Dofinansowanie do pieca. Gdzie i ile dopłaca państwo

Shutterstock

W ramach walki ze smogiem państwo daje dofinansowanie do pieca.  Jeśli planujesz wymianę pieca na bardziej ekologiczny, sprawdź czy twoja gmina nie udziela dotacji na ten cel. Już w wielu miastach, miasteczkach czy wsiach można się ubiegać o specjalne dofinansowanie do pieca.

W ramach walki ze smogiem większość gmin udziela dotacji na wymianę starego pieca węglowego na nowy ekologiczny. Sprawdziliśmy, jakie dotacje i dofinansowanie do pieca można uzyskać, mieszkając w miastach na prawach powiatu.

W 2017 roku miasta na dotacje związane z wymianą centralnego ogrzewania wydały od 50 tys. do nawet 90 mln zł. W 2018 roku większość miast deklaruje jeszcze wyższe kwoty przeznaczone na dopłaty. W sumie do 2017 roku w ramach dotacji wymienione zostało około 200 tys. kotłów.

Czytaj także: Rusza nowy program antysmogowy

Najczęściej dofinansowanie do pieca to dotacje

Dofinansowanie do pieca jest najczęściej udzielane w formie dotacji. Warunkiem uzyskania dofinansowania do pieca jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego. Dofinansowanie może obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę czy urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii. Wymiana może także dotyczyć kotłów na węgiel nowej generacji. Dotację można też otrzymać na podłączenie domu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

dofinansowanie do pieca
Warunkiem otrzymania dofinansowania do pieca jest likwidacja pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia grzewczego. Fot. Adobe Stock

O dofinansowanie do pieca mogą się ubiegać:

  • właściciele lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, tj. osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni,
  • najemcy lokali komunalnych.

Wysokość dofinansowania do pieca jest różna i zależy od środków, jakimi dysponują poszczególne miasta. Przeważnie miasta ustalają procentowy udział zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje, ustalając jednocześnie maksymalną kwotę dotacji. Można więc liczyć na zwrot od 40 do nawet 100 proc. kosztów poniesionych na inwestycję. Maksymalna wartość poniesionych wydatków uzależniona jest od rodzaju zakupionego kotła (wynosi od 1 tys. zł). Miasta stosują także inne stawki dla domów jednorodzinnych i dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym. Wysokość dotacji na likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej jest uzależniona od mocy węzła i wynosi 200–300 zł za każdy 1 kW mocy węzła oraz 100–300 zł za każde zlikwidowane palenisko. Wysokość dofinansowania nie jest związana z uzyskiwanym przez nas dochodem.

Nie wszędzie jest dofinansowanie do pieca

Niestety, nie wszystkie gminy udzielają dofinansowania, a i warunki uzyskania dopłaty są bardzo różne. Trzeba więc sprawdzić w gminie, czy są dopłaty na wymianę pieców i jakie warunki powinnyśmy spełniać, by je uzyskać. Następnie trzeba wypełnić odpowiednie wnioski wraz z załącznikami. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/nieruchomości wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego oraz kosztorys inwestycji uwzględniający także demontaż i montaż pieca.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, gmina podpisze z nami umowę. Następnie możemy wymienić piec. Trzeba zachować wszelkie rachunki, gdyż na ich podstawie rozliczymy się z gminą. Gminy wymagają faktur VAT lub rachunków wraz z potwierdzeniem zapłaty. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów w gminie możemy odebrać dofinansowanie do pieca.

Niektóre urzędy gminy oferują pomoc przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku. Czasem w zorganizowaniu dofinansowania do pieca może pomóc nam firma, w której kupujemy nowy piec.

dofinansowanie do pieca
W ramach dofinansowania do pieca średnio możemy liczyć na zwrot 50–60 proc. kosztów związanych z wymianą ogrzewania. Fotorzepa/Piotr Guzik

Zaostrzenia prawne a dofinansowanie do pieca

1 października br. weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Przewiduje ono restrykcyjne wymagania dla kotłów produkowanych i instalowanych w Polsce. Nowe rozwiązania dotyczyć mają kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach. Rozporządzenie zakazuje również stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego oraz dodatkowo wskazuje graniczne wartości emisji pyłu, CO2 i gazowych zanieczyszczeń organicznych.

Ceny kotłów

  • Kocioł na biomasę – od 1500 zł
  • Kocioł gazowy – od 2000 zł
  • Kocioł na ekogroszek – od 5000 zł
  • Piec elektryczny – ok. 30 000 zł

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Pasażerowie kolei skargi piszą

Brud, brak wygody, niezadowalająca obsługa – w 2017 roku do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęło ...

koszty życia w europejskich stolicach

Koszty życia w europejskich stolicach

Firma Revolut, będąca alternatywą dla tradycyjnej bankowości, w ostatnich latach robi się coraz popularniejsza. ...

Najlepsze na świecie miejsca na wygodną emeryturę

Magazyn International Living opublikował coroczny ranking najlepszych miejsc do spędzenia jesieni życia. Spośród 24 ...