Jednocześnie osoby, które w ogóle nie mają żadnej pożyczki lub kredytu wyraźnie częściej w ogóle nie oszczędzają niż osoby mające takie zobowiązanie. Tak wynika z badania Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Co czwarta osoba w Polsce (26.3 proc.) spłaca jakąś formę kredytu lub pożyczki. Najczęściej Polki i Polacy spłacają kredyt hipoteczny (9.1 proc.) oraz kredyt konsumpcyjny lub pożyczkę nie większą niż 10 tysięcy złotych (8.1 proc.). Kredyty konsumpcyjne lub pożyczki wyższe niż 10 tysięcy złotych spłaca co dziewiąta osoba w Polsce (10.8 proc.), przy czym tylko niewielka grupa (2.7 proc.) spłaca kredyt konsumpcyjny lub pożyczkę większą niż 100 tysięcy złotych.

Kredyty hipoteczne najczęściej spłacają trzydziestolatkowie. W tej grupie, blisko co czwarta osoba (22.9 proc.) posiada taki rodzaj zobowiązania. Wśród czterdziestolatków jest to 13.5 proc., a wśród osób do 30. roku życia jest to 10.7 proc., przy czym w najmłodszej grupie badanych – 18-24 lata kredyt mieszkaniowy ma tylko 3 proc. osób.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe a nadpłata kredytu. Banki nie mają nic przeciwko?

Osoby z wyższym wykształceniem są najczęściej obciążone kredytami lub pożyczkami. Jakiekolwiek pożyczki spłaca tylko 2.8 proc. osób z wykształceniem podstawowym, co piąta osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym (20.5 proc.), co czwarta osoba z wykształceniem średnim (30.5 proc.) oraz aż 46.1 proc. osób z wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem wyższym to grupa, która jest najliczniej obciążona kredytami lub pożyczkami, ale też wartość tych pożyczek jest najwyższa, ponieważ w tej grupie – w porównaniu z innymi kategoriami wykształcenia – jest największy odsetek kredytów hipotecznych i kredytów konsumpcyjnych powyżej 100 tysięcy złotych.

– Badając szerzej temat oszczędzania zastanawialiśmy się, jaka jest relacja pomiędzy oszczędzaniem a posiadaniem kredytu. Wyniki są zaskakujące. Okazało się bowiem, że ludzie niekoniecznie dzielą się na tych, którzy oszczędzają i tych, którzy pożyczają. Zjawisko jest bardziej złożone – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Zależności pomiędzy sytuacją kredytową a oszczędzaniem

Osoby, które mają kredyt mieszkaniowy oszczędzają regularnie blisko dwa razy częściej niż osoby, które tego kredytu nie mają. Można na to popatrzeć również z drugiej strony – 35 proc. osób, które nie mają kredytu mieszkaniowego nie oszczędza, podczas, gdy wśród osób, które posiadają kredyt mieszkaniowy nie oszczędza 15 proc.. Jeśli chodzi o oszczędzanie nieregularne, to nie ma większych różnic pomiędzy tymi grupami.

Jeśli chodzi o kredyt lub pożyczkę do 10 tysięcy złotych to nie ma dużych różnic dotyczących oszczędzania pomiędzy osobami posiadającymi i nieposiadającymi takiego zobowiązania. Nieco częściej jednak nie oszczędzają osoby, które nie mają takiej pożyczki lub kredytu (34 proc.) niż te, które takie zobowiązanie mają (27 proc.).

Czytaj więcej

Co zrobić, gdy kredyt zbyt ciąży. Kilka sposobów

Osoby, które w ogóle nie mają żadnej pożyczki lub kredytu wyraźnie częściej w ogóle nie oszczędzają (37 proc.), niż osoby mające takie zobowiązanie (23 proc.). Wśród oszczędzających nieco częściej oszczędzają ci, którzy mają kredyt/pożyczkę (23 proc.), od osób, które takiego zobowiązania nie mają (19 proc.).

– Niezwykle interesujące jest to, że – jak można wnioskować z badań – duże pożyczki skłaniają Polki i Polaków do oszczędzania, ponieważ większy odsetek osób z wysokim obciążeniem kredytowym oszczędza regularnie,

w porównaniu z osobami, które nie mają żadnych zobowiązań kredytowych. Być może świadomość dużego, długoterminowego, wieloletniego zobowiązania kredytowego, skłania ludzi do edukacji na temat finansów, sposobów oszczędzania i możliwości zabezpieczenia finansowego – zauważa dr Tomasz Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.