Student nie zawiesi kredytu tak łatwo

Kredyty studenckie mogą być zawieszane z wielu powodów. Ale czy obecna epidemia daje taką możliwość? Banki nie dają jednoznacznej odpowiedzi.

Publikacja: 21.04.2020 16:54

Student nie zawiesi kredytu tak łatwo

Foto: Shutterstock

Utrata stałego źródła dochodu, zdarzenie losowe, które powoduje krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, opieka nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowany przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę – to przyczyny, z powodu których mogą być zawieszone kredyty studenckie. A obecnie zagrożenie koronawirusem? Od kilku tygodni w związku z epidemią klienci mogą się starać o tzw. wakacje kredytowe – czyli przerwę w spłacie rat. Najczęściej trzymiesięczną.

Warto sprawdzić: Przerwa w spłacie długu – możliwości i procedury

Wirus nie zmienił zasad

Ale okazuje się, że nie dotyczy to wszystkich.

– Czy oferta odroczenia kredytów obejmuje także pomoc dla posiadaczy kredytów studenckich? – pyta kobieta, która zaciągnęła takie zobowiązanie w PKO BP.

To jeden z banków – obok Pekao SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), u SGB-Bank SA (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) od kilku lat oferuje takie kredyty studentom i doktorantom. Wcześniej były też i inne banki.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone do oferty w 1998 roku. Ich celem było rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego. Charakterystyczną ich cechą jest obniżone oprocentowanie dzięki dopłatom z budżetu państwa.

Obecnie jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego w obsłudze banków jest ok. 64,8 tys. kredytów – w okresie pobierania transz, karencji oraz w spłacie.

Okazuje się, że osoby, które zaciągnęły taką pożyczkę na czas studiów, nie wiedzą czy mogą uzyskać z powodu obecnej sytuacji wakacje kredytowe czy też nie.

– Pracujemy nad tym, aby można było zawiesić również spłatę kredytów studenckich. Większość odsetek od tych kredytów spłaca Bank Gospodarstwa Krajowego, dlatego nie jest to takie proste. Wymaga to porozumienia między wieloma podmiotami. Będziemy informować, gdy zapadną w tej sprawie konkretne decyzje – tłumaczył klientce PKO BP.

Jednak Iwona Radomska z biura prasowego PKO BP mówi, że bank obsługuje kredyty studenckie w zakresie m.in. zawieszenia spłaty, zastosowania innych ulg – w tym umorzeń – wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie kredytów studenckich.

– Zgodnie z nimi klient może zwrócić się do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – w przypadku trudnej sytuacji życiowej – lub o zmniejszenie wysokości miesięcznej raty spłacanego kredytu do wysokości 20 proc. jego średniego miesięcznego dochodu –tłumaczy Iwona Radomska.

Dodaje, że kredytobiorca może wystąpić również do ministra nauki i szkolnictwa wyższego o umorzenie kredytu studenckiego w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub trwałej utraty zdolności do spłaty kredytu.

Trudna sytuacja życiowa usprawiedliwieniem

Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska (jego poprzednik prawny BZ WBK udzielał kredytów studenckich, które nadal są spłacane) przyznaje, że bank ma też w portfelu kredyty studenckie z dopłatami, które uregulowane są odrębnymi przepisami i umową BGK.

– Ewentualne możliwości dodatkowego (innego niż w dotychczasowych dedykowanych przepisach) trybu zawieszenia spłat jeszcze nie przygotowano, trwają prace legislacyjne. Czekamy na wytyczne z BGK – mówi Ewa Krawczyk. Z kolei Rafał Łopka z biura komunikacji i PR SGB Bank przyznaje, że „na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może zostać zawieszona przez instytucję kredytującą, jeżeli kredytobiorca znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

– Może być ona spowodowana w szczególności utratą przez niego lub jego małżonka stałego źródła dochodu lub zdarzeniem losowym, powodującym krótkotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w tym chorobą kredytobiorcy lub członka jego rodziny, koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkodą spowodowaną przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę – wylicza Rafał Łopka, cytując rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Warto sprawdzić: Kredyt studencki po nowemu. Duże zmiany od stycznia 2019

Przedstawiciel SGB Bank mówi, że wobec klientów, którzy nie znaleźli się w żadnej z wymienionych w przepisach sytuacji, nie mamy podstaw do udzielenia wakacji kredytowych.

– Mamy informację, że jest planowane wprowadzenie czegoś w rodzaju zawieszenia spłat kredytu studenckiego, jednak na chwilę obecną nie znamy szczegółów – dodaje Rafał Łopka.

Tymczasem Karolina Podlewska z departamentu komunikacji i marketingu BGK zapewnia, że w przepisach dotyczących kredytów studenckich jest narzędzie, które może być wykorzystane przez kredytobiorcę w przypadku trudnych sytuacji takich jak obecna.

– Jeśli student znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji i nie będzie w stanie regulować swojego zobowiązania wobec banku, przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dają możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami nawet na 12 miesięcy – tłumaczy Karolina Podlewska. Dodaje, że w tym czasie BGK spłaca odsetki od kredytu ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. – MNiSW stoi na stanowisku, iż obecna sytuacja może być uznana za powód takiego zawieszenia. O zawieszenie spłaty kredytu należy wystąpić do MNISW.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował banki kredytujące o dostępnych w tym momencie rozwiązaniach ustawowych.

– Nie są one wprost związane z pandemią koronawirusa, ale mogą stanowić odpowiedź na trudną sytuację finansową pożyczkobiorców także w tych okolicznościach – mówi Karolina Podlewska z biura prasowego BGK.

Finanse Domowe
Drastyczny spadek udziału kredytów w gospodarce. Kogo to martwi, a kogo cieszy?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Finanse Domowe
Jak stracić dopłaty do kredytu mieszkaniowego "Na start"? Uwaga na pułapki
Finanse Domowe
Jak kobiety oszczędzają i inwestują
Finanse Domowe
ZBP: Wakacje kredytowe mniej opłacalne niż pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Finanse Domowe
Pieniądze pożyczone „na chwilę” mogą okazać się pułapką
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży