Lokata inna niż standardowa

Depozyty z oprocentowaniem progresywnym należą do produktów średnio lub długoterminowych. Od tradycyjnych lokat terminowych odróżnia je oprocentowanie rosnące wraz z okresem utrzymywania lokaty. Wysokość oferowanych przez bank odsetek może się zmieniać w odstępach miesięcznych, kwartalnych, a rzadziej półrocznych lub rocznych.

Zyski niższe niż oczekiwane

W ostatnim okresie trwania lokaty jej oprocentowanie osiąga zwykle ponadprzeciętną stawkę. Bardzo często banki wykorzystują ją w przekazach marketingowych jako wabik na klientów. Dodatkowo ma ona ich zachęcać do dłuższego utrzymywania środków na lokacie. Nie oznacza to jednak, że na klienta czekają ponadprzeciętne zyski. Wręcz przeciwnie. Po uśrednieniu oprocentowania, które oferowane jest we wszystkich okresach utrzymywania lokaty okazać się może, że efektywne zyski z lokaty są porównywalne (a nawet niższe) z odsetkami osiąganymi na standardowych depozytach terminowych zakładanych na ten samo okres. Dodatkowo, odsetki na lokacie progresywnej kapitalizowane są zazwyczaj na koniec okresu umownego, a oprocentowanie jest równe średniej arytmetycznej oprocentowania ze wszystkich miesięcy.

Zrywasz kiedy chcesz bez utraty odsetek

Największym atutem depozytów z oprocentowaniem progresywnym jest możliwość wycofania środków w dowolnym czasie z zachowaniem wypracowanych przez dany okres czasu odsetek. Banki najczęściej naliczają odsetki za każdy zakończony miesiąc według stawki oprocentowania wskazanej dla wybranego miesiąca. Nieopłacalne jest jednak zbyt szybkie zrywanie lokaty. W pierwszych miesiącach jej trwania oprocentowanie jest bardzo niskie i mało atrakcyjne rynkowo. Bardziej korzystna będzie więc rezygnacja z produktu w końcowym okresie obowiązywania depozytu.