Stabilność nie idzie w parze z rentownością

Bloomberg

Niezależnie od tego, co się działo na giełdach, w ostatnich trzech latach kalendarzowych Millennium Akcji niezmiennie znajdował się w drugiej połowie zestawień stóp zwrotu funduszy akcji polskich.

Nie inaczej jest w styczniu i lutym 2016 r. Fundusz z wynikiem minus 4 proc. zajął 41. miejsce na 60. Jego stopy zwrotu nie odbiegają od średniej w grupie na tyle, aby relacja zysku do ryzyka była niekorzystna. Są co prawda niezbyt wysokie, ale za to bardzo stabilne. Millennium Akcji charakteryzuje się jedną z najniższych wartości wskaźnika tracking error (mierzy on wielkość odchyleń stóp zwrotu od średniej w grupie).

Zatem biorąc pod uwagę nie tylko stopy zwrotu, ale również ryzyko (rozumiane jako odchylenia wyników od średniej), trzeba uznać Millennium Akcji za solidnego „średniaka”. Taka ocena pokrywa się z oczekiwaniami, jakie można mieć, analizując strategię inwestycyjną funduszu. Struktura jego portfela w znacznym stopniu pokrywa się ze składem WIG, a indeks ten jest benchmarkiem (wzorcem do porównań) dla większości podobnych funduszy. Udział akcji pojedynczych spółek w aktywach Millennium Akcji rzadko różni się o więcej niż 1 pkt proc. od wzorcowej wartości. Oznacza to, że zarządzający w dużej mierze odwzorowuje indeks.

Z jednej strony ogranicza to ewentualne straty, które mogłyby być efektem błędnych decyzji inwestycyjnych, ale z drugiej strony nie daje dużych szans na wyniki wyraźne lepsze niż osiągane przez konkurentów. Taka strategia inwestycyjna, w połączeniu z nieco wyższą od przeciętnej opłatą stałą (4 proc. wobec 3,4 proc.) utrudnia skuteczną rywalizację z bardziej aktywnie zarządzanymi funduszami.

Poszukiwanie wartości dodanej odbywa się poprzez inwestycje w kontrakty terminowe na zagraniczne indeksy giełdowe; kontrakty takie w założeniu umożliwiają zarabianie zarówno na zwyżkach, jak i na spadkach. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w ostatnich miesiącach oddaliło portfel funduszu od struktury benchmarku. To efekt nie tylko wzrostu udziału zagranicznych walorów, ale również skutek wyjątkowo niskiego, w porównaniu z poprzednimi latami, zaangażowania w akcje polskich dużych spółek (m.in. dzięki krótkim pozycjom w kontraktach na WIG20); od maja 2015 r. spółki te nie cieszą się sympatią inwestorów. W końcu 2014 r. walory dużych przedsiębiorstw dominowały w portfelu funduszu, natomiast w grudniu ubiegłego roku ich udział spadł poniżej 38 proc. Po uwzględnieniu wszystkich zalet i wad Millennium Akcji firma Analizy Online przyznała funduszowi neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Grube portfele młodych malarzy. Rosną ceny obrazów

Rynek młodej sztuki szybko się zmienia. Wyraźnie rosną ceny obrazów sprzedawanych na aukcjach. W ...

Przez lata pomagało, teraz przeszkadza

Aviva Investors Zrównoważony to jeden ze starszych funduszy mieszanych na naszym rynku. Kluczowa z ...

Defensywny portfel - inwestycje na czas bessy

Defensywny portfel pozwoli przeczekać okres bessy

W niepewnych czasach warto stawiać na spółki lub klasy aktywów pozwalające ograniczyć zmienność portfela. ...