Jasno określona strategia, przeciętne wyniki

123RF

W wielu polskich funduszach sam benchmark (portfel wzorcowy będący punktem odniesienia dla zarządzającego) często niewiele mówi o specyfice funduszu.

W przypadku MetLife Akcji sytuacja wygląda jednak inaczej. Zarządzający, Tomasz Karsznia, rzeczywiście dostosowuje się do wzorca.

A składa się on w 70 proc. z WIG20 i w 30 proc. z mWIG40. Skutek jest taki, że w portfelu funduszu znajduje się więcej niż u konkurentów akcji dużych spółek. Spora zgodność z benchmarkiem to z jednej strony zaleta (jasny przekaz dla uczestników funduszu), ale z drugiej strony wada (sztywne ramy strategii ograniczają zarządzającego w szukaniu okazji inwestycyjnych).

Stopy zwrotu MetLife Akcji wyraźne podążają za notowaniami dużych spółek. Dlatego w 2015 r., bardzo słabym dla WIG20, fundusz uplasował się w końcowej części zestawienia stóp zwrotu. Miniony rok, a zwłaszcza początek obecnego, zdecydowanie bardziej sprzyjały zarządzającemu.

W całym 2016 r. udało się wypracować rezultat o 1,8 pkt proc. lepszy

od średniego wyniku w grupie funduszy akcji polskich.

Motorem napędowym funduszu są nie tylko akcje, ale i powiązane z nimi instrumenty pochodne. Podczas hossy tak wysokie zaangażowanie w akcje daje szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Z drugiej strony, w razie błędnej oceny przyszłej sytuacji rynkowej możliwe są znaczne straty.

Mimo rozbieżności w ocenie wyników funduszu w różnych okresach, jego obraz jest spójny. Strategia inwestycyjna MetLife Akcji nie sprzyja osiąganiu ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Wystarcza jednak, aby walczyć o wysoką pozycję w tabeli wyników.

Fundusz powinien szczególnie odpowiadać klientom TFI o sprecyzowanych potrzebach, takim, którzy swoje oszczędności chcą inwestować zgodnie z jasno zdefiniowanymi strategiami.

Z uwagi na wyrównany bilans wad i zalet funduszu MetLife Akcji, Analizy Online postanowiły przyznać mu neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.

Mogą Ci się również spodobać

Są sytuacje, kiedy internet nie wystarczy

Choć wydaje się, że wszystko w bankach można teraz załatwić przez internet albo przez ...

Nie brakuje okazji inwestycyjnych

Jakie papiery będą do kupienia. Sporo emisji obligacji korporacyjnych jest dostępnych dla indywidualnych inwestorów, ...

Euro i dolar powyżej 4 złotych

W najbliższym czasie nie należy liczyć na wyraźny spadek cen walut. Od kilku dni ...