Pakiet pomocy dla kredytobiorców. Kto skorzysta, na co można liczyć

Sprawdzamy, jak nowa ustawa o wsparciu kredytobiorców może pomóc w spłacie kredytu hipotecznego.

Publikacja: 26.05.2022 08:31

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wspiera kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znal

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wspiera kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej

Foto: shutterstock

Zaciągając długoterminowy kredyt mieszkaniowy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszej sytuacji finansowej w całym okresie spłaty. Jako kredytobiorca możemy popaść w problemy finansowe spowodowane np. utratą pracy, niezdolnością do pracy wskutek wypadku czy choroby. Co zrobić, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której nie będziemy w stanie spłacać swojego zobowiązania. W razie problemów można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Pomoc dla kredytobiorcy

Z funduszu można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie maksymalnie 36 rat kredytu. Kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie (czyli 72 tys. zł). Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia.

Czytaj więcej

Kredyt. KNF zaostrzyła warunki. Zdolność kredytowa Polaków spada

Z Funduszu można uzyskać także pożyczkę na spłatę zadłużenia wynikającego z różnicy między ceną sprzedaży domu czy mieszkania kupionego na kredyt a pozostałą niespłaconą kwotą kredytu. Maksymalna kwota pożyczki podobnie jak wsparcia wynosi 72 tys. zł i jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Wniosek o udzielenie wsparcia dla kredytobiorcy w ramach FWK powinien być złożony w banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Instytucja przekazuje wniosek do rozpatrzenia do rady funduszu w BGK. Złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe online.

Dla kogo państwowe wsparcie

Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie dwóch lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty 100 rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia czy pożyczki umarza się. Przy maksymalnym wsparciu (wynoszącym 72 tys. zł) umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

Czytaj więcej

Wzrost raty kredytu hipotecznego. Kiedyś 1400, dziś 2500 zł. Co dalej?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców jest bezrobotny

- miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe

- miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza w 2022 roku w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1200 zł na osobę.

Są także ograniczenia rządowej pomocy. Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

- jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika

- jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał już wcześniej takie wsparcie

- jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

- za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy

- jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca jest lub był w ostatnich sześciu miesiącach: właścicielem innego mieszkania lub domu, posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub ma roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Czytaj więcej

Oprocentowanie stałe czy zmienne. Jaki kredyt hipoteczny lepiej wybrać

Obowiązki kredytobiorcy

Przyznanie wsparcia czy pożyczki, nakłada na kredytobiorcę kilka zobowiązań. Kredytobiorca musi niezwłocznie powiadomić bank, w którym ma kredyt, o sprzedaży przedmiotu kredytowania czy podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.

W zależności od przesłanki, na podstawie której zostało przyznane wsparcie, bank musi zostać poinformowany o:

- zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia, tj. gdy wskaźnik RdD nie przekracza 50 proc.

- utracie statusu bezrobotnego

- zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia.

Zaciągając długoterminowy kredyt mieszkaniowy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszej sytuacji finansowej w całym okresie spłaty. Jako kredytobiorca możemy popaść w problemy finansowe spowodowane np. utratą pracy, niezdolnością do pracy wskutek wypadku czy choroby. Co zrobić, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której nie będziemy w stanie spłacać swojego zobowiązania. W razie problemów można skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet Rodzinny
Wakacje kredytowe 2024: radzimy, jak korzystać i unikać pułapek
Budżet Rodzinny
Wzrost cen grilla zawstydza inflację. Co podrożało najbardziej
Budżet Rodzinny
Wiedza finansowa Polaków na tróję z minusem. Jedna dziedzina wypada dramatycznie
Budżet Rodzinny
Polaków życie: budżet pod kontrolą i oszczędności
Budżet Rodzinny
W tym roku Polacy chcą oszczędzać pieniądze
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy