W ostatnim miesiącu wakacji nabywcy indywidualni kupili obligacje oszczędnościowe o wartości 262,2 mln zł, co oznacza wzrost sprzedaży w ujęciu miesiecznym o 23 proc. – Łączna sprzedaż w lipcu i sierpniu wyniosła 476 mln zł, co było najlepszym wynikiem od wakacji 2009 r. – podkreśla Piotr Marczak, dyrektor departamentu długu publicznego w Ministerstwie Finansów.

Sierpniowa emisja obligacji oszczędnościowych obejmowała cztery standardowe rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0817) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0818), 4-letnie (COI0819) i 10-letnie (EDO0825). Najbardziej popularnymi papierami pozostają obligacje 2-letnie. Wartość ich sprzedaży wyniosła w sierpniu blisko 185,3 mln zł i jest to najwyższa miesięczna sprzedaż od grudnia 2013 r.

Oprocentowanie dwuletnich papierów DOS0817 o stałym oprocentowaniu ustalono na poziomie 2,00 proc. Trzyletnie TOZ0818 o zmiennej stopie procentowej płacą 2,10 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy), a w kolejnych okresach ich oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M, przy czym odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. Oprocentowanie czteroletnich COI0819 w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na 2,30 proc. w skali roku. W kolejnych latach jest ono równe inflacji powiększonej o stałą marżę 1,25 pkt. proc., a odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. Z kolei na emerytalnych dziesięcioletnich EDO0825 można zarobić 2,50 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym i 1,50 pkt proc. powyżej inflacji w kolejnych latach.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych nowych emisji utrzymuje się na niezmienionym poziomie od marca tego roku.