Postaw na firmy, które dzielą się zyskiem

Mamy do wyboru kilkanaście funduszy dywidendowych. Powstają nowe

Publikacja: 15.11.2015 07:59

Postaw na firmy, które dzielą się zyskiem

Foto: Bloomberg

Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r.

Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014).

Taka sytuacja skłania firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych. Są one mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne.

Inwestycje za granicą

Na polskim rynku istnieje już 13 funduszy, które mają w nazwie słowo „dywidendowy”. Duża część z nich powstała w tym roku. Większość szuka okazji inwestycyjnych również poza granicami naszego kraju.

Polska giełda to stosunkowo niewielki i młody rynek kapitałowy. Więcej jest na nim mniejszych rozwijających się firm niż dużych, dojrzałych przedsiębiorstw regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami.

Fundusze dywidendowe, które zostały zakwalifikowane przez Analizy Online do grupy koncentrujących się głównie na polskim rynku, są trzy: Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, KBC Beta Dywidendowy i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych.

Fundusz KBC Beta Dywidendowy to tegoroczna nowość. Jest to pierwszy na rynku fundusz otwarty (dostępny dla szerokiej grupy klientów), który wypłaca inwestorom dywidendy, czyli ich nie reinwestuje. Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie kapitału również na rynku europejskim i amerykańskim.

Pozostałe fundusze prowadzone przez nasze TFI mają w swoich portfelach, oprócz akcji polskich, dość dużo papierów z rynków zagranicznych. Na przykład akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w portfelach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych czy AXA Akcji Spółek Dywidendowych.

Istnieją też fundusze wyłącznie zorientowane na światowe rynki. Należą do nich np. fundusze zarządzane przez NN Investment Partners: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, NN (L) Spółek Dywidendowych USA. W ostatnich pięciu latach zanotowały one bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 82,3 proc., 50,7 proc. oraz 46,8 proc.

Sporą popularność funduszy globalnych spółek dywidendowych postanowiły wykorzystać także PKO TFI oraz Union Investment TFI. W tym roku na polskim rynku pojawiły się: PKO Akcji Dywidendowy Globalny i UniAkcje Globalny Dywidendowy.

Eksperci podkreślają, że portfel inwestora nie powinien się składać tylko z jednego funduszu czy jednego rodzaju inwestycji. Podstawową regułą jest możliwie duża różnorodność.

Nowe propozycje

Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia lokowanie kapitału w różne aktywa o stałym dochodzie, jest wprowadzany dzisiaj do oferty fundusz PKO Globalnego Dochodu FIZ. Jest to fundusz zamknięty. Zapisy na jego certyfikaty będą trwały do 4 grudnia. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 10 tys zł.

Jak informuje Anna Depko, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w PKO TFI, jest to fundusz inwestujący w inne fundusze globalne, takie, które lokują kapitały w akcjach dywidendowych, różnego rodzaju obligacjach i innych mniej tradycyjnych aktywach. W portfelu PKO Globalnego Dochodu FIZ znajdą się fundusze znanych międzynarodowych firm inwestycyjnych, takich jak m.in. Fidelity, JP Morgan czy BlackRock. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku.

W warunkach niskiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego (według wielu analityków taka sytuacja utrzyma się na rynkach rozwiniętych jeszcze przez wiele lat) fundusze dywidendowe to dobry pomysł na długoterminowe oszczędzanie.

– Obecnie warto w większym stopniu się skupić na długoterminowych strategiach akcyjnych typu: kupuj i trzymaj, inwestycjach w nieruchomości oraz takich, które pozwalają na reinwestycję dywidend i odsetek – uważa Dominic Rossi, dyrektor inwestycyjny ds. rynków akcji Fidelity Worldwide Investment.

więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych: www.izfa.pl

Opinia

Łukasz Mickiewicz | menedżer dystrybucji w NN Investment Partners TFI

Fundusze spółek dywidendowych inwestują w firmy, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi właścicielami, wypłacając im wysokie dywidendy. Takie firmy można znaleźć np. w branży finansowej, opieki medycznej czy energetycznej. Pomysł z inwestowaniem w takie spółki wziął się stąd, że w perspektywie wielu lat dywidendy są bardziej przewidywalne i stabilne niż zyski spółek. Dlatego koncentracja na spółkach dywidendowych sprawia, że inwestycja staje się bezpieczniejsza w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcji. Teraz średnie dywidendy w funduszach NN TFI inwestujących globalnie lub na poszczególnych rynkach (w Europie, USA czy na rynkach wschodzących) wahają się od 3,5 do 4,5 proc. W obecnych realiach rynkowych (niskie oprocentowanie lokat, niskie kupony od obligacji rządowych) fundusze dywidendowe mogą być ciekawą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że skutecznie inwestowanie nie polega na znalezieniu idealnego funduszu, który będzie zawsze zarabiał. Profesjonalna rakieta tenisowa nie wystarczy do zdobycia Pucharu Masters, kończącego sezon rozgrywek tenisowych. Trzeba ją jeszcze umiejętnie wykorzystać. Fundusze spółek dywidendowych należy traktować jako element strategii, która pasuje do sytuacji i oczekiwań konkretnego inwestora. W tym kontekście mogą okazać się „mistrzowsko” skuteczne.

Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r.

Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014).

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć