Nowe ETF-y, także dla ryzykantów, wchodzą do gry na GPW

Na GPW notowane są tylko cztery fundusze oparte na koncepcji Exchange Traded Fund. We wrześniu mają jednak zadebiutować trzy kolejne.

Publikacja: 02.09.2019 11:27

Nowe ETF-y, także dla ryzykantów, wchodzą do gry na GPW

Foto: Adobe Stock

Nowymi funduszami będzie zarządzał Agio Funds TFI, który na początku roku wprowadził na parkiet fundusz Beta ETF WIG20TR – jedyny dotąd na warszawskiej giełdzie polski ETF.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty odwzorowuje zachowanie WIG20 niezależnie od tego, czy wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym czy w trendzie spadkowym, i udaje mu się to bardzo dobrze. Wprawdzie wynik 6,46 proc. na minusie zanotowany od 7 stycznia, a więc giełdowego debiutu ETF-u, inwestorów nie zachwyca, ale WIG20 w tym samym czasie stracił na wartości 6,69 proc., a WIG20TR 7,01 proc. Poza tym fundusz jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych, co najmniej pięcioletnich.

Trudno więc mówić po niespełna ośmiu miesiącach o sukcesie lub porażce. Wskaźnik polskich blue chipów odzwierciedla również ETFW20L, pierwszy z trzech ETF-ów utworzonych przez firmę inwestycyjną Multi Units Luxembourg i notowanych na GPW. ETFW20L zadebiutował w Polsce 22 września 2010 r.

Od tego czasu można było na nim zarobić 5,59 proc. Przez ostatnie pięć lat natomiast 3,32 proc. stracić. WIG20TR, który jest benchmarkiem dla obu ETF-ów, zachowywał się w tym czasie znacznie lepiej. Od pierwszego notowania ETFW20L indeks zyskał 16,07 proc., a w ciągu ostatnich pięciu lat stracił tylko 0,43 proc. Krótsze strategie inwestycyjne sprawdzały się lepiej, zwłaszcza w przypadku ETF-ów, które naśladują zachowanie danego indeksu, ale w portfelu mają różne instrumenty, nie tylko akcje wchodzące w skład odzwierciedlanego indeksu. A tak jest w przypadku ETFW20L.

Warto sprawdzićKNF utrudnia roztrwonienie pieniędzy na kontraktach CFD

Strategia nie tylko long

Pozostałe dwa fundusze utworzone przez Multi Units Luxembourg – ETFDAX odzwierciedlający główny indeks giełdy niemieckiej oraz ETFSP500 odzwierciedlający S&P 500, amerykański indeks spółek o największej kapitalizacji notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ – zadebiutowały 31 maja 2011 r. Zainteresowanie nimi, podobnie jak ETFW20L, przez wiele lat było niewielkie. W 2011 r. wolumen obrotu nimi na sesje wynosił niecałe 4,1 tys., rok później wprawdzie wzrósł do prawie 4,5 tys., ale już w 2013 r. spadł do 4 tys., a w roku 2014 do 2 tys. W całym ubiegłym roku zawierano na nich w trakcie pojedynczych sesji niewiele ponad 16,1 tys. transakcji.

Przyczyną braku zainteresowania były nie tylko słabe wyniki, ale również ograniczona oferta. Brakowało np. funduszy, które dają szansę na zarabianie w czasie trendu spadkowego, czyli odzwierciedlają odwrotność notowań indeksu bazowego. Teraz może zapobiec temu spodziewany we wrześniu debiut Beta ETF WIG20short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który będzie inwestował aktywa również w akcje spółek przed dniem włączenia ich do indeksu i stosował krótką sprzedaż. Zgodnie z prospektem emisyjnym będzie mógł też utrzymywać w portfelu krótkie pozycje na akcjach, które już zostaną usunięte z portfela WIG20, jeżeli automatyczne zamknięcie krótkiej pozycji mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i realizację założonego celu inwestycyjnego.

W portfelu funduszu będą się mogły znajdować także prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, odnoszące się do akcji wchodzących w skład indeksu, oraz instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego, ale takie możliwości ma również Beta ETF WIG20TR.

