Bazę prowadzi stowarzyszenie Związek Firm Pożyczkowych przez spółkę zależną.

Wpis na stronie www.rfp.org.pl informuje o tym, że dana firma prowadzi działalność pożyczkową ze środków własnych.

Rejestr umożliwia wyszukanie i sprawdzenie danych z największych firm pożyczkowych, które reprezentują ponad 95 proc. udziału w rynku. Obecnie zawiera informacje na temat blisko 100 ogólnopolskich instytucji pożyczkowych. Firmy działające lokalnie są wpisywane po weryfikacji na podstawie zgłoszeń zawierających projekt umowy, tabele opłat i prowizji, regulamin stron internetowych, formularz informacyjny dla przykładowej pożyczki, ankietę oraz wypis z KRS.

– Brak wpisu firmy w rejestrze powinien u konsumenta wzbudzić szczególną czujność – podkreśla Jarosław Ryba, prezes ZFP.

W bazie nie zostały ujęte firmy, co do których zachodzi podejrzenie nieuczciwej działalności nastawionej np. na uzyskiwanie bezzwrotnych opłat wstępnych czy wyłudzenie danych osobowych.

Nie jest to jednak rejestr obowiązkowy dla wszystkich firm pożyczkowych, o co zabiegają przedstawiciele branży.

ZFP popiera stworzenie państwowego rejestru w Ministerstwie Gospodarki, obowiązek raportowania danych finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego i na tej podstawie możliwość wprowadzenia państwowych licencji dla firm pożyczkowych.

– Identyfikacja uczestników rynku pożyczkowego działa we wszystkich krajach, w których branża ta została uporządkowana. Zazwyczaj to jest rejestr albo licencje. W Polsce mocno odczuwamy brak jakichkolwiek ram działalności, a konsumentom utrudnia to wybór wiarygodnej oferty. Trudno też mówić o regulacji rynku, jeżeli nie jesteśmy w stanie nawet precyzyjnie określić jego wielkości – mówi Ewelina Fastyn, dyrektor zarządzająca firmy pożyczkowej SMS365.pl.