Polska liderem płatności elektronicznych

eService największy agent rozliczeniowy w Europie Środkowo-Wschodniej przeprowadził w 14 krajach świata badanie pt. „Postawy wobec form płatności”.

Publikacja: 27.10.2022 17:14

Polska liderem płatności elektronicznych

Foto: Adobe Stock

Państwa objęte badaniem to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Meksyk, Hiszpania i Portugalia. Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, jest Visa.

Respondenci, jako domyślną, spontanicznie wymienianą metodę płatności najczęściej wskazują tradycyjną kartę płatniczą, która istotnie wyprzedziła gotówkę. Karta i gotówka to metody płatności najczęściej spontanicznie wymieniane przez respondentów ze wszystkich krajów. Na pierwszym miejscu uplasowała się płatność tradycyjną kartą płatniczą (78 proc. wskazań top-of-mind), wyprzedzając gotówkę i cyfrowe portfele do płatności cyfrowych (po 61 proc. wskazań top-of-mind).

W niektórych krajach pozycja gotówki była jeszcze niższa, np. w Polsce (tylko 41 proc. wskazań), Słowacji (51 proc.), Niemczech (51 proc.), Portugalii (51 proc.), Wielkiej Brytanii (54 proc.), Irlandii (56 proc.) i Czechach (57 proc.). Nawet w krajach, w których gotówka miała wyższą liczbę spontanicznych wskazań, plasowała się na niższej pozycji niż płatność tradycyjną kartą płatniczą.

89 proc. badanych korzysta z tradycyjnej karty płatniczej. 89 proc. respondentów ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu korzysta z tradycyjnej karty płatniczej. Płatności nią są najpopularniejsze w Czechach (93 proc.), Portugalii (93 proc.), Irlandii (92 proc.) i Polsce (92 proc.).

Portfele cyfrowe coraz popularniejsze

68 proc. badanych wybiera portfele cyfrowe do płatności online. Szczególnie często korzystają z nich: Niemcy (89 proc.), Portugalczycy (78 proc.) i Hiszpanie (77 proc.).

Zakupy online najczęściej opłacane są kartą. W wielu krajach mieszkańcy za swój ostatni zakup online najczęściej płacili kartą: w Hiszpanii (59 proc.), Wielkiej Brytanii (55 proc.), Meksyku (52 proc.), Irlandii (49 proc.) i Portugalii (42 proc.). Choć nie jest to jedyna preferowana metoda. Portfele cyfrowe również są popularne przy płatnościach online – głównie wśród Niemców (54 proc.), ale często korzystają z nich także Hiszpanie (31 proc.), Portugalczycy (29 proc.) i Irlandczycy (25 proc.). W Polsce karty (16 proc.) i portfele cyfrowe (6 proc.) wybierane są rzadziej ze względu na częste stosowanie kodów generowanych za pomocą aplikacji (32 proc.) lub szybkich przelewów (16 proc.). Niektóre kraje mają bardziej tradycyjne podejście do zakupów online i płacą gotówką przy odbiorze (m.in. Bułgarzy – 25 proc. i Słoweńcy – 16 proc.) lub przelewem bankowym (np. Meksykanie – 25 proc., Portugalczycy – 20 proc. i Czesi – 14 proc.).

Zakupy offline (w tradycyjnych sklepach i punktach usługowych) częściej opłacane są na świecie kartą plastikową lub w telefonie (łącznie 47 proc. wskazań vs 43 proc. dla gotówki). Płatność gotówką ma szczególnie niską pozycję w Polsce (29 proc.), Wielkiej Brytanii (31 proc.) i Irlandii (34 proc.). Podczas ostatnich płatności offline (w tradycyjnym sklepie lub punkcie usługowym) najczęściej wybierano kartę (57 proc.) – czy to tradycyjną (37 proc.), czy też zapisaną na telefonie, zegarku lub na innym urządzeniu mobilnym (10 proc.). W niektórych krajach utrzymuje się jeszcze popularność gotówki, przede wszystkim w Meksyku (59 proc.), Niemczech (54 proc.), Bułgarii (53 proc.) i na Węgrzech (51 proc.). Inne narody wyróżniają się znacznie rzadszym korzystaniem z gotówki, zwłaszcza Polacy (29 proc.), mieszkańcy Wielkiej Brytanii (31 proc.) i Irlandczycy (34 proc.). Płatności zbliżeniowe telefonem, zegarkiem lub innym urządzeniem są najbardziej popularne w Wielkiej Brytanii (23 proc.).

