Wysokie stopy zwrotu nie są priorytetem

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

W 2015 r. fundusz NN Gotówkowy zarządzany przez NN Investment Partners TFI przestał konkurować o jak najwyższe stopy zwrotu.

Nadrzędnym jego celem stała się funkcja tymczasowego schronienia przed rynkowymi turbulencjami. Fundusz ma być „poczekalnią” dla kapitału w gorszych czasach na giełdzie. Dlatego jego aktywa mają się składać wyłącznie z polskich obligacji skarbowych (na koniec lutego 2016 r. taka struktura portfela została już niemal osiągnięta). Zadaniem zarządzającego jest dbanie o płynność funduszu i niską zmienność wyników (czyli niski poziom ryzyka).

Przy tak określonej polityce inwestycyjnej, zakładającej całkowitą rezygnację z konkurowania wysokością stóp zwrotu, firma Analizy Online uznała, że trudno przyznać funduszowi chociażby przeciętną ocenę (trzy gwiazdki). Nie świadczy to o słabych kompetencjach zarządzającego Jarosława Karpińskiego. Niska ocena jest wyłącznie następstwem sztywno i odgórnie określonej konstrukcji portfela.

Taka strategia inwestycyjna nie skazuje funduszu na najgorsze miejsca w rankingach stóp zwrotu. Dowodzą tego rezultaty ze stycznia 2016 r.

NN Gotówkowy uplasował się wtedy w pierwszej połowie zestawienia funduszy gotówkowych i pieniężnych. Inwestor powinien jednak mieć świadomość, że fundusz nie walczy o pozycję lidera w swojej kategorii (ani o jakiekolwiek wysokie miejsce wśród rywali).

Z perspektywy inwestorów chcących tylko przejściowo ulokować oszczędności w bezpiecznym funduszu NN Gotówkowy to odpowiedni wybór. Dodatkową zaletą funduszu jest jedna z najniższych w grupie opłat za zarządzanie i brak opłaty przy zakupie jednostek uczestnictwa; w związku z konserwatywnym podejściem do budowy portfela nie powinno to zresztą dziwić. Jednak wybierając NN Gotówkowy, nie można liczyć na to, że zarządzający będzie aktywnie poszukiwać dodatkowej stopy zwrotu.

Dlatego Analizy Online, oceniając fundusz, przyznały mu na dwie gwiazdki. Rating ten, jak podkreślono, nie odzwierciedla jakości procesu inwestycyjnego ani efektywności zarządzania NN Gotówkowym. O niskiej ocenie zdecydowało to, że fundusz ma wpisany w swoją strategię brak rywalizacji o wysokie stopy zwrotu z podobnymi funduszami.

Mogą Ci się również spodobać

Zbigniew Buski – od 1999 roku dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z kierowania działalnością społeczno-kulturalną, zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w zakresie edukacji, kultury i pomocy społecznej. Jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Fundacji im. Daniela Chodowieckiego przy Akademii Sztuk w Berlinie

Sztuka przetrwa trudny czas zarazy

Kiedy pandemia minie, wielu z nas będzie potrzebować obcowania z „żywym” dziełem sztuki i ...

Rekordowe ceny pamiątek patriotycznych

Ulotka propagandowa Armii Krajowej została sprzedana za 6,5 tys. zł przy cenie wywoławczej 200 ...

Między atrakcyjnym zyskiem a bezpieczeństwem

Dbałość o bezpieczeństwo inwestycji przy jednoczesnej rezygnacji z walki o nadzwyczajne zyski to dość ...