznika dla wartości pieniądza, korzystają ci, którzy już je mają. Gdy wtedy kierując się emocjami decydujemy się na większy zakup, istnieje prawdopodobieństwo, że dokonamy go np. na „górce” cenowej i w efekcie później na tym stracimy.

Dlaczego złoto?

Jak to się dzieje, że złoto na przestrzeni wielu lat utrzymuje swoją wartość? Jakie czynniki na to wpływają?

Aby to wytłumaczyć weźmy przykład długoterminowych zmian cen samochodów. Sto lat temu Ford T kosztował 300 dol., co odpowiadało cenie 16 uncji złota. Dziś, współczesny model Forda dobrej klasy kosztuje już mniej więcej 30 tys. dol. Jednak w dalszym ciągu jest to… 16 uncji złota.

Jak to się dzieje i dlaczego złoto tak dobrze utrzymuje wartość w czasie? Jak wskazują eksperci od tego rynku, złoto przechowuje wartość, ponieważ:

- jest dobrem fizycznym o ograniczonej podaży,

- nie da się w łatwy sposób zwiększyć jego podaży,

- zwiększenie podaży złota wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów przez jego producentów,

- gdyby giełdowa cena złota spadła poniżej kosztów jego wydobycia, rafinacji i wprowadzenia na rynek, nikomu by się to nie opłacało, a wtedy podaż gwałtownie by spadła, co spowodowałoby wzrost ceny,

- ilość złota na Ziemi jest skończona, a wszystkie pomysły dotyczące tego, „co będzie później”, łączą się z olbrzymimi kosztami,

- jednocześnie złoto jest niezbędne w wielu gałęziach przemysłu – szczególnie związanych z nowoczesnymi technologiami, elektroniką, awioniką etc.,

- złoto jako nośnik wartości ma kilka tysięcy lat historii, przetrwało wiele tymczasowych idei, które się nie sprawdziły – jest więc wiarygodne.

To właśnie suma tych czynników sprawia, że złoto przenosi wartość w czasie.

Jak rozpocząć oszczędzanie w złocie?

Aby zacząć kupować fizyczne złoto wystarczy 50 zł. Tyle wynosi minimalny jednorazowy zakup złota w Goldsaverze. Sztabkę lub monetą uncjową odbieramy, gdy kupimy łącznie 31,1 gramów, czyli uncję.

– Natomiast najmniejsza sztabka, jaką można kupić na rynku, to 1 g. Taka sztabka oznacza wydatek ok. 350 zł. W sztabce 1 g płacimy za ten gram złota więcej niż w uncjowej, która jest klasykiem i standardem na rynku – wyjaśnia Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl.

Koszt produkcji i koszty dostarczenia złota na rynek (takie jak logistyka czy opakowanie) są dla klienta bardziej dotkliwe w małej sztabce (1 g) niż w sztabce uncjowej (31,1 g). Dlatego cena w przeliczeniu na 1 g kruszcu sztabki 1-uncjowej jest inna niż 1-gramowej. Zaletą propozycji Goldsavera jest to, że korzystamy z ceny adekwatnej dla uncji.

Mając na uwadze przytoczone wcześniej zasady oszczędzania w złocie, a także cechy związane z cechami kruszcu jako środka do zachowania wartości pieniądza w czasie, można zdecydować o rozpoczęciu oszczędzania w złocie. Z powyższego przykładu cenowego wynika, że jest to bardzo proste i nie wymaga od razu szczególnie wielkich nakładów.

Materiał powstał we współpracy z Goldsaver