Rynek bibliofilski rośnie. Przed pandemią odbywało się osiem–dziesięć aukcji w ciągu półrocza, a w drugiej połowie ubiegłego roku zorganizowano 60 aukcji. W tym roku do kwietnia odbędzie się 40 aukcji.

Warszawski antykwariat Lamus 19–20 marca zorganizuje aukcję bibliofilską (www.lamus.pl). Licytowanych będzie kilkaset białych kruków, w tym polskie starodruki.

Czytaj więcej

NFT rozpala inwestorów. Geneza zabawy milionerów, rekordy sprzedaży

Arystokracja w dwóch tomach

Wydane w 1611 roku dzieła Jana Kochanowskiego wyceniono na 8 tys. zł. Od 4 tys. zł licytowana będzie „Gazeta Wolna Warszawska” z 1794 roku – główna gazeta władz powstania kościuszkowskiego. Ukazywała się tylko w czasie insurekcji.

Jest w ofercie poszukiwane dzieło genealogiczne: „Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich” Jerzego Sewera Dunin-Borkowskiego. Dwa tomy wydano w 1909 roku we Lwowie. To nadal podstawowe źródło wiedzy o polskiej arystokracji. Egzemplarz jest luksusowy, na papierze czerpanym, brzegi kart złocone. Ta zabytkowa książka jest pięknym przedmiotem i efektownie wygląda na półce – cena wywoławcza 1,8 tys. zł.

Pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza kosztuje 9 tys. zł. Dwa tomy wydano w Paryżu w 1834 roku, nakład wynosił 3 tys. egzemplarzy. W domowej bibliotece książka może stać się symbolem patriotyzmu domowników, ich przywiązania do tradycji i literatury.

„Od zawsze” pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” kupowane jest na lokatę. Za 20–30 lat prawdopodobnie będzie tak samo ostro licytowane, więc sprzedamy książkę z zyskiem. W maju 2020 roku w Lamusie inny egzemplarz sprzedano za rekordowe 32 tys. zł.

Z biblioteki Potockich w Łańcucie pochodzą cztery tomy dzieł Juliusza Cezara wydane w latach 1819–1822 (cena wyw. 3,8 tys. zł). Biblioteka w Łańcucie należy do nielicznych zachowanych po II wojnie światowej księgozbiorów rodowych – powstała w końcu XVIII stulecia.

Nie trzeba być zamożnym, żeby kupić ciekawe publikacje z historii gospodarczej, np. ilustrowany przewodnik po wystawie „Polska i Polacy w świecie”, zorganizowanej w 1934 roku z okazji II Zjazdu Polaków z Zagranicy. Broszura zawiera m.in. rozdziały „Polska mocarstwem” oraz „Morze gwarancją Polski mocarstwowej”. Cena wywoławcza 60 zł.

60 zł kosztuje katalog Krajowej Wystawy Powszechnej z 1929 roku

60 zł kosztuje katalog Krajowej Wystawy Powszechnej z 1929 roku

Lamus Antykwariaty Warszawskie

Gospodarka... nieczytana

Zygmunt Zalewski napisał książkę „Z dziejów walki o handel polski. Stuletnia praca Towarzystwa Młodzieży Kupieckiej w Poznaniu. 1821–1921”. Książkę wydano w 1921 roku. Egzemplarz jest nierozcięty, czyli nieczytany... (cena wyw. 80 zł).

Na aukcji w Lamusie licytowany będzie katalog Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku, prezentujący dorobek poszczególnych ministerstw. Na okładce widnieje efektowny orzeł w duchu art deco. Wydawnictwo licytowane będzie od 60 zł.

Od 150 zł zaczną trzy kartki zaopatrzeniowe z okresu zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Kartki są ozdobione motywami patriotycznymi: orzeł, wizerunki Jana III Sobieskiego, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza i Zygmunta III Wazy.

Czytaj więcej

Monety lepszą inwestycją niż obrazy. Łatwiej się z nimi ewakuować i sprzedać

Trzymają cenę dwie książki oskarżane o pornografię. To powieść „Motory” Emila Zegadłowicza oraz „Sztuka obłapiania” Aleksandra Fredry.

„Motory” wydano we Lwowie w 1938 roku (cena wyw. 2 tys. zł). Wydanie zostało skonfiskowane na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie. Oferowany egzemplarz należał do Tadeusza Olszewskiego, krytyka literackiego, autora m.in. pracy „Sny. Album rysunków Stefana Żechowskiego do »Motorów« Emila Zegadłowicza”.

Ocalało ok. 200 egzemplarzy „Motorów” ukrytych przez autora w Gorzeniu Górnym i rozesłanych do przyjaciół. Książka uznawana jest za jedną z najbardziej skandalizujących powieści okresu międzywojennego.

Legendarna „Sztuka obłapiania” Aleksandra Fredry licytowana będzie od 1,3 tys. zł. Dzieło w 1926 roku wydano oficjalnie w Suwałkach, a w rzeczywistości we Lwowie – 300 numerowanych, imiennych egzemplarzy wyłącznie dla subskrybentów (oferowany egzemplarz nosi numer 176).

„Dzieła” Juliusza Cezara pochodzą z biblioteki pałacu Potockich w Łańcucie

„Dzieła” Juliusza Cezara pochodzą z biblioteki pałacu Potockich w Łańcucie

Lamus Antykwariaty Warszawskie

Kucharka ma 517 stron

Z powojennych białych kruków zwracaja uwagę rękopis z 1946 roku opowiadania Jerzego Andrzejewskiego „Synowie” i maszynopis opowiadania tego samego autora – „Kukułka” z odręcznymi poprawkami autora. Obydwa teksty wyceniono na 4 tys. zł.

Są w ofercie Lamusa rzadkie litografie Leona Wyczółkowskiego. 4 tys. zł kosztuje dekoracyjny plan Gdańska i widok miasta z 1688 roku – miedzioryt kolorowany w epoce (52x61 cm). Jest też rzadka i piękna mapa Polski J. Speeda z pierwszej połowy XVII stulecia. Ma cenę wywoławczą 12 tys. zł.

Okładkę katalogu aukcji zdobi plakat „Sanatorium dla chorych piersiowych pod kierunkiem dra K. Dłuskiego w Zakopanem”. Plakat wydano w 1914 roku. Reklamuje słynne sanatorium przeciwgruźlicze w Kościelisku, otwarte w 1902 roku z inicjatywy Kazimierza Dłuskiego, lekarza i działacza niepodległościowego. Plakat zaprojektował Piotr Stachiewicz (1858–1938).

Od 1,5 tys. zł licytowana będzie „Kucharka doskonała wiedeńska, podająca przepisy różnych przednich potraw”. Poradnik wydano we Wrocławiu w 1820 roku nakładem Wilhelma Bogumiła Korna. Książka liczy 517 stron.

Kolekcjonerzy pamiątek dotyczących zabytkowej motoryzacji licytować będą bogato ilustrowany program wyścigu na trasie Lwów–Stryj, który odbył się w 1930 roku. Ilustracje przedstawiają uczestników wyścigu i ich samochody: Bugatti, Alfa Romeo i Austro-Daimler, a także widoki Lwowa.

Andrzej Osełko z antykwariatu Lamus szacuje, że w okresie pandemii na aukcjach pojawiło się 20 proc. nowych klientów w porównaniu z czasami przed Covid-19.