Dwulatki gwarantują 2,1 proc. w skali roku. Jest to stała stawka. Oprocentowanie obligacji trzyletnich wynosi teraz 2,2 proc. w skali roku. Będzie obowiązywało w takiej wysokości przez pierwsze sześć miesięcy. Potem zostanie ponownie wyliczone na podstawie oprocentowania na rynku międzybankowym.

Odsetki od obligacji czteroletnich wyemitowanych w kwietniu wynoszą 2,4 proc. rocznie, a od dziesięciolatek – 2,7 proc. Stawki te dotyczą pierwszego roku. Potem oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o stałą marżę (1,25 proc. w przypadku czterolatek i 1,5 proc. – dziesięciolatek). W pierwszym roku marże są bardzo niskie (wynoszą odpowiednio 0,2 proc. i 0,5 proc.).

Pobierający świadczenie z programu Rodzina 500+ mogą zainwestować w rodzinne papiery skarbowe. Ich oprocentowanie jest atrakcyjniejsze, wynosi 2,8 proc. w skali roku (obligacje sześcioletnie) oraz 3,2 proc. (dwunastoletnie). W przyszłości zyski z tych papierów również będą wyższe, ponieważ marże dodawane do wskaźnika inflacji przy wyliczaniu stawek wynoszą odpowiednio: 1,75 i 2 proc.