Srebrna część portfela

Srebro jest traktowane przede wszystkim jako metal przemysłowy. Ale jak pokazała historia, całkiem nieźle radzi sobie jako dobro inwestycyjne. Oczywiście w takim samym stopniu jak złoto czy inne walory, jest uzależnione od światowej koniunktury na rynkach i w gospodarce.

Publikacja: 08.03.2017 19:02

Popyt na srebro i jego cena zależą od światowej koniunktury na rynkach i w gospodarce

Popyt na srebro i jego cena zależą od światowej koniunktury na rynkach i w gospodarce

Foto: Rzeczpospolita

Materiał przygotowany we współpracy z Grupą Goldenmark SA

Rynek srebra jest niezwykle ciekawy. Na ogół nie doceniamy go, szczególnie w stosunku do złota. Zwykliśmy mówić, że to jak zachowuje się kurs srebra, zależy przede wszystkim od sytuacji na rynku złota.

Tak więc podczas „złotej hossy” powinniśmy mieć do czynienia również z hossą na rynku srebra. Z drugiej strony, w czasie wzrostów na rynku akcji złoto powinno tracić na wartości, natomiast paradoksalnie dla rynku srebra powinna to być dobra informacja. Wysoki wzrost gospodarczy to większe zapotrzebowanie na srebro w przemyśle, dlatego cena srebra powinna rosnąć.

Biorąc pod uwagę te prawidłowości, mamy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Niestety, analiza danych historycznych wcale wątpliwości nie rozwiewa.

Wiele zależy od stanu gospodarki

Według dostępnych raportów i analiz, zapotrzebowanie na srebro ciągle będzie się zwiększało. Wiele oczywiście zależy od tego, jak globalna gospodarka poradzi sobie z kryzysem. Jednak biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy na pewno niebawem przyspieszy, popyt na srebro, a co za tym idzie również jego cena, będą niewątpliwie wzrastać.

Największy wzrost zapotrzebowania na srebro analitycy przewidują w przemyśle. Prym w tym procesie mają wieść kraje, które do tej pory potrzebowały najwięcej tego metalu szlachetnego, czyli USA, Chiny i Indie.

Trzy podstawowe różnice

Choć złoto i srebro mają bardzo wiele cech wspólnych – są metalami szlachetnymi o bardzo bogatej historii i wielu unikalnych właściwościach – istnieją trzy podstawowe czynniki, które różnią te metale.

Po pierwsze, rynek srebra jest jedynie wycinkiem globalnego rynku złota. Żeby lepiej zobrazować te proporcje, wystarczy porównać popyt na złoto i popyt na srebro. Od wielu lat wartość średniego rocznego popytu na srebro jest aż siedmiokrotnie niższa od wartości popytu na złoto. Podobnie jest z wartością operacji przeprowadzonych na obu rynkach. Na rynku złota wolumen jest średnio dziewięciokrotnie wyższy niż na rynku srebra.

Kolejną niezwykle istotną różnicą między złotem a srebrem jest ilość tych metali stosowanych w przemyśle. W dużym stopniu wpływa to na ich rynkową wartość. Popyt na złoto w przemyśle wynosi jedynie 10 proc., natomiast na srebro aż 55 proc.

Trzecia i równie istotna różnica dotyczy zmienności na obu tych rynkach. Wpływają na nią przede wszystkim dwa czynniki: fakt, że rynek srebra jest nieporównanie mniejszy od rynku złota, oraz to, że w rzeczywistości mamy do czynienia z dużymi wahaniami popytu ze strony przemysłu i innych sektorów. Nasiliło się to w ciągu kilku kryzysowych lat i było głównym powodem zmienności na rynku srebra.

Srebro niewątpliwie jest bardzo ciekawym metalem szlachetnym z inwestycyjnego punktu widzenia. Będzie z pewnością dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy – biorąc pod uwagę dużą zmienność na tym rynku – potrafią więcej zaryzykować, ale dzięki temu więcej zyskać w niedalekiej przyszłości.

Najlepszym dowodem niech będą dane dotyczące zysków, jakie można było osiągnąć na rynku srebra w ciągu ostatniej dekady. Aż osiem razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat inwestycje w srebro przynosiły dwucyfrowe zyski, a tylko dwa razy pojawiły się roczne straty.

Dobre uzupełnienie inwestycji

Biorąc pod uwagę cenę srebra i ogólną zmienność na tym rynku, srebro całkiem nieźle znosi zawirowania, z jakimi mamy do czynienia na rynkach i w gospodarce.

Oczywiście trudno byłoby obronić tezę, że srebro jest walorem stabilnym i odpornym na wszystkie wahania koniunktury. Jednak w porównaniu z indeksami giełdowymi (szczególnie w kontekście wydarzeń ostatnich kilku lat), srebro może, a nawet powinno być traktowane jako bardzo dobre uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć