Udział akcji w portfelu funduszu może być zmienny i wynosić od 0 do 50 proc. aktywów. Kluczowe znaczenie w realizacji strategii zarabiania niezależnie od koniunktury giełdowej ma zastosowanie kontraktów terminowych na indeks WIG20, dzięki którym zarządzający mogą zmniejszać ekspozycję na rynek akcji. Krótka pozycja w kontraktach terminowych, umożliwiająca zarabianie na spadach notowań spółek z WIG20, zmniejsza bowiem alokację netto w akcje. Z założenia ma to chronić wynik funduszu w przypadku dekoniunktury na giełdzie oraz ograniczać ryzyko systematyczne związane z rynkiem akcji. Warto podkreślić, że nie jest ono jednak zabezpieczone w całości. Jeżeli na przykład wartość akcji w portfelu funduszu maleje, a jednocześnie notowania WIG20 rosną, zabezpieczenie spadków w segmencie małych spółek kontraktami terminowymi na wskaźnik dużych spółek nie sprawdza się. Rok 2015 okazał się przełomowy dla Quercusa Stabilnego. Od początku roku jego stopa zwrotu sięga prawie 15 proc., dystansując tym samym średnie wyniki konkurentów w grupach funduszy mieszanych: stabilnego wzrostu, zrównoważonych, a także aktywnej alokacji. Na taki sukces niewątpliwy wpływ miały inwestycje w małe i średnie firmy, a szczególnie w spółkę Votum, której akcje od początku roku do dziś zdrożały o prawie 120 proc. Rezultaty funduszu w jego krótkiej historii (niespełna dwuletniej) mogą wydawać się bardzo atrakcyjne, jednak są w dużej mierze zasługą fenomenalnego zwrotu z inwestycji w akcje jednej spółki. Opłaty związane z inwestycją w fundusz Quercus Stabilny nie należą do wygórowanych, mimo że TFI pobiera również opłatę zmienną w wysokości 10 proc.

od wyniku powyżej zera (jednak nie więcej niż dodatkowy 1 proc.). Koncepcja produktu, sposób zarządzania i umiarkowane koszty sprawiają, że Analizy Online przyznały Quercusowi Stabilnemu ocenę czterech gwiazdek. Ewentualna rewizja oceny w górę może nastąpić, o ile funduszowi uda się osiągnąć dodatnie stopy zwrotu również w okresie bessy w segmencie małych spółek.