Niewielu Polaków inwestuje swoje pieniądze. Wolą konsumować

Tylko co piąty Polak decyduje się na inwestowanie nadwyżek finansowych. Połowa rozważa to w przyszłości.

Publikacja: 06.09.2021 15:59

Niewielu Polaków inwestuje swoje pieniądze. Wolą konsumować

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Nadwyżki finansowe inwestuje 20 proc. badanych Polaków, połowa wyraża zainteresowanie inwestowaniem w przyszłości. Wśród osób, które inwestują wolne środki, 34 proc. to osoby z co najmniej wyższym wykształceniem.

Czytaj więcej

Polacy przywiązani do tradycji tracą pieniądze

Jak wskazuje IFiA w komunikacie bardzo niskie oprocentowanie lokat skutkuje poszukiwaniem innych form lokowania pieniędzy. Respondenci spontanicznie wskazali, że bardziej opłacalną formą inwestowania od lokaty jest zakup nieruchomości (24 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się akcje (12 proc.), obligacje (6 proc.), drogocenne kruszce np. złoto, srebro (4 proc.), a dopiero za nimi fundusze inwestycyjne (3 proc.).

Stabilna sytuacja zawodowa lub gwarancja stałego dochodu (emerytura/renta) sprzyjają inwestowaniu pieniędzy. Osoby o wyższych kwalifikacjach zawodowych/ wyższym wykształceniu częściej decydują się inwestować wolne środki, wskazano również.

Osoby, które zdecydowanie wyrażają, że nie są zainteresowanie inwestowaniem pieniędzy (30 proc.), jako główną przyczynę swojej postawy wskazują brak wolnych środków (47 proc.). W grupie osób, które inwestują wolne środki, dominują mężczyźni (56 proc.). Tendencja do inwestowania rośnie z wiekiem - w najmłodszej grupie badanych (18-24) odsetek inwestujących wynosi 10 proc., natomiast w najstarszej grupie (45-65) - 45 proc. Decyzja o inwestowaniu pieniędzy jest również silnie skorelowana z posiadaniem dzieci poniżej 18. roku życia. Wśród inwestujących najwięcej jest takich osób, które nie mają niepełnoletnich podopiecznych (46 proc.). Dla porównania, odsetek osób z jednym dzieckiem, które inwestują wolne środki, wynosi 29 proc. Odsetek inwestujących maleje wraz ze wzrostem liczby dzieci w gospodarstwie domowym.

- Nasze badanie potwierdziło fakt, że edukacja ma ścisły związek z charakterem lokowania wolnych środków i sposobem zarządzania swoim budżetem. Fundusze inwestycyjne nie należą do popularnych sposobów oszczędzania, jednak w dalszej części badania poznamy bardziej szczegółowe tego przyczyny. Informacja, że aż 34 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka forma lokowania pieniędzy może przynosić większy zysk niż lokata w banku, może sugerować, że kategoria inwestowania nie jest jeszcze wysoko rozwinięta w świadomości Polaków. W percepcji rynku inwestycyjnego przez klientów istnieje zatem spora luka, którą można zagospodarować, co daje duże szanse dla spopularyzowania funduszy inwestycyjnych - mówi prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz.

Czytaj więcej

Polacy oszczędzają głównie na czarną godzinę

Badanie wskazało również, że Polacy najchętniej nadwyżki finansowe przeznaczają na konsumpcję i przyjemności (np. zakup sprzętów elektronicznych, ubrań, zabawek dla dzieci), podróże czy zasilenie kont oszczędnościowych, lokat.

Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe w 2024 r. Będą zmiany: nowy termin wejścia w życie i próg
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Budżet Rodzinny
Nadpłacanie kredytów już tak nie kusi Polaków