Nadzór może zakazać polis z funduszem

Fotorzepa/Magda Starowieyska

KNF dostaje do ręki nowe narzędzie do walki z polisami inwestycyjnymi, zwanymi nie zawsze poprawnie polisolokatami.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie mogła zakazać wprowadzania ofert określanych jako detaliczny produkt zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, nakazać zawieszenie wprowadzania takiego produktu oraz wskazać osobę odpowiedzialną za naruszenie.

Będzie też uprawniona do nakładania kar sięgających do 5 mln euro lub 3 proc. składki przypisanej brutto wskazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym, bądź dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat powstałych w wyniku naruszenia, jeśli jest możliwe ich ustalenie, a w przypadku osoby fizycznej – do 700 tys. euro.

Takie propozycje zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Dzięki zmianom nadzór zyska dodatkowe narzędzia do ochrony interesów nabywców polis inwestycyjnych. Ubezpieczenia te mylone często z polisolokatami w ostatnich latach przysporzyły sporo problemów osobom, które je kupiły i poniosły spore straty.

O tym, czy nowe uprawnienia nie będą tylko na papierze, zdecyduje KNF.

– Praktyka pokaże, czy będzie z tych uprawnień efektywnie i na czas korzystać. Konieczne będzie stworzenie sytemu monitorowania tych produktów – wskazuje Anna Dąbrowska, główny specjalista z Biura Rzecznika Finansowego. – Mamy nadzieję, że posiadając rozszerzone uprawnienia związane z ochroną osób ubezpieczających i ubezpieczonych, w przyszłości także w odniesieniu do wprowadzanych produktów, unikniemy problemów podobnych do tych obserwowanych w ostatnim czasie z ubezpieczeniami na życie z UFK.

Na nową regulację trzeba było długo czekać.

– Proponowane zmiany prawne powinny być wprowadzone dziesięć lat temu – uważa Piotr Sułek ze stowarzyszenia Przywiązani do Polisy. – KNF od lat nie nadąża za rynkiem i nie reagowała nawet wówczas, gdy posiadała stosowne uprawnienia. Przykładem niech będzie wniosek o przeprowadzenie kontroli wobec dramatycznie spadającej wartości jednostek funduszy skierowany przez ponad 350 posiadaczy polis grupowego ubezpieczenia w TUnŻ Europa i Open Life w 2015 r. Do dnia dzisiejszego KNF kontroli nie przeprowadziła.

Dokument został przekazany do konsultacji publicznych, które potrwają do 8 marca. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Mogą Ci się również spodobać

Tanie akcje z potencjałem

Korekta na GPW sprawiła, że wyceny wielu spółek zaczęły wyglądać bardzo zachęcająco. Tegoroczne spadki ...

CD Projekt z indeksu WIG Games jest dobrym przykładem producenta gier, na którego akcjach można bardzo dużo zarobić, ale również bardzo dużo stracić.

Ryzykowne gry giełdowe. Przeglądamy gamingowe spółki

WIG.Games od 18 marca, czyli pierwszego dnia notowań, do końca czerwca wzrósł o 23 ...

Play kusi zyskami i dywidendą

W poniedziałek 3 lipca rozpoczęła się publiczna oferta akcji Play Communications, czyli sieci komórkowej ...