Wysoki udział obligacji w portfelach funduszy

Udział papierów dłużnych w ogólnej wartości zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne środków sięgnął 53 proc. na koniec 2012 roku - wynika z danych Analiz Online zebranych ze sprawozdań finansowych funduszy. To najwyższy poziom od grudnia 2005 roku. Jednocześnie udział akcji w portfelu spadł poniżej 30 proc.

Publikacja: 15.05.2013 03:26

Wysoki udział obligacji w portfelach funduszy

Foto: Analizy Online

Udział obligacji w zagregowanym portfelu funduszy rośnie od połowy 2007 roku, kiedy nie przekraczał 32 proc. W kolejnych latach rósł z kilkoma przerwami w 2009 roku i na przełomie 2010-2011, by na koniec 2012 roku sięgnąć 53 proc. W dodatku wartość środków w nie ulokowana osiągnęła najwyższą wartość w ponad 20-letniej historii całego rynku 55 mld zł. - wynika z danych Analiz Online.

 

 

Największą rolę w portfelu dłużnym odgrywają papiery polskiego skarbu państwa, których udział w aktywach przekroczył 38 proc. na koniec 2012 roku, podczas gdy jeszcze 6 miesięcy wcześniej nieznacznie przekraczał 35 proc. Udział krajowych papierów skarbowych rośnie w strukturze aktywów dzięki ogromnej popularności funduszy dłużnych wśród klientów TFI. W drugim półroczu 2012 r. saldo wpłat i wypłat do tego typu rozwiązań wyniosło 10,9 mld zł. Fundusze dłużne były najchętniej wybieranym segmentem przez inwestorów, co z kolei jest konsekwencją utrzymującej się od wielu miesięcy hossy na krajowym rynku obligacji skarbowych. Rekordowe zaangażowanie w obligacje przez fundusze nastąpiło pod koniec 2003 roku, czyli u progu hossy lat 2003-2007, kiedy przekraczało aż 81 proc.

W strukturze aktywów coraz mniejszą rolę odgrywają akcje zarówno polskich, jak i zagranicznych spółek. Na koniec grudnia 2012 r. ich udział wyniósł 29,7 proc, a samych akcji polskich 24,4 proc., czyli o 1,7 pkt proc. mniej niż na koniec 2011 r. Kwotowo fundusze inwestycyjne ulokowały 25,3 mld zł w walorach spółek z warszawskiej giełdy. To ponad dwukrotnie mniej od poziomów widzianych w 2007 r., czyli u szczytu kilkuletniej hossy na warszawskim parkiecie.

Udział akcji krajowych w aktywach funduszy inwestycyjnych notuje nieprzerwany spadek od końca pierwszego półrocza 2011 r., co pokazuje, że klienci TFI nie odzyskali jeszcze zaufania do ryzykownych instrumentów, po pamiętnym załamaniu rynku w sierpniu 2011 r. Według danych na koniec minionego roku, w portfelach funduszy znalazły się akcje 325 spółek z głównego parkietu GPW oraz walory 72 przedstawicieli NewConnect.

Przepływ środków w pierwszych 4 miesiącach roku sugeruje dalszy wzrost znaczenia obligacji w portfelach funduszy. Bilans sprzedaży do funduszy dłużnych i gotówkowych wyniósł w tym 2,3 mld zł oraz 3,6 mld zł, a w przypadku funduszy akcyjnych i mieszanych wyniósł zaledwie 0,7 mld zł oraz -0,1 mld zł.

Udział obligacji w zagregowanym portfelu funduszy rośnie od połowy 2007 roku, kiedy nie przekraczał 32 proc. W kolejnych latach rósł z kilkoma przerwami w 2009 roku i na przełomie 2010-2011, by na koniec 2012 roku sięgnąć 53 proc. W dodatku wartość środków w nie ulokowana osiągnęła najwyższą wartość w ponad 20-letniej historii całego rynku 55 mld zł. - wynika z danych Analiz Online.

Największą rolę w portfelu dłużnym odgrywają papiery polskiego skarbu państwa, których udział w aktywach przekroczył 38 proc. na koniec 2012 roku, podczas gdy jeszcze 6 miesięcy wcześniej nieznacznie przekraczał 35 proc. Udział krajowych papierów skarbowych rośnie w strukturze aktywów dzięki ogromnej popularności funduszy dłużnych wśród klientów TFI. W drugim półroczu 2012 r. saldo wpłat i wypłat do tego typu rozwiązań wyniosło 10,9 mld zł. Fundusze dłużne były najchętniej wybieranym segmentem przez inwestorów, co z kolei jest konsekwencją utrzymującej się od wielu miesięcy hossy na krajowym rynku obligacji skarbowych. Rekordowe zaangażowanie w obligacje przez fundusze nastąpiło pod koniec 2003 roku, czyli u progu hossy lat 2003-2007, kiedy przekraczało aż 81 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami