Już od roku pandemia znacząco wpływa na praktycznie każdy aspekt naszego życia, w tym – na gospodarkę. Niepewność ekonomiczna, w której obecnie funkcjonujemy, ma kolosalny wpływ na nasze zachowania konsumenckie.

Warto sprawdzić: Likwidacja OFE. Co rząd zrobi z pieniędzmi Polaków

Jak Polacy oszczędzają i inwestują w tych trudnych czasach? Badanie Kantar na zlecenie Rodzinnych Inwestycji, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, miało na celu zweryfikowanie ich stosunku do kwestii oszczędzania i inwestowania w czasie pandemii. Wynika z niego, że niemal dwie trzecie Polaków (64 proc.) ma oszczędności, a posiadanie odłożonych środków deklarują najczęściej: mężczyźni (72 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (78 proc.) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (84 proc.). Natomiast 30 proc. respondentów na pytanie „Czy posiadasz oszczędności?” odpowiedziało negatywnie.

Realna strata nie zniechęca Polaków do lokat

Zapytani o sposób oszczędzania, Polacy najczęściej wskazywali tradycyjne rozwiązania – niezmiennie największą popularnością cieszą się 2 produkty oferowane przez banki. 44 proc. ankietowanych przechowuje pieniądze na lokatach, a 38 proc. – na zwykłych rachunkach bankowych.

Mieszkania, domy lub inne lokale posiada 27 proc. ankietowanych, natomiast grunty wskazało 22 proc. badanych. Nieruchomości, jako formę lokowania kapitału, najczęściej posiadają respondenci powyżej 66. roku życia. 23 proc. z nich jest właścicielem działki lub ziemi, natomiast lokalu – 33 proc.

– Mimo bardzo niskich stóp procentowych, wciąż znacząca część Polaków pozostawia swoje oszczędności na kontach i lokatach bankowych, a także trzyma je w domu. Jest to sytuacja dla nich niekorzystna. Inflacja, obecnie wyższa niż oprocentowanie lokat i kont, powoduje, że przechowując w ten sposób pieniądze, nie tylko nie zarabiamy, ale tracimy kapitał – wskazuje Maciej Kawecki, ekspert Rodzinnych Inwestycji.

Warto sprawdzić: Likwidacja OFE. ZUS czy IKE. Co wybrać, żeby nie stracić

Pytani o to, jaki produkt jest najkorzystniejszą formą inwestowania w czasie gospodarczej niepewności, respondenci jako pierwszy wybór wskazali nieruchomości gruntowe lub działki (27 proc.). Co piąty ankietowany uznał, że najbardziej opłacalny jest zakupu domu, mieszkania lub lokalu usługowego, natomiast 16 proc. wskazało inwestycję złoto lub inne kruszce. 7 proc. Polaków w ogóle nie zdecydowałoby się na inwestycje.