PPK dają zarobić. Kto się nie wypisał, dziś liczy zyski. Wyniki funduszy

Pracownicze plany kapitałowe wciąż cieszą się niewielkim zainteresowaniem, mimo że przynoszą wysokie stopy zwrotu.

Publikacja: 02.11.2021 14:40

Zgodnie z założeniami rządowymi, poziom partycypacji  w PPK miał wynieść ponad 50 proc. Obecnie wyno

Zgodnie z założeniami rządowymi, poziom partycypacji w PPK miał wynieść ponad 50 proc. Obecnie wynosi jednak niecałe 30 proc.

Foto: Adobe Stock

Wyniki funduszy zdefiniowanej daty, które tworzone są w ramach pracowniczych planów kapitałowych, zależą od daty zapadalności. Najniższe wyniki mają najmniej ryzykowne PPK 2025, przeznaczone dla osób, którym zostało najmniej lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepszy z nich, PFR PPK, wypracował od początku roku 5,7 proc. Prym wiedzie również z perspektywy ostatnich 12 miesięcy. W tym czasie zyskał 9,53 proc. Różnica między nim a najsłabiej wypadającym PPK Pocztylion wynosi ponad 7 pkt proc.

Najlepsze fundusze PPK 2030 o umiarkowanym ryzyku wypracowały w ciągu 12 miesięcy dwucyfrowe stopy zwrotu – najwyższą, ponad 20-procentową, Santander PPK. Santander PPK otwiera też czołówkę funduszy PPK 2035 z wynikiem ponad 29-procentowym.

Czytaj więcej

Niski wynik PPK. Instytucje umywają ręce i wskazują winnych

Im dłuższy czas oszczędzania, tym więcej akcji w portfelu, a przy dobrej koniunkturze, która panuje w tym roku, stopy zwrotu są coraz wyższe. Najlepszy jest Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2050, który przyniósł ponad 39-procentową stopę zwrotu. Znajduje się też na pierwszym miejscu wśród funduszy PPK 2055.

Duże różnice między najlepszymi i najgorzej wypadającymi funduszami zdefiniowanej daty widać i w krótszych, i w dłuższych terminach. Aviva PPK 2040 w ciągu ostatnich trzech miesięcy wypracowała 7,09 proc. zysku, a NN Perspektywa 2040 tylko 1,86 proc. NN DFE Nasze Jutro 2040 wypracował w ciągu 12 ostatnich miesięcy 31,06 proc., podczas gdy najgorzej sobie radzący NN Perspektywa 2040 zaledwie 12,81 proc. Wśród funduszy o innych datach zapadalności jest podobnie, choć bywają odstępstwa. Bez względu jednak na różnice w wynikach wszystkie fundusze pokonały szalejącą w tym roku inflację, a nie każda inwestycja to zapewnia. Zyski z PPK są też wyższe, niż wynikają z osiągnięć zarządzających funduszami.

Wysokie zyski PPK a...

Instytut Emerytalny podkreśla, że po raz pierwszy stan kont w kilkunastu funduszach zdefiniowanej daty przekroczył wysokość otrzymywanej przez uczestników pensji. Z wyliczeń Grzegorza Chłopka, eksperta Instytutu, wynika, że pierwsi uczestn=icy PPK czekali na to zaledwie 21 miesięcy. Przeciętny zysk osób, które nie wycofały pieniędzy z programu, wyniósł prawie 102 proc., a ci, którzy wypłacili oszczędności, zarobili do końca września bieżącego roku na czysto, czyli po potrąceniu podatku, 54 proc. więcej, niż sami wpłacili. Dodatkowe 23 proc. kosztów zostanie im zapisane na koncie emerytalnym w FUS.

Na stan kont mają wpływ nie tylko stopy zwrotu wypracowane przez zarządzających poszczególnymi funduszami, ale również wpłaty pracodawców i dopłaty z budżetu państwa – powitalna i roczne. Samodzielne inwestycje tych samych kwot bez dopłat od pracodawcy i z Funduszu Pracy przyniosłyby – jak wynika z wyliczeń Grzegorza Chłopka – 13,6 proc., czyli 7,5 razy mniej niż z PPK.

