Portfel funduszu jest mocno skoncentrowany, co wyróżnia go na tle konkurentów. Zarządzający stawiają na stosunkowo wąskie grono krajowych spółek. W przeszłości bywało ich w portfelu zwykle około 40 – 45.

W portfelu znalazło się też miejsce dla firm notowanych na zagranicznych parkietach. Są to na ogół duże przedsiębiorstwa z rynków rozwiniętych. Stanowią około 20 proc. portfela.

Historyczne wyniki funduszu charakteryzują się się sporą zmiennością, co ma związek ze stosunkowo dużą koncentracją wybranych walorów. Biorąc pod uwagę stopę zwrotu wypracowaną przez ostatnie 12 miesięcy, okres ten był całkiem udany dla funduszu. Było to związane z dużym udziałem w portfelu największych spółek z WIG20. Dobrze wypadła także zagraniczna część portfela.

Wartość jednostek uczestnictwa wzrosła o ponad 7,7 proc., co plasuje Esaliens Akcji w czołówce funduszy o podobnej strategii (14. miejsce spośród 62 funduszy akcji polskich uniwersalnych). Ale stopy zwrotu w dłuższym terminie wyglądają mniej atrakcyjnie. W okresie trzyletnim wyniki funduszu były wyraźnie słabsze niż średnia w grupie.

Podsumowując, niestandardowy jak na polskie warunki styl inwestowania i selektywne podejście do spółek mogą mieć zwolenników zwłaszcza wśród inwestorów skłaniającym się ku inwestowaniu w wartość.

Z drugiej strony, inwestorzy szukający prostej inwestycji w akcje polskich spółek raczej tym funduszem się nie zainteresują. Jego długoterminowe stopy zwrotu są mniej zachęcające. Udane lata przeplatają się z przeciętnymi. Nie ulega jednak wątpliwości, że fundusz może być ciekawym sposobem na zdywersyfikowanie portfela funduszy akcji z uwagi na nieszablonową strategię inwestowania.