Franklin Templeton rozszerza ofertę funduszy w Polsce

Franklin Templeton Investment Fund udostępni polskim inwestorom dwie nowe strategie inwestycyjne – fundusz płynnych inwestycji alternatywnych oraz dający ekspozycję na rynki walutowe.

Publikacja: 07.03.2017 16:25

Franklin Templeton rozszerza ofertę funduszy w Polsce

Foto: 123RF

Jak przekazał Franklin Templeton fundusze Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund i Templeton Global Currency Fund to strategie inwestycyjne, które wyróżniają się na tle funduszy inwestujących przede wszystkim w tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje i instrumenty o stałym dochodzie. Dzięki temu nowe fundusze oferują polskim inwestorom możliwość skutecznej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund to drugi fundusz płynnych inwestycji alternatywnych w ofercie grupy, oparty na kompetencjach wielu zarządzających. Celem inwestycyjnym funduszu Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund jest osiąganie całkowitego zwrotu w pełnym cyklu rynkowym poprzez dążenie do wzrostu wartości kapitału. Fundusz realizuje ten cel poprzez alokację aktywów netto w różne „alternatywne” globalne strategie makroekonomiczne. Zarządzający poszczególnymi strategiami bazowymi, reprezentujący jakość zarządzania charakterystyczną dla portfeli instytucjonalnych, będą selekcjonowani przez zespół inwestycyjny, w skład którego wchodzą Brooks Ritchey i Rob Christian — starsi dyrektorzy zarządzający z K2 Advisors, oraz Anthony Zanolla, starszy wiceprezes z K2 Advisors.

— Po strategicznym przejęciu K2 Advisors przez Franklin Templeton w 2012 roku oraz sukcesach funduszu FTIF Franklin K2 Alternatives Strategies Fund, z radością przedstawiamy europejskim inwestorom nową strategię płynnych inwestycji alternatywnych. K2 ma długie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem na najwyższym poziomie oraz wiedzę pozwalającą wyszukiwać strategie hedgingowe wyróżniające się niższą zmiennością i mniejszą korelacją na tle rynków kapitałowych w szerokim ujęciu. W połączeniu z globalnymi zasobami Franklin Templeton w zakresie badań, zarządzania ryzykiem i technologii, te atuty stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów, których celem jest zniwelowanie wpływu znaczącego wzrostu zmienności na rynkach światowych — powiedział Michał Staszkiewicz, członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Globalne makroekonomiczne strategie hedgingowe mają generalnie elastyczne założenia inwestycyjne i koncentrują się na wykorzystywaniu makroekonomicznych możliwości poprzez obejmowanie długich lub krótkich pozycji na szerokie spektrum klas aktywów z całego świata, w tym na akcje, obligacje, aktywa powiązane ze stopami procentowymi, waluty czy indeksy surowcowe. Fundusz pomaga inwestorom w bezpiecznym przeprowadzeniu portfeli przez okresy niepewności i zmienności rynkowej. Globalne makroekonomiczne strategie hedgingowe potwierdziły w przeszłości swoją skuteczność jako narzędzia dywersyfikacji w warunkach wzmożonych okresów niepewności na rynkach.

Ekspozycja na waluty

Z kolei fundusz Templeton Global Currency Fund dąży do maksymalizacji zwrotów poprzez inwestowanie przede wszystkim w papiery wartościowe i instrumenty zapewniające długą i krótką pozycję na waluty dowolnych krajów, w tym krajów rozwiniętych i rynków wschodzących, w sposób niezależny od jakiegokolwiek benchmarku. Zarządzającymi portfelem funduszu są rezydujący w Kalifornii dr Michael Hasenstab, wiceprezes wykonawczy i CIO, oraz dr Sonal Desai, starsza wiceprezes i dyrektor ds. badań z zespołu Templeton Global Macro. Dr Hasenstab i dr Desai pracują w branży od odpowiednio 21 i 22 lat i korzystają ze wsparcia całej globalnej platformy inwestycji stałodochodowych Franklin Templeton skupiającej 170 profesjonalistów inwestycyjnych z całego świata.

Waluty są coraz częściej postrzegane jako osobna klasa aktywów w kontekście całego portfela inwestycyjnego, ze względu na swoją niską lub umiarkowaną historyczną korelację z tradycyjnymi klasami aktywów. Zarządzający portfelem funduszu stosują podejście oparte na aktywnym zarządzaniu w sposób niezależny od benchmarku, dzięki czemu w portfelu funduszu mogą być gromadzone pozycje, które, według zarządzających, mają największy potencjał do generowania najwyższych możliwych zwrotów z inwestycji.

— Rynki walutowe są często niewydajne i mogą oferować atrakcyjne okazje do generowania wyższych zwrotów w porównaniu z wieloma innymi klasami aktywów. Ponadto światowe rynki walutowe są często w mniejszym stopniu skorelowane z rynkami akcji i instrumentów o stałym dochodzie, co pozwala zwiększyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Uważamy, że nowy fundusz zainteresuje inwestorów poszukujących strategii bezwzględnego zwrotu, których celem jest generowanie dodatnich zwrotów niezależnie od warunków rynkowych — dodał Staszkiewicz.
Zespół inwestycyjny stosuje wielopoziomowe podejście łączące szczegółowe badania makroekonomiczne i krajowe z fundamentalną analizą wyceny w celu zarabiania na tymczasowych dysproporcjach rynkowych i wykorzystywania długoterminowego potencjału. Wybierając inwestycje do portfela funduszu, zarządzający ustalają długoterminową wycenę walut na podstawie wskaźników fundamentalnych, jednocześnie analizując dynamikę krótkoterminową, by wskazać czynniki, które będą zwiększać lub zmniejszać różnicę pomiędzy kursami bieżącymi a docelową długofalową wartością.

Jak przekazał Franklin Templeton fundusze Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund i Templeton Global Currency Fund to strategie inwestycyjne, które wyróżniają się na tle funduszy inwestujących przede wszystkim w tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje i instrumenty o stałym dochodzie. Dzięki temu nowe fundusze oferują polskim inwestorom możliwość skutecznej dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund to drugi fundusz płynnych inwestycji alternatywnych w ofercie grupy, oparty na kompetencjach wielu zarządzających. Celem inwestycyjnym funduszu Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund jest osiąganie całkowitego zwrotu w pełnym cyklu rynkowym poprzez dążenie do wzrostu wartości kapitału. Fundusz realizuje ten cel poprzez alokację aktywów netto w różne „alternatywne” globalne strategie makroekonomiczne. Zarządzający poszczególnymi strategiami bazowymi, reprezentujący jakość zarządzania charakterystyczną dla portfeli instytucjonalnych, będą selekcjonowani przez zespół inwestycyjny, w skład którego wchodzą Brooks Ritchey i Rob Christian — starsi dyrektorzy zarządzający z K2 Advisors, oraz Anthony Zanolla, starszy wiceprezes z K2 Advisors.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Rynki finansowe
Jak Chiny zarzynają kurę znoszącą złote jaja
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?