Rekordowe zakupy akcji przez OFE

2010 to był rok rekordowych zakupów akcji dokonanych przez zarządzających OFE oraz znaczącego obniżenia udziału obligacji skarbowych w portfelach inwestycyjnych

Publikacja: 07.01.2011 02:40

OFE są ważnym graczem na giełdzie

OFE są ważnym graczem na giełdzie

Foto: Rzeczpospolita

W minionym roku padł kolejny rekord zakupów akcji przez fundusze emerytalne. Nabyły te papiery za kwotę wynoszącą aż 16,9 mld zł – wynika z naszych wyliczeń. Dla porównania w 2009 r. wydały na ten cel 12,2 mld zł, a w 2008 r. – 9 mld zł.

Od 2000 do 2010 r. OFE wydały na zakup akcji już 58,2 mld zł. Na koniec grudnia wartość ich portfela przekroczyła 80 mld zł. W skali roku zwiększyła się o 26 mld zł. Warto zaś wspomnieć, że na koniec 2008 r. wartość papierów nie wynosiła nawet 30 mld zł.

Na ubiegłoroczne zakupy zarządzających wpływ miał duży przelew gotówki z ZUS (w sumie 22,4 mld zł), a także duża podaż akcji ze strony Skarbu Państwa. Rząd sprzedawał znaczące pakiety KGHM, Lotosu, Enei, Bogdanki czy PGE. Do tego doszły duże debiuty giełdowe: PZU i Tauronu, a także sprzedaż pakietu akcji największego polskiego ubezpieczyciela przez Eureko. Tylko na te papiery OFE mogły przeznaczyć ok. 9 mld zł.

– Kluczowy wpływ na wyniki inwestycyjne OFE w mijającym roku miał dobór spółek do portfela inwestycyjnego. Kolejny rok z rzędu okazało się, że przeważenie (posiadanie więcej akcji niż konkurencja – red.) spółek surowcowych, szczególnie KGHM, miało bardzo duży wpływ na końcowy wynik – ocenia Rafał Markiewicz, członek zarządu Generali PTE.

Jednocześnie bardzo dobrze zachowywały się niektóre spółki z sektorów uznawanych za tzw. defensywne (mniej wrażliwe na koniunkturę giełdową), np. Eurocash.

Arkadiusz Julke, dyrektor Biura Inwestycyjnego PTE PZU, podkreśla, że pierwsza połowa roku była też bardzo pozytywna dla obligacji skarbowych.

Miniony rok był kolejnym po 2009, jeśli chodzi o zwiększanie udziału akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy. Zaczynały rok z udziałem na średnim poziomie nieco ponad 30 proc., a zakończyły – 36,4 proc. Niektóre OFE zakończyły rok z udziałem akcji tylko nieco niższym, niż wynosi ustawowy limit (40 proc.). Są to Polsat i Pocztylion. Najmniej akcji w portfelu miała AXA – 34,3 proc.

Zwiększanie udziału akcji wiązało się ze zmniejszaniem obligacji skarbowych – spadł on do 53,4 proc. z prawie 62 proc. W dwóch funduszach Aviva i Amplico udział papierów rządowych był niższy niż 50 proc. Wartość portfela dłużnego wzrosła o 5,6 mld zł, co jest efektem głównie zwyżki cen obligacji. Jak wynika bowiem z naszych szacunków, saldo rocznych zakupów/sprzedaży papierów dłużnych dokonanych przez fundusze jest ujemne i sięga -1,6 mld zł. To może wynika z tego, że OFE musiały mieć gotówkę na zakup akcji oferowanych przez Skarb Państwa. Niektórzy przekonują, że mogło to też wynikać z częstych zarzutów, iż działalność inwestycyjna OFE koncentruje się głównie na rynku obligacji.

W minionym roku padł kolejny rekord zakupów akcji przez fundusze emerytalne. Nabyły te papiery za kwotę wynoszącą aż 16,9 mld zł – wynika z naszych wyliczeń. Dla porównania w 2009 r. wydały na ten cel 12,2 mld zł, a w 2008 r. – 9 mld zł.

Od 2000 do 2010 r. OFE wydały na zakup akcji już 58,2 mld zł. Na koniec grudnia wartość ich portfela przekroczyła 80 mld zł. W skali roku zwiększyła się o 26 mld zł. Warto zaś wspomnieć, że na koniec 2008 r. wartość papierów nie wynosiła nawet 30 mld zł.

Pozostało 81% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają