Trzeba płacić, nawet jeśli się nie używa

Nawet jeśli klient nie korzysta z założonego konta czy otrzymanej karty, nie znaczy, że bank nie naliczy mu opłat.

Publikacja: 11.06.2016 09:22

Trzeba płacić, nawet jeśli się nie używa

Foto: 123rf.com

– Trzeba wypowiedzieć pisemnie umowę. Dopiero po jej rozwiązaniu przestaniemy pobierać opłaty – tłumaczą bankowcy. Ważne jest, by podpis na wypowiedzeniu był taki sam jak ten złożony w banku.

Nasz czytelnik założył w ubiegłym roku lokatę. Bank wymagał też otworzenia konta osobistego i wydał do niego kartę. Klient nie płacił za plastik, ponieważ spełniał warunki uprawniające do zwolnienia z kosztów.

– Kiedy lokata wygasła, uznałem, że zarówno konto, jak i karta nie są mi potrzebne. Zamknąłem rachunek, ale po kilku miesiącach bank przysłał mi nową kartę, a po kilku następnych wezwanie do zapłaty za nią – opowiada czytelnik. – Byłem zdziwiony, bo karty nawet nie aktywowałem. Dlaczego mam płacić za nieużywanie czegoś? To jest nielogiczne.

Co zrobić, żeby skutecznie zrezygnować z usługi, konta czy karty i żeby przestać za nie płacić?

Grzegorz Culepa z biura prasowego PKO BP mówi, że trzeba wypowiedzieć umowę dotyczącą konta i karty. – Okres wypowiedzenia wynosi u nas miesiąc. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone w formie pisemnej w oddziale banku lub przesłane pocztą – tłumaczy przedstawiciel PKO BP.

Podkreśla, że klient wysyłając wypowiedzenie powinien pamiętać, by podpis pod dokumentem był zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku.

Tomasz Bogusławski z biura prasowego Pekao SA także informuje, że w celu rezygnacji z konkretnego produktu należy wypowiedzieć umowę.

– Ulega ona rozwiązaniu po upływie miesięcznego okresu liczonego od dnia wpływu do banku pisemnego oświadczenia klienta – tłumaczy Tomasz Bogusławski.

Dodaje, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, za który została pobrana opłata, bank zwraca jej część odpowiadającą niewykorzystanemu okresowi świadczenia usługi. Gdy umowę wypowiada bank, obowiązuje dwumiesięczny okres wypowiedzenia.

Grzegorz Culepa z PKO BP zwraca uwagę, że karty płatnicze są wznawiane automatycznie po upływie ich terminu ważności bez względu na poziom aktywności klienta w ich użytkowaniu. Opłaty za korzystanie z karty są pobierane zgodnie z tabelą prowizji i opłat.

Tomasz Bogusławski dodaje, że bank wznawia kartę przed upływem terminu jej ważności, jeżeli nie później niż 45 dni przed tym terminem nie otrzyma pisemnego oświadczenia, że klient nie chce wznawiać karty lub przedłużać umowy. Nieużywanie karty przez klienta nie zwalnia go z opłaty, gdyż przez cały okres umowy wszystkie funkcje karty są dostępne.

Jak mówi Jakub Pękacz z BZ WBK, nieodebranie karty przez klienta z przyczyn niezależnych od banku, np. z powodu dłuższej nieobecności pod wskazanym bankowi adresem korespondencyjnym, nie jest podstawą do zwolnienia z opłaty.

Bankowiec tłumaczy, że w BZ WBK rezygnacja z karty płatniczej jest możliwa, jeśli klient złoży w tej sprawie wniosek bezpośrednio kontaktując się z bankiem pod wskazanym numerem telefonu, podczas wizyty w placówce lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej banku.

– Jeśli klient nie jest zainteresowany wznowieniem głównej karty płatniczej lub kart dodatkowych, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia w banku najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej karty – wyjaśnia Jakub Pękacz.

Podkreśla, że zwrot karty głównej jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy i niezwłocznym zastrzeżeniem wszystkich kart dodatkowych. Posiadacz karty kredytowej jest zobowiązany do całkowitej spłaty zadłużenia oraz uregulowania wszelkich opłat i prowizji w terminie przewidzianym w umowie oraz regulaminie.

– W ciągu dwóch tygodni od spłaty kredytu dokonamy jego rozliczenia, uwzględniając powstałe nadpłaty i niedopłaty – mówi przedstawiciel BZ WBK.

W przypadku nadpłaty bank przeksięguje kwotę na konto innej karty lub na konto osobiste wskazane przez klienta.

– Trzeba wypowiedzieć pisemnie umowę. Dopiero po jej rozwiązaniu przestaniemy pobierać opłaty – tłumaczą bankowcy. Ważne jest, by podpis na wypowiedzeniu był taki sam jak ten złożony w banku.

Nasz czytelnik założył w ubiegłym roku lokatę. Bank wymagał też otworzenia konta osobistego i wydał do niego kartę. Klient nie płacił za plastik, ponieważ spełniał warunki uprawniające do zwolnienia z kosztów.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe