Jasno określona strategia, przeciętne wyniki

W wielu polskich funduszach sam benchmark (portfel wzorcowy będący punktem odniesienia dla zarządzającego) często niewiele mówi o specyfice funduszu.

Publikacja: 01.03.2017 19:01

Jasno określona strategia, przeciętne wyniki

Foto: 123RF

W przypadku MetLife Akcji sytuacja wygląda jednak inaczej. Zarządzający, Tomasz Karsznia, rzeczywiście dostosowuje się do wzorca.

A składa się on w 70 proc. z WIG20 i w 30 proc. z mWIG40. Skutek jest taki, że w portfelu funduszu znajduje się więcej niż u konkurentów akcji dużych spółek. Spora zgodność z benchmarkiem to z jednej strony zaleta (jasny przekaz dla uczestników funduszu), ale z drugiej strony wada (sztywne ramy strategii ograniczają zarządzającego w szukaniu okazji inwestycyjnych).

Stopy zwrotu MetLife Akcji wyraźne podążają za notowaniami dużych spółek. Dlatego w 2015 r., bardzo słabym dla WIG20, fundusz uplasował się w końcowej części zestawienia stóp zwrotu. Miniony rok, a zwłaszcza początek obecnego, zdecydowanie bardziej sprzyjały zarządzającemu.

W całym 2016 r. udało się wypracować rezultat o 1,8 pkt proc. lepszy

od średniego wyniku w grupie funduszy akcji polskich.

Motorem napędowym funduszu są nie tylko akcje, ale i powiązane z nimi instrumenty pochodne. Podczas hossy tak wysokie zaangażowanie w akcje daje szansę na uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Z drugiej strony, w razie błędnej oceny przyszłej sytuacji rynkowej możliwe są znaczne straty.

Mimo rozbieżności w ocenie wyników funduszu w różnych okresach, jego obraz jest spójny. Strategia inwestycyjna MetLife Akcji nie sprzyja osiąganiu ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Wystarcza jednak, aby walczyć o wysoką pozycję w tabeli wyników.

Fundusz powinien szczególnie odpowiadać klientom TFI o sprecyzowanych potrzebach, takim, którzy swoje oszczędności chcą inwestować zgodnie z jasno zdefiniowanymi strategiami.

Z uwagi na wyrównany bilans wad i zalet funduszu MetLife Akcji, Analizy Online postanowiły przyznać mu neutralną ocenę na poziomie trzech gwiazdek.

W przypadku MetLife Akcji sytuacja wygląda jednak inaczej. Zarządzający, Tomasz Karsznia, rzeczywiście dostosowuje się do wzorca.

A składa się on w 70 proc. z WIG20 i w 30 proc. z mWIG40. Skutek jest taki, że w portfelu funduszu znajduje się więcej niż u konkurentów akcji dużych spółek. Spora zgodność z benchmarkiem to z jednej strony zaleta (jasny przekaz dla uczestników funduszu), ale z drugiej strony wada (sztywne ramy strategii ograniczają zarządzającego w szukaniu okazji inwestycyjnych).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Portfel inwestycyjny
Lokaty, nieruchomości, akcje, obligacje, złoto. Tak Polacy chronią oszczędności
Portfel inwestycyjny
Auta spalinowe, węgiel, CO2, tania Tesla. Klimatyczny przegląd dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Klimatyczny przegląd dla inwestorów. Rośnie szansa na tani, zielony prąd
Portfel inwestycyjny
Gitary na celowniku inwestorów. Osłupiające ceny
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Portfel inwestycyjny
Spółki z GPW, które mogą liczyć na udany 2021 rok. Akcje, które dają zarobić
Portfel inwestycyjny
Jak ochronić oszczędności przed inflacją?