Temu bankowi już dziękujemy…

Finanse osobiste | O zamknięcie dotychczasowego konta najlepiej poprosić tę instytucję, w której otwieramy nowy rachunek

Publikacja: 24.09.2017 16:43

Temu bankowi już dziękujemy…

Foto: Fotolia

Zamknięcie rachunku bankowego wiąże się z wieloma formalnościami. – Dlatego jeżeli klient wybrał inną ofertę i zamyka konto, przed otwarciem nowego warto zapytać w oddziale o automatyczne przeniesienie rachunku. Takie rozwiązanie oferuje większość banków. Jest bezpłatne – mówi Przemysław Dukiel, kierujący Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Na podstawie dyspozycji klienta nowy bank sam przekaże zlecenie zamknięcia konta do dotychczasowego banku, poinformuje pracodawcę, ZUS lub urząd skarbowy o zmianie rachunku, przeniesie do swojego systemu zlecenia stałe i polecenia zapłaty, przekieruje środki z zamykanego rachunku. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Rachunek można zamknąć na wiele sposobów. W mBanku można to zrobić, wysyłając pismo tradycyjną pocztą, albo z pomocą eksperta online, konsultanta mLinii, doradcy w placówce lub też samodzielnie w serwisie transakcyjnym.

– Wniosek online musi być potwierdzony hasłem jednorazowym lub SMS-em – mówi Marta Rutkowska z biura prasowego mBanku.

Na oświadczeniu wysyłanym pocztą powinny znaleźć się takie informacje jak: imię i nazwisko, PESEL, numer rachunku, na który mają być przelane pieniądze, termin wypowiedzenia. Oświadczenie musi być podpisane przez posiadacza rachunku zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.

W Banku Millennium umowa rachunku także może zostać wypowiedziana w placówce, za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet, przez telefon lub pismem wysłanym na adres siedziby banku.

W PKO BP wypowiedzenie umowy rachunku w formie pisemnej klient może złożyć w dowolnym oddziale lub przesłać pocztą. – Wypowiedzenie takie musi być podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku – tłumaczy Grzegorz Culepa z biura prasowego PKO BP. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc.

W BZ WBK umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana z zachowaniem 28-dniowego okresu. Jak wyjaśnia Ewa Krawczyk z biura prasowego banku, klient może złożyć dyspozycję ustnie w dowolnej placówce lub drogą korespondencyjną. Nie można natomiast zamknąć konta przez internet ani przez telefon. Dokument dostarczany do banku pocztą powinien być oryginalny. Może to być też kopia poświadczona przez notariusza lub inny podmiot ustawowo upoważniony do wykonywania takich czynności.

Opłatę za prowadzenie konta każdy bank pobiera do momentu zamknięcia rachunku. Jeśli jest na nim debet, musimy go spłacić wraz z odsetkami w czasie okresu wypowiedzenia.

– Limit zadłużenia w koncie jest zamykany automatycznie, jeżeli klient nie ma żadnych zaległości – tłumaczy Agnieszka Kubajek z Banku Millennium.

Jak dodaje, klient może wskazać w dyspozycji wypowiedzenia rachunku numer konta, na który bank przekaże pozostałe środki. Jeżeli takie konto nie zostanie wskazane, klient może odebrać pieniądze w dowolnej placówce banku.

Czasami można zamknąć konto w trybie natychmiastowym.

– Jest to możliwe w wyjątkowych sytuacjach. Wymaga porozumienia klienta z bankiem – tłumaczy Agnieszka Kubajek.

Ewa Krawczyk z BZ WBK dodaje, że w trybie natychmiastowym można zamknąć rachunek z powodu zmian w regulaminach i tabelach opłat przed datą wejścia w życie tych zmian.

Zamknięcie rachunku bankowego wiąże się z wieloma formalnościami. – Dlatego jeżeli klient wybrał inną ofertę i zamyka konto, przed otwarciem nowego warto zapytać w oddziale o automatyczne przeniesienie rachunku. Takie rozwiązanie oferuje większość banków. Jest bezpłatne – mówi Przemysław Dukiel, kierujący Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Na podstawie dyspozycji klienta nowy bank sam przekaże zlecenie zamknięcia konta do dotychczasowego banku, poinformuje pracodawcę, ZUS lub urząd skarbowy o zmianie rachunku, przeniesie do swojego systemu zlecenia stałe i polecenia zapłaty, przekieruje środki z zamykanego rachunku. Z punktu widzenia klienta jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
Wakacje kredytowe ruszyć mają od czerwca
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Planowanie Wydatków
Jakie zasady „mieszkania na start”? Jest projekt ustawy nowego kredytu
Planowanie Wydatków
"Mieszkanie na start" zastąpi "bezpieczny kredyt 2%": kto się załapie, a kto nie
Planowanie Wydatków
Koniec przyjmowania wniosków o „kredyt 2 proc.”. Rząd zapowiada zmiany
Planowanie Wydatków
Zyski banków rosną, ale premier Tusk zapowiedział wakacje kredytowe