Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych w styczniu

Spośród ponad 550 jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, ponad 90 proc. zakończyło miesiąc z zyskiem. 42 fundusze przyniosły inwestorom nawet dwucyfrowe stopy zwrotu

Publikacja: 03.02.2012 13:51

Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych w styczniu

Foto: Analizy Online

Wśród najbardziej zyskownych znalazły się fundusze akcyjne. Wszystkie ich kategorie przyniosły zyski, a liderami wzrostów zostały fundusze inwestujące w naszym regionie, w tym w Polsce - podały Analizy Online.

WIG20 po początkowych spadkach w pierwszej dekadzie miesiąca, zakończył miesiąc 8,8 proc. wzrostem, pozwalającym na odrobienie strat z grudnia. Jeszcze lepiej zachowywały się spółki małe i średnie, charakteryzujące się większą wrażliwością rynkową. W efekcie to właśnie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypracowały w styczniu najlepszy wynik, średnio 9,2 proc. Fundusze akcji uniwersalnych zarobiły w tym czasie przeciętnie 8,8 proc.

Wśród funduszy akcji polskich najwyższą i najniższą stopę zwrotu wypracowały fundusze indeksowe. Jednostka Quercus lev (Parasolowy SFIO), funduszu, który z założenia osiąga wyniki będące dwukrotnością indeksu WIG20, zyskała na wartości 17,8 proc. Z kolei drugi fundusz z oferty tego TFI - Quercus short (Parasolowy SFIO), który odzwierciedla odwrotność zmiany wartości indeksu WIG20 – stracił 8,3 proc. Niewiele mniejsze straty poniósł Alior Short Equity (Alior SFIO) 7,6 proc. Pozostałe fundusze wypracowały bardzo dobre wyniki między 5,3 a 17 proc. W sumie aż kilkanaście z nich wypracowało dwucyfrowe stopy zwrotu. Wśród funduszy akcji uniwersalnych najwięcej zyskał Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) 14,9 proc, a wśród akcji małych i średnich spółek - PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO) 14,1 proc.

 

Dwucyfrowy wynik wypracował blisko co piąty fundusz akcji zagranicznych. Inwestorzy chętnie nabywali waluty krajów rozwijających się i lokowali pieniądze w ryzykowne aktywa. Zdecydowana większość indeksów odnotowała wzrost, a prym wiodły parkiety krajów rozwijających się (rosyjski RTS zyskał 13,7 proc., turecki 11,5 proc., a brazylijska Bovespa, jak i chiński Sensex30 wrosły o ponad 11 proc.). Najwięcej zyskała jednostka funduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich (EUR) (Arka BZ WBK FIO) 17,8 proc. Spośród sklasyfikowanych grup, najlepszy wynik wypracowały fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, średnio 9,1 proc., a inwestujące w tym regionie ale w akcje małych i średnich spółek 8,7 proc. Nieco gorzej zachowywały się rynki rozwinięte, szczególnie giełda amerykańska, na której S&P500 wzrósł „jedynie" o 4,4 proc. Fundusze akcji amerykańskich wyceniane w dol. zarobiły średnio 6,2 proc., a akcji europejskich (euro) 4,2 proc.. Wyniki jednostek wycenianych w PLN były słabsze, ze względu na umocnienie się naszej waluty i wyniosły odpowiednio 0,6 oraz 3,4 proc. W przypadku kilku funduszy, na skutek umocnienia się naszej waluty, jednostki wyceniane w polskiej walucie poniosły straty – największą Pioneer Akcji Amerykańskich FIO -2,3 proc. (wyceniana w dol. zyskała 4,2 proc.).

Powrót apetytu na ryzyko sprzyjał również cenom polskiego długu. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał aż 1,38 proc., najwięcej od marca 2010 roku, kiedy miesięczna stopa zwrotu wyniosła 1,62 proc. Zadowoleni mogą być więc klienci funduszy dłużnych, w szczególności tych, które miały w portfelach papiery długoterminowe, czy euroobligacje. Fundusze polskich papierów dłużnych zarobiły średnio 1,3 proc. Najwyższy wynik wypracował zarządzający UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO), którego jednostka zyskała na wartości aż 2,43 proc. Bardzo dobre wyniki wypracowały również fundusze z PKO TFI, w tym PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO), który zarobił 2,06 proc. Nie wszystkie fundusze wykorzystały w pełni dobrą koniunkturę. Blisko połowa zarobiła mniej od benchmarku (indeksu IROS), w tym PZU Ochrony Majątku FIO tylko 0,4 proc., a Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) i Investor Obligacji FIO - 0,5 proc.

W tym segmencie rynku straty przyniosły fundusze zagranicznych papierów dłużnych. Najwięcej straciły złotowe jednostki funduszy inwestujących w obligacje USA (średnio -2,7 proc.). Niewiele mniejsze straty poniosły fundusze dłużne zagraniczne (-2,6 proc.) oraz fundusze obligacji europejskich (-2,5 proc.). Funduszom tym zaszkodziło umocnienie się naszej waluty. Inwestorzy, którzy zainwestowali w jednostki walutowe funduszy obligacji dolarowych zarobili średnio +3,8 proc., a obligacji europejskich +1,9 proc.

Świetna koniunktura na rynku akcji, jak i dłużnym pozytywnie wpłynęła na wyniki funduszy mieszanych. Fundusze polskie zrównoważone zarobiły średnio +5,7 proc, a stabilnego wzrostu +3,9 proc.

Wśród najbardziej zyskownych znalazły się fundusze akcyjne. Wszystkie ich kategorie przyniosły zyski, a liderami wzrostów zostały fundusze inwestujące w naszym regionie, w tym w Polsce - podały Analizy Online.

WIG20 po początkowych spadkach w pierwszej dekadzie miesiąca, zakończył miesiąc 8,8 proc. wzrostem, pozwalającym na odrobienie strat z grudnia. Jeszcze lepiej zachowywały się spółki małe i średnie, charakteryzujące się większą wrażliwością rynkową. W efekcie to właśnie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypracowały w styczniu najlepszy wynik, średnio 9,2 proc. Fundusze akcji uniwersalnych zarobiły w tym czasie przeciętnie 8,8 proc.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora