Na mieszkanie, studia lub wesele

Sposób na zgromadzenie pieniędzy dla dziecka

Publikacja: 04.06.2016 13:20

Im wcześniej kupimy polisę, tym większy kapitał powinniśmy zgromadzić

Im wcześniej kupimy polisę, tym większy kapitał powinniśmy zgromadzić

Foto: 123RF

Według badań przeprowadzonych przez Prudential ponad trzy czwarte respondentów nie odkłada żadnych pieniędzy z myślą o przyszłości swoich dzieci. Niespełna połowa badanych deklaruje, że zacznie oszczędzać na ten cel. Natomiast większość zgodnie przewiduje, że koszty utrzymania dzieci w przyszłości wzrosną. Rodzice chcą sfinansować studia, zapewnić mieszkanie i wyprawić wesele.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia finansowej przyszłości dzieci są polisy posagowe. Z jednej strony pozwalają na gromadzenie i inwestowanie pieniędzy, a z drugiej zapewniają świadczenie na wypadek śmierci rodzica.

– Zaletą takich ubezpieczeń jest systematyczne odkładanie pieniędzy na konkretny cel, jakim jest pomoc dziecku po osiągnięciu przez nie dorosłości. Według szacunków Centrum im. Adama Smitha całkowity koszt studiów w kraju wynosi ok. 200 tys. zł, a za granicą aż 450 tys. zł. Środki z polisy będą pomocne w pokryciu tego typu wydatków – podkreśla Mariola Zdziarska z Compensy.

Polisa powinna także objąć śmierć rodzica. Takie sytuacje się zdarzają, a po śmierci głównego żywiciela rodziny sytuacja finansowa dzieci może być kiepska.

– Właściwie każda polisa dobrze dostosowana do potrzeb, obejmująca ochronę rodzica, de facto zabezpiecza przyszłość dziecka – mówi Małgorzata Olejnik, agentka Allianz. – Jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie, utrzymanie i wykształcenie naszych pociech. Gdybyśmy nie byli w stanie zapewnić dziecku niezbędnych środków lub dodatkowo stalibyśmy się obciążeniem finansowym dla rodziny, niewątpliwie właśnie dziecko ucierpi na tym najbardziej.

Kompleksowym rozwiązaniem są polisy posagowe. Umowę na rzecz dziecka zawiera jedno z rodziców. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę kapitału na koniec okresu umowy oraz daje ochronę na wypadek śmierci rodzica. Wiele polis posagowych można rozszerzyć o dodatkowe opcje, np. na wypadek leczenia szpitalnego, zdiagnozowania ciężkiej choroby, operacji, trwałej niezdolności rodzica do pracy.

– Na popularność polisy posagowej w ostatnim czasie ma wpływ program Rodzina 500+. Już po pierwszych dwóch miesiącach działania programu widzimy rosnące zainteresowanie tym produktem – mówi Dawid Korszeń z Warty.

Im wcześniej kupimy polisę, tym większy kapitał uda się zgromadzić.

– Na pytanie, kiedy powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości dziecka, często odpowiadamy, że zaraz po jego narodzinach. Oczywiście wychowanie dziecka jest bardzo drogie, ale kiedy pojawiają się dodatkowe pieniądze, takie jak 500 zł z rządowego programu, warto część odłożyć na przyszłość – radzi dr Justyna Talarek, ekspert Concordii Ubezpieczenia.

Oferta ubezpieczycieli

– Aviva

Polisa Nowa Perspektywa pozwalająca na jednoczesne ubezpieczenie rodziców i dzieci. Ubezpieczenie dla dzieci obejmuje osiem chorób. Polisa zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej. Dla rodziców małych dzieci przewidziana jest specjalna całodobowa infolinia medyczna. Jeśli rodzice mają już w Avivie polisę na życie Nowa Perspektywa, mogą założyć rachunek i tam gromadzić fundusze dla dzieci (np. na edukację, wkład własny na zakup mieszkania).

– Compensa

Gwarancja Komfort – ubezpieczenie na życie i dożycie z wypłatą gwarantowanego świadczenia na koniec umowy. Polisa zabezpiecza na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m.in. śmierć czy śmiertelna choroba dziecka), a w przypadku dożycia przez dziecko do końca okresu ubezpieczenia zapewnia wypłatę zgromadzonego kapitału. Można ubezpieczyć dziecko już od trzeciego miesiąca życia. Minimalna składka wynosi 100 zł miesięcznie.

– TU Europa

Wymarzone Perspektywy – indywidualne ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (UFK). Polisę może kupić rodzic lub osoba niespokrewniona z dzieckiem. Dziecko dostanie świadczenie w razie śmierci osoby, która zawarła z towarzystwem umowę. W przypadku śmierci z przyczyny innej niż nieszczęśliwy wypadek świadczenie będzie odpowiadać większej z dwóch wartości: sumie wpłaconych składek albo 100 proc. wartości umorzonych jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych (po uwzględnieniu opłat i podatku od zysków kapitałowych) plus 1 proc. sumy wpłaconych składek (pomniejszonej o ewentualne wypłaty). W razie zgonu ubezpieczającego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przewidziana jest rosnąca suma ubezpieczenia – od 20 tys. zł w pierwszym roku do 200 tys. zł w dziesiątym roku trwania umowy. Istnieje mechanizm ochrony składki w sytuacji, gdy wartość rachunku spadnie w stosunku do wpłaconej składki.

– Prudential

Premiopolisa Start w Życie. Najważniejszym świadczeniem jest kwota wypłacana w momencie dożycia dziecka do końca umowy. Składa się na nią gwarantowana suma ubezpieczenia (ustalana na etapie wypełniania wniosku) oraz ewentualne premie roczne i premia końcowa. Jest to więc ubezpieczenie na życie wraz z długoterminowym planem oszczędzania na przyszłe potrzeby dziecka. Minimalny wiek dziecka w momencie podpisywania umowy to trzy miesiące, maksymalny – nieukończone 16 lat. Umowę można zawrzeć na co najmniej dziesięć lat. Minimalna składka miesięczna wynosi 125 zł. Ochronę można rozszerzyć o umowy dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania czy niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji. Towarzystwo przejmie opłacanie składek, jeśli ubezpieczający zapadnie na ciężką chorobę, będzie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy, dozna poważnego uszczerbku bądź umrze.

– MetLife

Projekt Jutro zabezpieczający finansowo dziecko na wypadek śmierci rodzica oraz pozwalający gromadzić kapitał w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z tym że musi to być minimum 15 lat.

– Nationale- Nederlanden

Ochrona Jutra z trzema zestawami pakietów umów dodatkowych (w tym pakiet dziecięcy). Zapewnia wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania dziecka, pobytu w szpitalu i operacji, trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do samodzielnego życia. Polisa łączy ochronę z opcją inwestowania, a także gromadzeniem środków na rachunkach IKE oraz IKZE.

Według badań przeprowadzonych przez Prudential ponad trzy czwarte respondentów nie odkłada żadnych pieniędzy z myślą o przyszłości swoich dzieci. Niespełna połowa badanych deklaruje, że zacznie oszczędzać na ten cel. Natomiast większość zgodnie przewiduje, że koszty utrzymania dzieci w przyszłości wzrosną. Rodzice chcą sfinansować studia, zapewnić mieszkanie i wyprawić wesele.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia finansowej przyszłości dzieci są polisy posagowe. Z jednej strony pozwalają na gromadzenie i inwestowanie pieniędzy, a z drugiej zapewniają świadczenie na wypadek śmierci rodzica.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży