Najważniejsze zmiany w podatkach. Było ich ostatnio sporo

Zarówno dla firm jak i dla osób indywidualnych fiskus zmienia sporo przepisów. Zebraliśmy je w jednym miejscu.

Publikacja: 27.11.2019 19:10

Najważniejsze zmiany w podatkach. Było ich ostatnio sporo

Foto: Shutterstock

Nie ma miesiąca, w którym nie wchodziłyby nowe przepisy obowiązujące zarówno podatników indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W przyszłym roku nie będzie lepiej, ale – jeśli nie jest się milionerem – fiskusowi zapłaci się mniej.

Najważniejszymi założeniami zmian w ustawie o podatku dochodowym dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów i przedsiębiorców jest zmniejszenie obciążeń podatkowych z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów, co wpłynie na wzrost wynagrodzeń netto.

Beneficjentami zmian w ustawie o podatku dochodowym będzie – jak wyliczył resort finansów – około 25 mln osób rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową. Zmniejszenie obciążeń nie będzie dotyczyło tylko podatników, rozliczających się liniowo lub ryczałtem. Dla wyrównania zmian, fiskus obciąży już za ten rok najbogatszych, którym – jeżeli zarobią ponad 1 mln zł – dodatkowo zostanie naliczona 4-procentowa danina solidarnościowa na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

Warto sprawdzić: Zapłać mniejszy podatek dzięki IKZE

Mniejsze obciążenia

Zmiany w podatku dochodowym zaczęły obowiązywać już w czwartym kwartale bieżącego roku, a to oznacza wyliczanie innej stawki podatku od stycznia do końca września i od października do końca grudnia. Dla wielu podatników byłoby to trudne, dlatego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie za cały rok podatkowy 2019 stawki 17,75 proc. dla wszystkich, którzy odprowadzają zaliczki samodzielnie. Docelowa stawka podatku PIT wysokości 17 proc. będzie obowiązywać dopiero przy rozliczaniu się za rok 2020.

Obniżenie podatku za ostatnie trzy miesiące tego roku oznacza, że podatnicy, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł, przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy będą odliczali sobie za okres od stycznia do końca sierpnia 556,02 zł przy obowiązującym wówczas 18-procenowym podatku. Od 1 października podatek powinien być natomiast zmniejszony o 548,30 zł, co wynika z pomnożenia kwoty wolnej od podatku, czyli 3089 zł i stawki podatku 17,75 proc. Od stycznia kwota odliczenia jeszcze się zmniejszy do 525,12 zł, ponieważ 17-procentowy podatek będzie obowiązywał już przez cały rok. Na razie zysk podatników wyniesie przy minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w tym roku, czyli 2250 zł, 472 zł, a przy średnim miesięcznym wynagrodzeniu, wynoszącym 4765 zł – 732 zł.

""

pieniadze.rp.pl

Zmiany w podatkach – ulgi dla młodych…

Przy najbliższym rozliczeniu podatkowym, a więc za rok 2019, zyskają też najmłodsi pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 26 lat. Z wyliczeń resortu finansów wynika, że prawie 2 mln młodych osób pracujących na umowie o pracę lub umowie zleceniu, które nie przekroczą pierwszego progu podatkowego, nie oddadzą fiskusowi ani grosza. Tylko nadwyżka opodatkowana będzie zgodnie ze skalą podatkową.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że miesięczny zysk najmłodszych pracowników może wynosić od 133 zł do 564 zł, a roczny nawet 6768 zł. Zwolnienie z PIT nie obejmuje jednak całego roku, dotyczy dochodów osiągniętych od 1 sierpnia tego roku. W związku z datą wejścia w życie nowych przepisów, limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi w 2019 roku wyniesie więc 35 636,67 zł. W przypadku rozliczania podatku przez rodzica samotnie wychowującego dziecko poniżej 26. roku życia, które nadal się uczy, dochody zwolnione na podstawie ulgi dla młodych będą wliczane do wysokości kwoty wolnej od podatku, czyli 3089 zł. Na zwolnienie z podatku nie mogą liczyć tylko młodzi przedsiębiorcy prowadzący własny biznes. Pokrzywdzeni są również pracujący na umowach o dzieło, które pracodawcy oferują najchętniej.

Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki od dochodów objętych zwolnieniem nie będą pobierane, ale podatnicy korzystający z ulgi dla młodych i uzyskujący przychody z kilku źródeł, powinni w niektórych przypadkach rozważyć złożenie oświadczenia do niestosowania zwolnienia uzyskiwanego od każdego pracodawcy, ponieważ może się to skończyć znaczną dopłatą podatku w rozliczeniu rocznym.

…i nie tylko

Nowością w podatku dochodowym będzie ulga na złe długi, którą będą mogli wykorzystywać zarówno podatnicy indywidualni, jak i firmy. Ma ona chronić przed konsekwencjami zatorów płatniczych, które są coraz większym problemem dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP. Z danych zebranych na zlecenie BIG InfoMonitora w trzecim kwartale bieżącego roku wynika, że połowa mikroprzedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP w ostatnich sześciu miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie. Aż sześć z dziesięciu ankietowanych firm przyznaje też, że nie reguluje terminowo swoich zobowiązań, ponieważ również ma przeterminowane należności.

Od przyszłego roku, dzięki uldze na złe długi, wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o wysokość wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona zbyta lub uregulowana w dowolnej formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Warto sprawdzić: Pożyczka od rodziny. Jak spisać umowę i uniknąć podatku

Osobiste mikrorachunki

Dłużnik będzie natomiast musiał doliczyć do podstawy opodatkowania kwotę nieuregulowanego zobowiązania. W przypadku jego uregulowania będzie jednak miał prawo do korekty zwrotnej. Podobnie jak wierzyciel, któremu należność zostanie zapłacona, będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania oraz zapłacić podatek w rozliczeniu za czas, w którym faktura została opłacona.

To niejedyne nowe zmiany, które będą obowiązywały podatników już od przyszłego roku. Do 31 grudnia dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne, ale od 1 stycznia każdy podatnik będzie miał swój nowy indywidualny mikrorachunek podatkowy, na który będą wpływały należności z tytułu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych oraz podatki od towarów i usług.

Jego numer nadawany jest automatycznie i nie wymaga składania żadnych wniosków. Można go już sprawdzić o każdej porze dnia i nocy w generatorze dostępnym na stronie internetowej podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój PESEL lub NIP w przypadku firm. Numer rachunku, który składa się z 26 znaków, będzie stały – nie zmieni się przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Zdaniem resortu zmiany te zapewnią szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT oraz otrzymywanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach. Zwroty nadpłat podatków będą natomiast przelewane jak dotychczas – na rachunek bankowy.

Przy generowaniu numerów rachunków trzeba jednak uważać. Ministerstwo Finansów przestrzega, żeby nie sprawdzać ich na innych stronach internetowych niż rządowa, ani nie korzystać z numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em, ponieważ mogą być próbą wyłudzenia. Przedsiębiorcy muszą się też liczyć ze zmianami dotyczącymi zmiany podatku VAT, który ma zastąpić nowy plik JPK_VAT, ale to nastąpi dopiero wiosną.

""

pieniadze.rp.pl

Warto sprawdzić: Podatek od darowizny w rodzinie nie każdy musi płacić

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Od 2008 roku podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł rocznie. Dla osób dojeżdżających do pracy są nieznacznie wyższe i jest to odpowiednio 139,06 zł i 1668,72 zł. Najwyższe mają wieloetatowcy – do 2502,56 zł. Wszystkie te kwoty zostaną zwiększone od przyszłego roku ponaddwukrotnie. Tylko podstawowe wyniosą 250 zł miesięcznie i do 3 tys. rocznie.

Nie ma miesiąca, w którym nie wchodziłyby nowe przepisy obowiązujące zarówno podatników indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W przyszłym roku nie będzie lepiej, ale – jeśli nie jest się milionerem – fiskusowi zapłaci się mniej.

Najważniejszymi założeniami zmian w ustawie o podatku dochodowym dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów i przedsiębiorców jest zmniejszenie obciążeń podatkowych z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów, co wpłynie na wzrost wynagrodzeń netto.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?