Według firmy Mercer, która pokusiła się o podsumowanie wyników funduszy PPK na koniec pierwszego półrocza 2021 roku, zysk z inwestycji wypracowany przez zarządzającego PPK w zależności od daty docelowej funduszu wyniósł od 263 zł do 867 zł, a zysk całościowy dla uczestnika PPK w zależności od daty docelowej funduszu oraz zarządzającego PPK wahał się od około 1,85 tys. zł do 2,9 tys. zł. W przypadku FZD 2025 stopa zwrotu wyniosła średnio 89 proc. W najgorszym przypadku pracownicy zarobili na uczestnictwie w PPK 83 proc., a w najlepszym 95 proc. Natomiast w przypadku funduszy o zdefiniowanej dacie od 2045 do 2060 średnia stopa zwrotu wyniosła 116 proc. Najgorszy zysk dla uczestnika wyniósł 104 proc., a najlepszy 130 proc.

Na koniec września jak wylicza Instytut Emerytalny – na koncie uczestnika PPK, który przystąpił do programu w grudniu 2019 r., po siedmiu kwartałach jest o 2,81 tys. zł więcej, niż sam wpłacił, czyli przy wpłacie 2757 zł. Instytut przyjął do wyliczeń świadczenia osoby zarabiającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wg GUS.

Czytaj więcej

PPK będą pozywać za niespłacone wypłaty na wkład własny?

... zainteresowanych wciąż mało

Zgodnie z założeniami rządowymi poziom partycypacji w PPK miał wynieść ponad 50 proc. Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, uważał nawet, że wyniesie ponad 60 proc. Długo jednak do tego nie dojdzie. Według zaktualizowanych pod koniec września danych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego za II kwartał 2021 r., liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych na koniec czerwca wyniosła 2,31 mln, podczas gdy pod koniec marca wynosiła 1,78 mln W ciągu trzech miesięcy do PPK dołączyło więc ponad pół miliona osób. Wzrosła też wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty z 3,94 mld zł po pierwszym kwartale do 5,3 mld zł po drugim. Ponad połowa wpłat – 56 proc. – pochodziła od uczestników programu, 42 proc. od pracodawców, 1 proc. stanowiły wpłaty dodatkowe finansowane przez uczestników PPK, a kolejny 1 proc. wpłaty dodatkowe pracodawców.

W połowie września Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował, że uczestników PPK jest już 2,38 mln, a ich aktywa wzrosły do 6,44 mld zł. O ile wyniki funduszy zdefiniowanej daty są zadowalające – również dzięki dobrej koniunkturze na GPW – o tyle osób skłonnych do wzięcia w programie jest mimo przyrostu wciąż niewiele. Poziom partycypacji wciąż utrzymuje się poniżej 30 proc. Jest więc o połowę niższy od zakładanego przez rząd.

Czytaj więcej

Po PPK rząd zajmie się wprowadzeniem OIPE, „unijnego IKE”

Ile można wpłacać

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może więc wynosić 8 proc.

Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego

Koszty pracownika:

wpłaty własne - 2 proc. wynagrodzenia, czyli przeciętnie do końca III kwartały 2021 r. ok. 2 445 zł.

Podatek od wpłat pracodawcy 312 zł

Razem to 2 757 zł.

Zyski :

Stan rachunku - przeciętnie 5567 zł pomniejszony o wkłady pracownika – łącznie 2 810 zł:

wpłata pracodawcy, skorygowana o podatek od niej, czyli 1 834 zł – 312 zł = 1 522 zł,

wpłata powitalna 250 zł i wpłata roczna 240 zł oraz

zyski wypracowane przez Fundusze Zdefiniowanej Daty, czyli wspomniane 798 zł.

Wyniki funduszy zdefiniowanej daty, które tworzone są w ramach pracowniczych planów kapitałowych, zależą od daty zapadalności. Najniższe wyniki mają najmniej ryzykowne PPK 2025, przeznaczone dla osób, którym zostało najmniej lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Najlepszy z nich, PFR PPK, wypracował od początku roku 5,7 proc. Prym wiedzie również z perspektywy ostatnich 12 miesięcy. W tym czasie zyskał 9,53 proc. Różnica między nim a najsłabiej wypadającym PPK Pocztylion wynosi ponad 7 pkt proc.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
OSZCZĘDZANIE
5 lat z PPK. Kto nie przystępuje, robi sobie krzywdę?
OSZCZĘDZANIE
Oszczędności Polaków w PPK rosną. PFR podał dane za grudzień
OSZCZĘDZANIE
IKZE już nie tak korzystne dla zarabiających mniej po zmianach Polskiego Ładu
OSZCZĘDZANIE
PPK ruszyły do odrabiania strat
OSZCZĘDZANIE
Limity wpłat na IKE i IKZE w 2023 roku. Wstępne wyliczenia