Inwestorzy woleli w zeszłym roku stronić od ryzyka

Klienci detaliczni najchętniej lokowali oszczędności w fundusze inwestycyjne o ograniczonym ryzyku. Ale w grudniu ożywienie pojawiło się w funduszach małych i średnich spółek.

Publikacja: 11.01.2018 21:00

Inwestorzy woleli w zeszłym roku stronić od ryzyka

Foto: Bloomberg

Wartość wpłat do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) była w ubiegłym roku rekordowo wysoka.

Największą popularnością wciąż cieszą się fundusze ograniczonego ryzyka. I to mimo że końcówka roku była udana dla funduszy małych i średnich spółek.

Alternatywa dla lokat

W 2017 r. klienci do detalicznych funduszy inwestycyjnych wpłacili o ponad 17 mld zł więcej, niż wypłacili – wynika z szacunków Analiz Online. Jest to najlepszy wynik od 2007 r.

Przez niemal cały ubiegły rok największą popularnością klientów detalicznych cieszyły się fundusze gotówkowe i pieniężne, do których trafiła blisko połowa wszystkich wpłat. Trend ten nasilił się szczególnie w II połowie roku.

Co ciekawe, najlepszymi miesiącami pod tym względem były listopad i grudzień. W tym czasie średnie oprocentowanie lokat nie przekraczało 1,4 proc.

Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o różnicę między wpłatami a wypłatami, zajął największy krajowy fundusz inwestycyjny, czyli PKO Skarbowy, lokujący kapitał głównie w papiery skarbowe i obligacje korporacyjne.

W całym 2017 r. wpłacono do niego netto prawie 2,6 mld zł, a aktywa PKO Skarbowego przekroczyły z końcem grudnia 10 mld zł – wyliczyły Analizy Online. Fundusz w 12 miesięcy zarobił 3,2 proc.

Kolejnym pod względem wpłat funduszem był UniKorona Pieniężny, który przyniósł nieco więcej, bo 4,3 proc., zysku za ubiegły rok.

Strategia funduszu opiera się pół na pół na papierach skarbowych i obligacjach korporacyjnych. Wartość sprzedaży funduszu sięgnęła ponad 1,7 mld zł.

Podobną taktykę ma Investor Płynna Lokata, który miał niewiele mniej napływów, jednak zysk był nieco skromniejszy i wyniósł 3,1 proc.

– Niskie stopy procentowe powodowały, że w ubiegłym roku Polacy szukali alternatywy dla lokat bankowych. Stąd wysoki napływ środków do Investor Płynna Lokata – funduszu o niskim profilu ryzyka – tłumaczy Robert Szwajka, dyrektor sprzedaży Investors TFI.

Jego zdaniem niskie oprocentowanie lokat oraz relatywnie dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie spowodują, że w 2018 r. napływy do funduszy również będą wysokie. – Ich struktura powinna być zbliżona do ubiegłorocznej – uważa Szwajka.

W pierwszej dziesiątce funduszy detalicznych pod względem wpłat znalazł się jeszcze PKO Technologii i Innowacji Globalny. Dzięki mocnym zwyżkom spółek technologicznych w 2017 r. zarobił blisko 26 proc., pozyskując nieco ponad 1 mld zł netto. Co ciekawe, jest to jedyny reprezentant funduszy akcji w tym gronie i jednocześnie największy krajowy detaliczny fundusz akcji.

„Misie” dostrzeżone

Co ciekawe, w grudniu nastąpiło wyraźne ożywienie w funduszach małych i średnich spółek.

O ile łącznie detalicznym funduszom akcji w ostatnim miesiącu ubiegłego roku ubyły niemal 234 mln zł, o tyle te zajmujące się polskimi „misiami” zyskały 61 mln zł.

Zachętą dla inwestorów mogło być wyraźne odbicie notowań indeksu sWIG80 w listopadzie oraz kontynuacja tego trendu w grudniu.

Opinia

Krzysztof Orlik, dyrektor ds. sprzedaży detalicznej Union Investment TFI

W 2017 roku dużym zainteresowaniem klientów Union Investment TFI cieszyły się szczególnie dwa rodzaje funduszy: absolutnej stopy zwrotu oraz pieniężne. Stopy procentowe w Polsce pozostawały na niskimi poziomie, więc fundusze tego typu były atrakcyjną alternatywą dla bankowych depozytów.

Obserwujemy ożywienie i wzmożone zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi wśród inwestorów detalicznych. 2018 rok, szczególnie w pierwszej połowie, może okazać się korzystny dla inwestujących w fundusze akcyjne. Widzimy szanse na zysk na akcjach małych i średnich spółek. Mają one duży potencjał inwestycyjny przy stosunkowo niskich wycenach. Należy jednak uważnie obserwować sygnały płynące z rynku, bo dobra koniunktura utrzymuje się już bardzo długo. Inwestorzy raczej bez większych obaw mogą lokować środki w funduszach pieniężnych. Powodem do zmian może być podwyżka stóp procentowych w Polsce. Jest to możliwe w IV kwartale.

Wartość wpłat do towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) była w ubiegłym roku rekordowo wysoka.

Największą popularnością wciąż cieszą się fundusze ograniczonego ryzyka. I to mimo że końcówka roku była udana dla funduszy małych i średnich spółek.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć