Zmiany albo samolikwidacja OFE. Raport o przyszłości funduszy

Otwarte fundusze emerytalne pozostają istotnym filarem oszczędności emerytalnych w Polsce potrzebują jednak wsparcia – wynika z raportu Analiz Online o funkcjonowaniu i przyszłości OFE, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 27.09.2022 18:57

Zmiany albo samolikwidacja OFE. Raport o przyszłości funduszy

Foto: Adobe Stock

Autorzy raportu przekonują, że powstanie OFE wywarło pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego w Polsce i odegrało ważną rolę w historii krajowej GPW. Wśród korzyści z ich działania wymieniają aktywne uczestnictwo w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i pozytywny wpływ na ceny uzyskiwane ze sprzedaży spółek. Dodają do tego istotną rolę OFE w obejmowaniu nowych emisji na GPW prowadzącą do zajęcia znaczącego udziału w kapitalizacji giełdowych spółek, a także podniesienie poziomu ładu korporacyjnego do międzynarodowych standardów w spółkach, w których otwarte fundusze inwestycyjne zostały znaczącym inwestorem.

- OFE pozostają istotnym filarem oszczędności emerytalnych Polaków choć ich obecny kształt jest niespotykany na skalę światową. Nigdzie bowiem akcje nie stanowią tak dużego odsetka portfeli przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości inwestowania w papiery dłużne – oceniają autorzy raportu.

W raporcie przedstawiają propozycję zmian, które mogłyby poprawić pozycję, funkcjonowanie i wyniki otwartych funduszy emerytalnych. Przekonują więc, że zasadna jest zmiana podejścia do polityki inwestycyjnej OFE w taki sposób, by przywrócić jej „mieszany” charakter. - Szersza dywersyfikacja ich portfeli pozwoliłaby osiągać im lepsze i bardziej stabilne wyniki – twierdzą Analizy Online.

Czytaj więcej

Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy

Ich zdaniem nie jest to jednak jedyne wyzwanie związane z funkcjonowaniem OFE. Nowego podejścia wymaga wiele kwestii, m. in. elastyczność składek, czy też prywatność zgromadzonych środków i ich dziedziczenie. - Praktyka rynkowa i ostatnie dyskusje prowadzone podczas określania kształtu Pracowniczych Planów Kapitałowych pokazują, że obszary te są niezwykle istotne dla uczestników programów emerytalnych. Zmiany w tych aspektach mogłyby dopasować produkt do indywidualnych preferencji członków i podnieść poziom ich satysfakcji – czytamy w raporcie.

Jego autorzy zwracają też uwagę na niezwykle w ich ocenie istotny mechanizm tzw. suwaka bezpieczeństwa, czyli transferu środków pomiędzy OFE a ZUS, w związku ze zbliżaniem się poszczególnych roczników członków funduszy do wieku emerytalnego. - W obecnym kształcie wymusza on nieoptymalny sposób zarządzania aktywami OFE oraz prowadzi do ich samolikwidacji, a także olbrzymiej podaży akcji na GPW w nieodległym horyzoncie czasowym – piszą autorzy raportu.

I proponują kilka rozwiązań pozwalających uniknąć dramatycznych scenariuszy – skrócenie, likwidację lub odsunięcie w czasie suwaka.

Oceniają, że w tym kontekście ważna jest również znikoma liczba nowych uczestników OFE. Wśród nich zdecydowanie przeważają przy tym roczniki starsze. – Dlatego duże znaczenie miałoby wprowadzenie konieczności informowania nowozatrudnionych osób o możliwości przystąpienia do funduszu emerytalnego, by OFE były zasilane nowymi składkami – piszą autorzy raportu.

Przekonują, że analiza wyników OFE pokazuje, że ciągle są one rozwiązaniami bardzo efektywnymi. I, że ich dalsze losy są też ważnym elementem odbudowania lub ponownego podważenia zaufania społecznego do systemu emerytalnego, co nie pozostaje bez znaczenia dla poziomu partycypacji w innych programach służących oszczędzaniu na jesień życia, np. w PPK.

– Kolejna reforma OFE powinna zatem naprawiać zarówno sentyment, jak i możliwości skutecznego pomnażania kapitału związane z byciem uczestnikiem funduszu, a przy tym uwzględniać wpływ proponowanych zmian na krajowy rynek akcyjny, na którym to obecnie ulokowana jest znacząca większość środków zgromadzonych przez członków otwartych funduszy emerytalnych – podsumowuje Michał Duniec, prezes zarządu Analiz Online.

Autorzy raportu przekonują, że powstanie OFE wywarło pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego w Polsce i odegrało ważną rolę w historii krajowej GPW. Wśród korzyści z ich działania wymieniają aktywne uczestnictwo w prywatyzacji spółek Skarbu Państwa i pozytywny wpływ na ceny uzyskiwane ze sprzedaży spółek. Dodają do tego istotną rolę OFE w obejmowaniu nowych emisji na GPW prowadzącą do zajęcia znaczącego udziału w kapitalizacji giełdowych spółek, a także podniesienie poziomu ładu korporacyjnego do międzynarodowych standardów w spółkach, w których otwarte fundusze inwestycyjne zostały znaczącym inwestorem.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OFE
OFE czy ZUS? Trwa okienko transferowe
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
OFE
Giełda ciągnie w górę otwarte fundusze emerytalne
OFE
Te fundusze zarobiły już dla swoich klientów ponad 30 proc. od początku roku
OFE
OFE mają się dobrze. PPK rosną powoli
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
OFE
OFE odwracają się od GPW. Kierują się za granicę