Ponad połowa badanych preferuje elektroniczne metody płatności

55 proc. badanych preferuje elektroniczne metody płatności (kartą, tele-fonem, zegarkiem lub innym urządzeniem) vs 37 proc. dla płatności gotówką podczas zakupów offline (8 proc. wskazań „nie wiem”). Większość mieszkańców badanych krajów skupia się na płatnościach elektronicznych i preferuje te metody bardziej niż gotówkę. Najsilniejsza preferencja płatności elektronicznych zaobserwowana została w: Wielkiej Brytanii (71 proc. dla płatności elektronicznych, 22 proc. dla gotów-ki), Irlandii (63 proc. dla płatności elektronicznych, 31 proc. dla gotówki), Polsce (62 proc. dla płatności elektronicznych, 26 proc. dla gotówki), Słowacji (62 proc. dla płatności elektronicznych, 31 proc. dla gotówki) i Czechach (61 proc. dla płatności elektronicznych, 30 proc. dla gotówki).

Preferencja dla płatności gotówkowych utrzymała się jeszcze jedynie w Meksyku (44 proc. dla płatności elektronicznych, 50 proc. dla gotówki) i Bułgarii (38 proc. dla płatności elektronicznych, 54 proc. dla gotówki) oraz, w nieco mniejszej skali, w Niemczech (47 proc. dla płatności elek-tronicznych, 45 proc. dla gotówki).

Problemy z płatnością kartą to rzadkość,

Najrzadziej problemy z płatnościami kartą występują w Polsce – co-dziennie lub prawie codziennie tylko u 4 proc. badanych. Podobnie na Węgrzech, w Chorwacji, Słowenii – również 4 proc., w Wielkiej Brytanii 5 proc., a w Irlandii 6 proc. Niestety w niektórych krajach dostęp do płatności kartą nie zawsze jest możliwy. Problemy z płatnościami za pomocą tego nośnika są najczę-ściej spotykane w Meksyku (91 proc. badanych je napotkało), ale także w Rumunii (87 proc.) i Bułgarii (80 proc.).

Najczęstszą przyczyną trudności z płatnościami kartą jest przede wszystkim niedostępność terminala w miejscu zakupu – to główny problem przede wszystkim w Meksyku, Czechach, Słowacji, Bułgarii i Słowenii. Drugim powodem jest awaria terminala – te najczęściej występują w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji i Portugalii. W Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii częściej niż w innych krajach zdarza się, że sprzedawcy wymagają osiągnięcia minimalnej kwoty przed akceptacją płatności kartą, co jest niezgodnie z zasadami organizacji płatniczych.

Państwa objęte badaniem to: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Słowenia, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Meksyk, Hiszpania i Portugalia. Partnerem badania w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, jest Visa.

Respondenci, jako domyślną, spontanicznie wymienianą metodę płatności najczęściej wskazują tradycyjną kartę płatniczą, która istotnie wyprzedziła gotówkę. Karta i gotówka to metody płatności najczęściej spontanicznie wymieniane przez respondentów ze wszystkich krajów. Na pierwszym miejscu uplasowała się płatność tradycyjną kartą płatniczą (78 proc. wskazań top-of-mind), wyprzedzając gotówkę i cyfrowe portfele do płatności cyfrowych (po 61 proc. wskazań top-of-mind).

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Karty Płatnicze
Kartę bank może wysłać nie tylko zwykłym listem
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Karty Płatnicze
Czasem trzeba iść do oddziału banku, by zmienić PIN do karty
Karty Płatnicze
Klient za granicą kartę nie zawsze dostanie. A czasem trzeba za nią dopłacić
Karty Płatnicze
Karta płatnicza częściowo uszkodzona. Bez wymiany się nie obejdzie
Karty Płatnicze
Uwaga na marże przy płatnościach kartą na wakacjach za granicą
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości