Nowa oferta dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów banku. Wszystkie przelewy wewnętrzne zlecane z tego rachunku są bezpłatne.

– Elastyczność to jedna z podstawowych cech konta oszczędnościowego, która odróżnia je od lokat terminowych. W naszej nowej ofercie znacznie ją zwiększyliśmy umożliwiając klientom bezpłatne wykonywanie dowolnej liczby przelewów z rachunku – mówi Piotr Stankiewicz, dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych Meritum Banku. – Wierzymy, że to rozwiązanie zachęci do korzystania z konta oszczędnościowego osoby, które lubią mieć zagwarantowany stały i bezpłatny dostęp do swoich oszczędności – dodaje.

Otwarcie i prowadzenie nowego Konta Oszczędnościowego jest bezpłatne. Można je założyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie bezpłatnego konta osobistego w Meritum Banku. Klient może otworzyć jedno nowe konto.

Jednocześnie bank wycofuje ze sprzedaży, czyli z oferty dla nowych klientów, dotychczasowe konto oszczędnościowe. Rachunek ten będzie aktywny tylko dla osób, które złożyły wnioski o otwarcie konta oszczędnościowego przed 18 czerwca. Oferowane dotychczas konto jest obecnie oprocentowane na 4,1 proc. w skali roku, a od 1 lipca jego oprocentowanie będzie wynosić 4 proc. w skali roku i zgodnie z udzieloną przez bank gwarancją, do końca 2013 r. nie zostanie obniżone.