"etf wig"

pieniadze.rp.pl

Warto sprawdzić: Te fundusze absolutnie sobie nie radzą

ETF dla ryzykantów

AgioFunds TFI wprowadzi na giełdę nie tylko fundusz, który może stosować krótką sprzedaż i dzięki temu pozwoli zarabiać na spadkach, ale również taki, którego celem będzie kopiowanie zmian wartości indeksu WIG20lev odzwierciedlającego dwukrotności zmiany wartości indeksu blue chipów. Strategia taka, realizowana poprzez inwestycje w kontrakty terminowe na WIG20, jest jednak zdecydowanie bardziej ryzykowna niż inwestowanie bezpośrednio w akcje. Wprawdzie kiedy indeks rośnie np. o 5 proc., można zarobić 10 proc., co kusi, ale w przypadku pogorszenia koniunktury straci się dwa razy więcej, niż straci wskaźnik.

Strategia Beta ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ma fizycznie replikować portfel WIG20lev, czyli bezpośrednio inwestować w akcje wchodzące w skład indeksu nie mniej niż w 50 proc. aktywów. Pozostałe pieniądze mogą być inwestowane w instrumenty pochodne i podobnie jak w przypadku funduszy Beta ETF WIG20TR i Beta ETF WIG20short w prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, jeżeli odnoszą się do akcji wchodzących w skład WIG20lev, oraz instrumenty rynku pieniężnego.

ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short w przeciwieństwie do notowanego już ETF WIG20TR przeznaczone są dla inwestorów krótkoterminowych, których horyzont inwestycyjny wynosi jeden dzień. Potrzebna też jest odrobina wiedzy, żeby mieć świadomość, że w fundusze short nie powinno się inwestować po dużych spadkach, kiedy prawdopodobieństwo ich pogłębienia jest niewielkie, a w fundusze lev po dużych zwyżkach, kiedy jest ryzyko głębszej korekty.

AgioFunds TFI podkreśla w prospektach emisyjnych, że w przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka inwestycja w certyfikaty ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short powinna stanowić bardzo małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

Warto sprawdzić: W co inwestować, żeby inflacja nie pożarła zysków

ETF – wyjście poza blue chipy

Nową ofertę ETF-ów uzupełniać będzie Beta ETF MWIG40 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego celem będzie osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości indeksu MWIG40TR. Aktywa funduszu w minimum 75 proc. będą inwestowane w akcje z portfela wskaźnika bazowego, w 25 proc. będą replikowały indeks w sposób syntetyczny – poprzez instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jeśli ich cena lub wartość będzie zależała pośrednio bądź bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40TR.

Beta ETF MWIG40TR, podobnie jak Beta ETF WIG20TR, uwzględnia dywidendy ze spółek wchodzących w skład indeksu bazowego. Oba fundusze ich jednak nie wypłacają inwestorom, co dla jednych ma wady, ale dla innych zalety, ponieważ pieniądze te są automatycznie reinwestowane i powiększają wartość certyfikatów.

Przewagą Beta ETF MWIG40TR nad Beta ETF WIG20TR jest natomiast obecność firm prywatnych dających większe możliwości zarobku niż spółki Skarbu Państwa przeważające w WIG20. Ciekawą propozycją byłby też ETFWIG80 lub inwestujący w spółki z rynku pierwotnego, takie jak działają za oceanem.

Nowymi funduszami będzie zarządzał Agio Funds TFI, który na początku roku wprowadził na parkiet fundusz Beta ETF WIG20TR – jedyny dotąd na warszawskiej giełdzie polski ETF.

Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty odwzorowuje zachowanie WIG20 niezależnie od tego, czy wskaźnik znajduje się w trendzie wzrostowym czy w trendzie spadkowym, i udaje mu się to bardzo dobrze. Wprawdzie wynik 6,46 proc. na minusie zanotowany od 7 stycznia, a więc giełdowego debiutu ETF-u, inwestorów nie zachwyca, ale WIG20 w tym samym czasie stracił na wartości 6,69 proc., a WIG20TR 7,01 proc. Poza tym fundusz jest przeznaczony dla inwestorów długoterminowych, co najmniej pięcioletnich.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek Kapitałowy
Polskie akcje z brzydkiego kaczątka zamieniły się w pięknego łabędzia
Rynek Kapitałowy
W co inwestować w 2024 roku. Specjaliści polecają
Rynek Kapitałowy
Duże spółki z WIG20 na celowniku inwestorów. Które wybrać?
Rynek Kapitałowy
Branże z GPW, które mogą pozytywnie zaskoczyć po zmianie rządu
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Rynek Kapitałowy
W Revolut moża handlować akcjami spółek z Europy od 1 euro
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą